Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Încetarea finanțării de la buget a organizațiilor și activităților religioase
image

Petitie: "Încetarea finanțării de la buget a organizațiilor și activităților religioase"

Facebook share

Susținem abrogarea următoarelor secțiuni din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, deoarece considerăm că sînt în contradicție cu caracterul neutru al statului față de religie, și cu caracterul voluntar al contribuțiilor financiare pentru susținerea organizațiilor și activităților religioase.

Art. 10.
(4) Statul sprijină, la cerere, prin contribuţii, în raport cu numărul credincioşilor cetăţeni români şi cu nevoile reale de subzistenţă şi activitate, salarizarea personalului clerical şi neclerical aparţinând cultelor recunoscute. Statul sprijină cu contribuţii în cuantum mai mare salarizarea personalului de cult al unităţilor de cult cu venituri reduse, în condiţiile stabilite prin lege.
(6) Cultele recunoscute pot beneficia, la cerere, de sprijin material din partea statului, pentru cheltuielile privind funcţionarea unităţilor de cult, pentru reparaţii şi construcţii noi, în raport cu numărul credincioşilor, conform ultimului recensământ, şi cu nevoile reale.

16/05/2010

Autor: Asgardi Metrovich
Destinatar: Parlamentul României
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =