Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » PETIȚIE ÎMPOTRIVA SINODULUI PANORTODOX DIN IUNIE 2016
image

Petitie: "PETIȚIE ÎMPOTRIVA SINODULUI PANORTODOX DIN IUNIE 2016"

Facebook share

PETIȚIE ÎMPOTRIVA SINODULUI PANORTODOX DIN IUNIE 2016

De ce suntem împotriva Sinodului Panortodox ce va avea loc în Creta, în perioada 16 - 27 iunie 2016 ?

P.S. LONGHIN împotriva Sinodului Panortodox: „Nu recunoaștem acest sobor al fărădelegii, care va aduce dezbinare în Biserică”

1. Acest Sinod Panortodox este un eveniment cu un statut de o manieră nouă – Panortodox - cu o denumire pe care şi-o asumă prea devreme - Mare şi Sfânt - cu niște documente ce au un limbaj care va crea grave probleme de interpretare dogmatică. În materialele pregătite pentru dezbaterea temelor Sinodului Panortodox sunt folosite sintagme străine de duhul Ortodoxiei, sloganuri care nu ne aparţin, astfel încât ne temem de duhul în care se va lucra la acest Sinod și de rezultatele acestuia.

2. Nu suntem de acord cu abolirea practicii Sfintelor Sinoade Locale și Ecumenice, în vigoare până astăzi, în care fiecare episcop dispunea de propriul său vot pro sau contra celor ce se discutau. Introducerea unei noi reguli - un vot pentru o Biserică – la acest Sinod Panortodox, face ca membrii participanți la viitorul Sinod, cu excepția Întâistătătorilor, să fie elemente pur decorative, lipsindu-i de dreptul de vot.

3. Suntem împotriva modificărilor de natură doctrinară din textele pregătite a fi aprobate la acest Sinod Panortodox, modificări care introduc ambiguităţi şi nu limpeziri ale unor probleme, care pot genera interpretări sau devieri. Aceste modificări răspund unor comenzi din afara Sfintei noastre Biserici, participanții la acest Sinod Panortodox renunţând de bună voie la poziţia legitimă, unică, a Ortodoxiei, alegând calea cea largă a pierzaniei şi nu poarta cea strâmtă care ne duce la Păstorul ce Și-a dat viaţa pentru oile Lui.

4. Condamnăm noua învățătură eclesiologică eretică – despre existența harului mântuitor în afara granițelor canonice ale Bisericii Ortodoxe – așa numita teorie a ramificațiilor și a trunchiului comun, cât și teoria minimului dogmatic.

5. Nu vrem ca cei care ne păstoresc şi ne reprezintă să se situeze pe pozițiile încălcării canoanelor si a hotărârilor Sfintelor Sinoade Ecumenice, participând la rugăciuni în comun cu cei aflați în afara Bisericii și la împărtășania împreună cu ne-ortodocșii, pomenindu-i pe acești eretici la Sfintele Slujbe.

6. Vrem ca Biserica Ortodoxă Română să iasă din Consiliul Mondial al Bisericilor [CMB], unde prin apropierea de cei aflaţi în credinţe eretice, la întâlniri precum cele din Toronto, Chambesy, Canberra, Balamand, Ravenna, etc, s-au făcut atât de multe încălcări ale celor stabilite în Sfintele Sinoade Ecumenice, atât de multe cedări în faţa ereticilor, încât situaţia Ortodoxiei noastre a devenit îngrijorătoare de foarte mult timp. Menționăm că Bisericile Ortodoxe din Georgia, Serbia, Bulgaria, Patriarhia Ierusalimului nu fac parte din CMB.

7. Credem că singura care mântuieşte este Credinţa Ortodoxă şi singura Biserică este cea întemeiată de Hristos. Nu există mai multe biserici, nu există decât Una, Sobornicească şi Apostolească Biserică: Biserica Ortodoxă. Ea a rămas neschimbată în poziţia ei faţă de creştinismul occidental, faţă de papism, protestantism (luteranism, calvinism, etc.) şi anglicanism, care sunt căderi eretice de la Biserica cea Una. Conştiinţa de sine ortodoxă, potrivit căreia cel care încalcă un mic lucru din acestea se consideră schismatic, eretic şi este anatemizat şi socotit de toţi ca aflându-se în afara comuniunii, îşi păstrează integritatea.

8. Afirmăm că singurul temei acceptabil al unirii bisericeşti este absoluta unitate a credinţei şi acordul în privinţa dogmelor, prin acceptarea fără modificări de către eterodocşi a dogmelor ortodoxe. Sustinem cu tarie că în ce priveste dumnezeieştile dogme nu este loc de iconomie şi compromis. Bunăvoinţa faţă de eretici se poate transforma într-o capcană a schimbărilor, făcute să ne apropie de ei, cu preţul îndepărtării de la calea cea adevărată, de la credinţa cea dreaptă și de însuși Domnul nostru Iisus Hristos.

9. Vrem ca Biserica Ortodoxă să se sprijine permanent pe cele şapte Soboare Ecumenice, pe Dogmele şi Canoanele Sfinţilor Părinţi şi să nu facă demersuri de apropiere de eretici, pentru a ne asemăna lor, ci să-i îndemnăm să îşi recunoască ei rătăcirea, să se pocăiască şi să revină pe făgaşul de la care s-au abătut şi atunci vor fi cu împreună cu noi în Sfânta Biserică Ortodoxă.

10. Suntem alături de acei teologi sau ierarhi – precum Mitropolitul Ierotheos al Nafpaktosului, Mitropolitul Atanasie de Limassol, Mitropolitul Serafim de Pireu, Mitropolitul Andrei de Konita, Episcopul Longhin, prof. Dimitrios Tselengidis etc, care au tras numeroase semnale de alarmă împotriva unora dintre textele pregătite pentru Sinodul Panortodox, chiar împotriva desfășurării și rezultatelor acestuia.

Îi îndemnăm pe toți cititorii și semnatarii acestei petiții să citească materialele lămuritoare de la adresa: http://psaltirea.ro/de-importanta-actuala

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu si ale tuturor Sfintilor, Îl rugăm pe Domnul Hristos cel Preamilostiv, să dăruiască atotputernicul Său ajutor tuturor creștinilor ortodocși, pentru a rămâne în trezire duhovnicească și în duhul smereniei, să fim hotărâți și devotați fii ai Bisericii noastre Ortodoxe. AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU !!!

22/04/2016

Autor: psaltirea.ro
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
Stiri in legatura cu aceasta petitie:

Informatii 28/10/2016
Poftim, intrebuintati traducerea aceasta petitiei voastre la limba rusa. Poate ca si in Russia va dori cineva sa o semneze:
https://cloud.mail.ru/public/8tH2/aqAxvBsAs

*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =