Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Dizolvarea PSD-ALDE-UDMR
image

Petitie: "Dizolvarea PSD-ALDE-UDMR"

Facebook share

Legea partidelor 14/2003

Capitolul VII - Incetarea activitatii partidelor politice


Art. 44
Un partid politic isi inceteaza activitatea prin:
a)�dizolvare, prin hotarare pronuntata de Curtea Constitutionala, pentru incalcarea art. 40�alin. (2)�si�(4)�din Constitutia Romaniei, republicata;
b)�dizolvare, prin hotarare pronuntata de Tribunalul Bucuresti;
c)�autodizolvare, hotarata de organele competente prevazute in statut;
d)�reorganizare, in situatiile prevazute la art. 39�alin. (3), art. 40�alin. (4)�sau art. 42�alin. (2).

Art. 45
Curtea Constitutioanla hotaraste asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic, potrivit art. 30�alin. (7), art. 40�alin. (2)�si�(4)�si art. 146�lit. k)�din Constitutia Romaniei, republicata, cu procedura stabilita in Legea�nr. 47/1992�privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata.

Art. 46
(1)�Un partid politic se dizolva pe cale judecatoreasca in urmatoarele conditii:
a)�cand se constata incalcarea prevederilor art. 30�alin. (7)�si ale art. 40�alin. (2)�si�(4)�din Constitutia Romaniei, republicata, de catre Curtea Constitutionala, precum si ale art. 3�alin. (3)�si�(4)�din prezenta lege;
b)�cand scopul sau activitatea partidului politic a devenit ilicita ori contrara ordinii publice;
c)�cand realizarea scopului partidului politic este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
d)�cand partidul urmareste alt scop decat cel care rezulta din statutul si programul politic ale acestuia;
e)�ca urmare a inactivitatii constatate de Tribunalul Bucuresti conform art. 47�alin. (1);
f)�ca urmare a neindeplinirii obiectivelor stabilite la�art. 1�si�2, constatata de Tribunalul Bucuresti conform�art. 48;
g)�ca urmare a aplicarii�art. 26.
(2)�Cererea de dizolvare se adreseaza Tribunalului Bucuresti de catre Ministerul Public si se solutioneaza potrivit normelor de procedura stabilite la art. 26�alin. (2)-(5).

Art. 47
(1)�Inactivitatea unui partid politic se poate constata in urmatoarele situatii:
a)�nu a tinut nicio adunare generala timp de 5 ani;
b)�nu a desemnat candidati, singur sau in alianta, in doua campanii electorale parlamentare succesive, in cel putin 18 circumscriptii electorale.
(2)�Pentru partidul politic aflat in oricare dintre situatiile prevazute la alin. (1), Tribunalul Bucuresti, la cererea Ministerului Public, va constata incetarea existentei sale, cu respectarea normelor de procedura prevazute la art. 26�alin. (2)-(4).

Art. 48
(1)�Neindeplinirea obiectivelor stabilite pentru un partid politic, conform�art. 1�si�2, se poate constata cand un partid politic nu obtine la doua alegeri generale succesive un numar minim de voturi.
(2)�Numarul minim necesar indeplinirii conditiilor prevazute la�art. 1�si�2�este de cel putin 50.000 de voturi la nivel national, pentru candidaturile depuse in oricare dintre urmatoarele scrutinuri: consilii judetene, consilii locale, Camera Deputatilor, Senat.

Art. 49
Documentele privitoare la autodizolvarea partidului politic se depun, in termen de cel mult 10 zile, la Tribunalul Bucuresti, in vederea radierii din Registrul partidelor politice.

Art. 50
Dupa primirea documentelor privitoare la partidele politice care indeplinesc oricare dintre situatiile prevazute la�art. 44, Tribunalul Bucuresti va proceda imediat la radierea acestora din Registrul partidelor politice.

27/12/2017

Autor: Irina Chicos
Destinatar: Ministerul Justitiei, CCR, Comisia de la Venetia, Parlamentul European
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =