Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
image

Comentarii "SOLIDARITATE CU RADU GYR. Cerem Primariei Cluj Napoca sa nu schimbe numele strazii Poetului Inchisorilor.", pagina 1

Facebook share
 
petru borodi /Cluj (20 Iunie 2017, 20:30)
Petiția-Memoriu
Petiție-și Memoriu.
Către Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca
Prin prezenta, venim în întâmpinare și în contra proiectului avizat de Secretar, doamna Jr. Aurora Roșca în consecință a inițiativei Primarului Emil Boc, respectiv în contra proiectul de hotărâre care urmează a fi discutat în Consiliul Local sub nr. 31 în data de 22.06.2017.
Domnule Primar Emil Boc și distinși Consilieri ai municipiului Cluj-Napoca.
Considerăm că în virtutea stării de fapt deosebite o să bine voiți a citi cu atenția cuvenită prezenta Petiție și Memoriu.
Cunoaștem că:
1) Proiectul, în cauză, vine în urma sesizării făcută de către Ministerul Afacerilor Interne, adresată către Instituția Prefectului Județului Cluj care invocă O.U.G. 31/2002.
2) Și presupunem, înțelegem și considerăm că, în urma transmiterii de către P.J. Cluj a sesizării primită de la M.A.I domnul Primar al municipiului Cluj-Napoca , Emil Boc, a considerat a iniția proiectul de schimbare a denumirii Străzi Radu Gyr tot cu a unui artist, respectiv Szervátiusz Jenő.
3) De asemenea înțelegem, considerăm și cunoaștem că, în cunoștința existenței legii 217/2015 doamna Jr. Aurora Roșca a dat avizul de principiu proiectului de fapt venit în consecința sesizării M.A.I. a cărui conținut, MOTIVAȚIE JUSTĂ și dată de trimitere către P.J. Cluj nu o cunoaștem.
4) În parte lucrările artistului plastic și iscusit tâmplar de origine Maghiară, Szervátiusz Jenő, care printre alte studii din Paris și Italia, a frecventat și pe artistul român Romulus Ladea, larg cunoscut sub numele de Romul Ladea.
5) De-asemenea avem cunoaștere că, artistul Szervátiusz Jenő, de origine maghiară, a fost decorat regimul comunist, fiindu-i atribuit titlul de „Artist emerit”, dar și Premiul de stat.
6) Că, nu se poate pune la îndoială că, de fapt fiind decorat de regimul comunist, fiindu-i atribuit titlul de „Artist emerit”, dar și Premiul de stat, nu doar este a presupune ci indiscutabil se confirmă că, artistul era agreat de regimul comunist din România. Regim comunist care este dovedit ca fiind unul dictatorial și cert ca având practici criminale și deplin în contra Elitei Române în genere, și deopotrivă împotriva Elitei Române din domeniul Artelor.
Îndeobște este cunoscut și cert dovedit că, Elitele din România, în genere, și de oricare Naționalitate, erau fie marginalizate, interzise sau chiar condamnate politic dacă nu serveau interesele .
7) Firesc este și, desigur, cunoaștem atât Personalitatea de Om Român, a Omului Radu Ștefan Demetrescu/Gyr, o personalitate de nu contestat, mult preocupat și de domeniul Artistic-cultural în genere și de Cultura-artistică a Românității în special.
A fost de mai multe ori laureat al Societății Scriitorilor Români, al Institutului pentru Literatură și al Academiei Române, Români în diferiți ani, 1926, 1927, 1928 1939. Desigur susține numeric și însemnate conferințe, printre altele fiind *Studențimea și Idealul Spiritual*
Pentru meritele deosebite este Laureat al Premiului *Adamachi* al Academiei Române.
Domnule Primar Emil Boc și distinși Consilieri ai municipiului Cluj-Napoca.
Înțelegem, cunoaștem, și ne asumăm că ne onorează TOATE Elitele Națiunii Române de a le pomeni Opera și Numele Oamenilor care aparțin și nu pot fi contestați ca Elite aparținătoare Românității.
Nu doar în apărarea personalității distinsului Estetician și Conferențiar la Facultatea de Litere și Filozofie din București, Radu Gyr, ci în Justa Măsură, care nu poate fi adumbrită sau ștearsă de către discriminarea mizeră a celor trei Dictaturi Statale (Carol ll, întru adevăr Antonesciene și a bolșevism-comunismului ) care Dictaturi, precum achii cunoscut este, numai din considerente strict și cert de ordin subiectiv și posibil și de ordin strict personal, sau pogorât vehement, abuziv și odios în chiar contra Elitei Române pe care au defăimat-o, prigonit-o, interzis-o, arestat-o și o au exterminat-o prin schingiuiri și UCIDERI.
Domnule Primar Emil Boc și distinși Consilieri ai municipiului Cluj-Napoca.
Firesc este ca să definim ce Personalitate puneți în discuție pentru a declina onoare municipiului Cluj-Napoca de a avea o stradă cu numele de Radu Gyr.
Ilustrul Om Român-Creștin, Radu Gyr nu a fost condamnat pentru crime împotriva umanități, nici pentru Trădare de Neam sau Țară, ci pentru Iubirea Ascultătoare de Dumnezeu, Neam și Glia Străbună !!
Un Român-Creștin condamnat în 1958 la moarte doar pentru o POEZIE!
Vă redăm textul Poeziei:
Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!
Nu pentru-o lopată de rumenă pâine,
nu pentru patule, nu pentru pogoane,
ci pentru văzduhul tău liber de mâine,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!


Pentru sângele neamului tău curs prin şanţuri,
pentru cântecul tău ţintuit în piroane,
pentru lacrima soarelui tău pus în lanţuri,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Nu pentru mania scrâşnită-n măsele,
ci ca să aduni chiuind pe tăpșane
o claie de zări şi-o căciula de stele,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Aşa, ca să bei libertatea din ciuturi
şi-n ea să te-afunzi ca un cer în bulboane
şi zarzării ei peste tine să-i scuturi,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Şi ca să pui tot sărutul fierbinte
pe praguri, pe prispe, pe uşi, pe icoane,
pe toate ce slobode-ţi ies înainte,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Ridică-te, Gheorghe, pe lanţuri, pe funii!
Ridică-te, Ioane, pe sfinte ciolane!
Şi sus, spre lumina din urmă-a furtunii,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!
Arestat și condamnat la moarte i se comută pedeapsa la *Muncă Silnică pe 25 ani* în 1958 și este grațiat prin decretul 236/1963 a lui Ghi. Dej

Condamnat în trei dictaturi, Carol ll, apoi sub Antonescu și comuniști.
Sub dictatura Carol ll face detenție cu alți Intelectuali printre care Mircea Eliade, Nae Ionescu Mihai Polihroniade.
Urmează a fi arestat, condamnat la 12 ani și închis în 1941, sub Antonescu pentru un discurs, din fața Teatrului Național,
Este trimis din detenție pe front pentru reabilitare, batalionul Sărata, se întoarce grav rănit în 1942.
Din nou arestat în 1945, de comuniști și condamnat la 12 ani în *Lotul Ziariștilor*
În închis în Aiud, Radu Gyr este supus unui regim strict sever , înfometare și schingiuitor, timp de 2 ani poartă la picioare lanțuri cu plumb.
Nu ne permitem a contesta Adevărul, fiindcă am aduce grave și nu drepte atingeri însăși Istoriei Națiunii Române. Ci Demnitate de Români nu ne permite a aduce atingeri de nici un fel Istoriei Neamului din care parte inseparabilă suntem cu trup minte și suflet, precum și unii dintre dumneavoastră.
În chiar acest inevitabil și pur Adevăr nu noi ne vom permite ca să ascundem și să încălcăm *Credința de Român Creștin și de Legionar* pe care Omul Radu Gyr și-a ales-o și pentru care fără de tăgadă a suferit și a mărturisit-o ca Bun Român și Creștin indiscutabil.
Când este pus în discuție tocmai alegerea *Modului de Trăire* a un om nu noi vom practica viclenia, ocultarea Adevărului sau negarea realității. Ar fi precum am nega Adevărul că Mântuitorul este Dumnezeu În-omenit. și nu ne permitem a discuta măcar cele ce aparțin Adevărului cert.
Da! Cunoaștem și respectăm alegerea de ordin al conștiinței pe care Omul Radu Gyr a definit alegându-o ca *Mod de Trăire*
Da! Omul Român Radu Gyr nu este doar un Legionar ci parte implicită și definitorie a Caracterului Român-Legionar fiindcă este și istoria o consemnează și confirmă fără tăgadă.
Da! A fost și este prin comportament și spiritul de Român-Creștin îndrituit a fi, precum marea majoritate a Elitei Române din acele timpuri, Comandant legionar și șef al regiunii Oltenia.
Domnule Primar Emil Boc și distinși Consilieri ai municipiului Cluj-Napoca.
Ridicându-ne în contra proiectului, în discuție, venim și vă întrebăm:
1) Cine și prin care virtute și în numele cărui Adevăr și Justă Logică poate ca să conteste dreptul unui Român de a fi parte din Elita Românități, respectiv a unui om de Cultură, Artă sau/și Știință din considerente evident discriminatorii motivate de o apartenență la o Grupare Spirituală sau/și Partinică??
2) Cine și din ce interese absconse sau/și fățișe și fără de Just Temei și doar din motivați subiective și fade vine a-și permite, în lipsă de alte argumente și dovezi în contrar Valori Certe a unui Om, a contesta Valoare de Elită a unui Om Român sau de oricare altă Naționalitate ??
3) Cine, ce Virtuți de superior și desigur ce fel de caracter omenesc dovedește cel ce doar din considerente cert de ordin personal și subiectiv voiește a aduce discriminare gravă și chiar injuste atingeri unui Om care prin opera sa cultural-artistică, și nu numai, a dobândit pentru Eternitate îndrituirea de a fi Om Elită de nu contestat??
4) Oare pe cine afectează o minusculă Recunoaștere, prin aducerea aminte a unui Român Elită, cu denumirea unei străzi din ROMÂNIA (!!) cu numele Radu Gyr, în cazul în discuție ??
Domnule Primar Emil Boc și distinși Consilieri ai municipiului Cluj-Napoca.
Gândim, înțelegem, considerăm, și aproape susținem că, NICIDECUM legea 217/2015 impune IMPERATIV și fără de discernământ și nu vine ca să ȘTEARGĂ sau să EXCLUDĂ Elitele Neamului Român-Creștin, chiar dacă sau tocmai fiindcă o cunoaște în literă și conținut.
Nu ne putem închipui că toți oamenii de Cultură, Artă, Știință sau alte Valori certe ale Românității, sau a Oricărui Neam, pot fi NIMICITE prin ARDERE a operelor sau și ucidere la propriu și o fadă contestare a Valori Domniilor Lor.

Domnule Primar Emil Boc și distinși Consilieri ai municipiului Cluj-Napoca.
Gândim, ba chiar înțelegem că Națiune Iudee trăitoare pe teritoriile României nu va contesta și nu va nega Adevărul cert cum că, tocmai Românul Radu Gyr din respect și considerație și pentru Artele Națiunii Iudee le-a apărat. Radu Gyr, și Statul Legionar mult hulit de dictaturi, în Septembrie 1940 fiind Director General al Teatrelor nu a adus atingeri Națiunii Iudee ba dimpotrivă și Adevărul care este consemnat în arhivele și analele Naționale care explicit o dovedesc.
Astfel în 21 Septembrie 1940 Radu Gyr fiind și comandant legionar ordonă decizia de funcționare a teatrul evreiesc Barașeum, și totodată a definit ca Neamul Iudeu să poată să-și exercite cultura în toate locașurile particulare. Teatru Barașeum și loc de Cultură este dovada respectului între Neamuri pe care o practicau Legionarii indiscutabil. Nu întâmplător din rațiuni omenești și din Considerație această decizie luat ființă, prin o DECIZIE semnată de Radu Gyr, și fiind UNICUL așezământ de Cultură din toată Europa din acea perioadă, culmea sub Statul Național Legionar.
Acest act, nu-i așa, de sub autoritatea Omului Radu Gyr și Comandant Legionar(!!) este consemnat la 27 octombrie 1940, în oficiosul săptămânalul evreiesc Renașterea noastră publica sub titlul *Teatrul Barașeum se transformă* inițiativa de renovare a sălii de teatru și a anexelor sale, cu colaborarea arhitectului Marcel Iancu (pictor și eseist Evreu) și a inginerului Katz.
Domnule Primar Emil Boc și distinși Consilieri ai municipiului Cluj-Napoca.

Dumneavoastră sunteți acuma cei care vor defini cum să soluționați Just și Omenește această pretenție sau impunere a celor ce fiindu-vă ierarhic poruncitori vă pretind împotriva căreia noi ne Ridicăm împotrivă pe Just Temei.
În aceiași situație se află, și desigur sub aceiași incidență a legi 217/2015 se află atât Legionarii precum și Comuniștii, deși recunoscut este multitudinea de crime groaznice pe care le au la activ Bolșevic-comuniști chiar și în contra Legionarilor-Creștini.
Însă noi nu discutăm acum despre criminali ci despre ELITE ale două Neamuri, respectiv despre:
1) ARTISTUL și Omul Român-Creștin Radu Gyr, care și-a asumat a fi și trăii conform Spiritului Legionar condamnat de cele trei dictaturi. Indiscutabil sufletește-obiectiv și subiectiv apărăm Românitatea și implicit și cu precădere Elita Neamului Român-Creștin.
2) Pe de altă parte tot despre un ARTIST și Om Maghiar Szervátiusz Jenő care a fost Decorat și omagiat de dictatura bolșevic-comunistă. Desigur am căutat și nicidecum niu am găsit cum că în Ungaria distinsului Artist de origine Maghiară care este înmormântat în Ungaria, ar fi fost acordat , deși ne miră, dreptul de a fi onorat cu decernarea unei străzi care să-i poarte Numele, pe just merit
Indiscutabil dregătorii vin și trec însă Elitele Neamurilor , desigur și a Neamului Român-Creștin sunt ETERNI !!
Nu vă pretindem decât să fiți Oameni Români și Creștini dacă aveți sau nu Dumnezeu noi îl Rugăm să Sine Voiască să vă Lumineze !!

Lăsați Elita, Eroii și Martirii Românității să fie Pilde pentru Românitate, măcar să poarte străzile Nume Sfinte a Domniilor Lor, care ne sunt Sfinte Icoane.
Doamne Dumnezeule dă bine Tuturora, însă dregătorilor așa cu ei dau Mulțimii Sărmane, Eroilor și Adevărului !!!
P.S. Indiscutabil posibil ca să aibă o anume semnificație străzile cu diferite nume din Cluj-Napoca, însă cel puțin curioase ca alegere de nume de străzi, precum sunt: arinului, albiei, alunului, ametistului, arțarului, brizei, brăduțului, caisului, cepei, cornului, cucului, curcubeului, crinului, daliei, dropiei, eclipsei, elicei, ferigii, fluturilor, frăguței, frasinului, grâului, ierbi, hârlețului, laterală, libelulei, măceșului, oțetului, perlei, puieților, rubinului, scurtă, vulpi, și o multitudine de atare curiozități.
Ce ar fi ca să le schimbați cu Numele Oamenilor Elită, a Clujului sau/și a Nației Române ??
Raspunde    Comentariu nou     Recomanda:
Tarău Ionut (21 Iunie 2017, 13:23)
Impotriva uriilor
Sa nu se schimbe numele acestei strazi!
Raspunde    Comentariu nou     Recomanda:
Rodica (22 Iunie 2017, 10:49)
Str.Pacii
Denumiti-o str.Pacii
Raspunde    Comentariu nou     Recomanda:
Gabriel (22 Iunie 2017, 16:30)
Victoria Socialismului
Sau mai potrivit: Victoria Socialismului. :(
Raspunde    Comentariu nou     Recomanda:
petru borodi /Cluj (23 Iunie 2017, 09:37)
Cu un singur nume poate fi schimbat Numele Radu Gyr al străzii în **CALEA MÂNTUITORULUI**
Unul dintre singurele nume care poate fi schimbat Numele străzii Radu Gyr !!
Raspunde    Comentariu nou     Recomanda:
MAI (22 Iunie 2017, 18:50)
Precizare
Referitor la informația privind schimbarea numelui străzii Radu Gyr din municipiul Cluj – Napoca, facem următoarea precizare:

MAI nu a impus modificarea denumirilor vreunor străzi.
MAI a primit de la Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” o adresă prin care se aducea la cunoștință faptul că există locuri publice, organizații cu personalitate juridică, străzi ce poartă numele unor persoane condamnate pentru infracțiuni contra umanității și crime de război sau busturi dedicate unor astfel de personalități, lucru interzis de lege prin OUG 31/2002.

În urma acestei notificări, Ministerul Afacerilor Interne a transmis o adresă către Instituțiile Prefectului pentru a analiza situațiile și a dispune măsurile legale, fără să impună acestora o anumită soluție.


https://www.facebook.com/ministeruldeinterne/photos/a.43915103282196
0.92805.438338142903249/1506228456114207/?type=3&theater
Raspunde    Comentariu nou     Recomanda:
petru borodi /Cluj (23 Iunie 2017, 10:38)
Cu tot respectul pentru Statalitatea Română și Instituția MAI
Cu tot Respectul pentru Statalitatea Română și Instituțiile subsidiare Statalității !!
Este cunoscut că fie și doar o simplă Scrisoare de la un for superior adresată pe cale ierarhică către o structură inferioară , PRIN OBEDIENȚĂ (!!) sau și frica de repercursiuni este EXECUTATĂ!!

Însăși Instituției MAI revenea OBLIGAȚIA certă că în Baza unor DOVEZI INDISCUTABILE să procedeze Legitim prin îndrituiri, chiar și pretinzând verificarea SUBSIDIARITĂȚII (Legii în cauză)CONSTITUȚIEI și în acest cadru INDISCUTABIL să procedeze în a analiza. cerceta, aprofunda și considera o cerință a unei ORICARE persoană fizică sau juridică ((Fie aceasta ORICINE !!) Și NUMAI în Consecință a trimite spre îndeplinire a unei JUSTE MĂSURI, constatată și definită ca fiind CERT INDISCUTABILĂ și CONSTITUȚIONAL Justificată, CULMEA Tocmai pentru a nu fi un ACT IMPERATIV și IMPUS de la superior spre inferior !
DEPLIN CONSTITUȚIONAL (!!)
În ÎNTREG Statalitatea este În *Serviciu Credincios al Națiunii Române Suverane și a întregului popor din România !!* și prin Jurământul de Credință depus !!

Este în concret cunoscut că, **Nici o Instanță de Judecată din România ( și deși este indiferent fiindcă Neamul Român este SUVERAN ((!!!)) nici o Instanță Internațională ) nu a pronunțat o SENTINȚĂ de condamnare a Mișcării Legionare pentru Crime împotriva Umatății sau Trădare a Intereselor Naționale**

Înțeleg, consider, apreciez și Afirm cu/pe Just Temei șim Constituțional susțin că de fapt în cazul în discuție sau în ORICARE caz similar este DISCUTATĂ ȘI ÎNCRIMINATĂ Injust ARTA NAȚIUNII ROMÂNE și ARTIȘTII ELITĂ nu eventualele apartenențe la o anume ideologie partinică !!
Desigur în CAZUL în discuție este discutată Personalitatea unui OM ROMÂN care a fost hăituit de cele Trei DICTATURI MIZER-CRIMINALE !! Cu responsabilitate ar fi să întreb cu Just Temei : CÂȚI dintre cei ce contestă pe OMUL ȘI ARTISTUL ROMÂN Radu Demetrescu /Gyr au SUFERIT JERTFA pentru ROMÂNITATE dintre cei care-l acuză și CONDAMNĂ numai fiindcă sunt MULT INFERIORI ?! ( retoric !)
Mâine, de loc imposibil după cum constatăm, va veni un oarecare și va condamna pe ORICARE Erou, Elită sau Sfânt al Neamului Român !!
Dragă MAI ( vorbesc în ansamblul Instituției !!) Respectă și chiar Adu Elogii Elitei Române aceasta este una dintre OBLIGAȚIILE ce vă Revin și ca Om Român și CONSTITUȚIONAL și prin Jurământul Depus !!

INDISCUTABIL doar și numai cele trei DICTATURI și în special Dictatura Bolșevic-Comunistă a practicat și procedat în mod CRIMINAL la Denigrarea, Condamnarea și UCIDEREA Efectivă a ELITEI aparținătoare Românității și nu numai !!
Cu Tot respectul pentru Instituția ROMÂNĂ (!!) MAI și dacă în contra unui ORICARE ARTIST, OM DE CULTURĂ, OM DE ȘTIINȚĂ sau un Alt Cetățean Român
În aceste CERTE Adevăruri este a defini și RESPECTA Demnitatea Elitei Române ca IMPLICIT a SUVERANITĂȚII NAȚIONALE !

Fie ca Bunul Dumnezeu să Lumineze pe toți cei ce sunt angajați în Serviciul Națiunii Român-Creștine !!!
Cu respectul cuvenit !
petru borodi/Cluj

P.S. Scuzați Adevărul și poate fărâma de subiectivism a Rostirilor mele de om simplu ROMÂN !!
Raspunde    Comentariu nou     Recomanda:
Protected (22 Iunie 2017, 21:04)
NU VREM SA SE SCHIMBE NUMELE STRAZII!
NU DORIM SCHIMBAREA NUMELUI STRAZII!
Raspunde    Comentariu nou     Recomanda:
petru borodi /Cluj (23 Iunie 2017, 10:56)
Cu respect față de Constituție, Statalitate și MAI
Cu tot Respectul pentru Statalitatea Română și Instituțiile subsidiare Statalității !!
Este cunoscut că fie și doar o simplă Scrisoare de la un for superior adresată pe cale ierarhică către o structură inferioară , PRIN OBEDIENȚĂ (!!) sau și frica de repercursiuni este EXECUTATĂ!!

Însăși Instituției MAI revenea OBLIGAȚIA certă că în Baza unor DOVEZI INDISCUTABILE să procedeze Legitim prin îndrituiri, chiar și pretinzând verificarea SUBSIDIARITĂȚII (Legii în cauză)CONSTITUȚIEI și în acest cadru INDISCUTABIL să procedeze în a analiza. cerceta, aprofunda și considera o cerință a unei ORICARE persoană fizică sau juridică ((Fie aceasta ORICINE !!) Și NUMAI în Consecință a trimite spre îndeplinire a unei JUSTE MĂSURI, constatată și definită ca fiind CERT INDISCUTABILĂ și CONSTITUȚIONAL Justificată, CULMEA Tocmai pentru a nu fi un ACT IMPERATIV și IMPUS de la superior spre inferior !
DEPLIN CONSTITUȚIONAL (!!)
În ÎNTREG Statalitatea este În *Serviciu Credincios al Națiunii Române Suverane și a întregului popor din România !!* și prin Jurământul de Credință depus !!

Este în concret cunoscut că, **Nici o Instanță de Judecată din România ( și deși este indiferent fiindcă Neamul Român este SUVERAN ((!!!)) nici o Instanță Internațională ) nu a pronunțat o SENTINȚĂ de condamnare a Mișcării Legionare pentru Crime împotriva Umanității sau Trădare a Intereselor Naționale**

Înțeleg, consider, apreciez și Afirm cu/pe Just Temei și Constituțional susțin că de fapt în cazul în discuție sau în ORICARE caz similar este DISCUTATĂ ȘI ÎNCRIMINATĂ Injust ARTA NAȚIUNII ROMÂNE și ARTIȘTII ELITĂ nu eventualele apartenențe la o anume ideologie partinică !!
Desigur în CAZUL în discuție este discutată Personalitatea unui OM ROMÂN care a fost hăituit de cele Trei DICTATURI MIZER-CRIMINALE !! Cu responsabilitate ar fi să întreb cu Just Temei : CÂȚI dintre cei ce contestă pe OMUL ȘI ARTISTUL ROMÂN Radu Demetrescu /Gyr au SUFERIT JERTFA pentru ROMÂNITATE dintre cei care-l acuză și CONDAMNĂ numai fiindcă sunt MULT INFERIORI ?! ( retoric !)
Mâine, de loc imposibil după cum constatăm, va veni un oarecare și va condamna pe ORICARE Erou, Elită sau Sfânt al Neamului Român !!
Dragă MAI ( vorbesc în ansamblul Instituției !!) Respectă și chiar Adu Elogii Elitei Române aceasta este una dintre OBLIGAȚIILE ce vă Revin și ca Om Român și CONSTITUȚIONAL și prin Jurământul Depus !!

INDISCUTABIL doar și numai cele trei DICTATURI și în special Dictatura Bolșevic-Comunistă a practicat și procedat în mod CRIMINAL la Denigrarea, Condamnarea și UCIDEREA Efectivă a ELITEI aparținătoare Românității și nu numai !!
Cu Tot respectul pentru Instituția ROMÂNĂ (!!) MAI NU și dacă se subordonează unei Legi nu Constituționale ( de aceia este Dubiul de nu Constituționalitate !!) sau a OARE-CUIVA care vine în contra unui ORICARE ARTIST, OM DE CULTURĂ, OM DE ȘTIINȚĂ sau un Alt Cetățean Român
În aceste CERTE Adevăruri este a defini și RESPECTA Demnitatea Elitei Române ca IMPLICIT a SUVERANITĂȚII NAȚIONALE !

Fie ca Bunul Dumnezeu să Lumineze pe toți cei ce sunt angajați în Serviciul Națiunii Român-Creștine !!!
Cu respectul cuvenit !
petru borodi/Cluj

P.S. Scuzați Adevărul și poate fărâma de subiectivism a Rostirilor mele de om simplu ROMÂN !!
Raspunde    Comentariu nou     Recomanda:
Marcel Bas (23 Iunie 2017, 11:10)
Rezistăți NGO-urile occidente
Institutul Elie Wiesel...
A sosit timpul ca România să interzică ONG-urile occidentale (cum vrea să facă Ungaria).

Baftă din Țările de Jos!
Raspunde    Comentariu nou     Recomanda:
Macovei Lilioara (22 Iunie 2017, 19:09)
Să nu se schimbe numele străzii, Doamne, ne o...
Să nu se schimbe numele străzii, Doamne, ne omoară ungurii ăştia cu atâtea pretenţii absurde.
Raspunde    Comentariu nou     Recomanda:
Vasile Zărnescu (24 Iunie 2017, 15:02)
Erată
Dragă Lilioara Macovei,
Nu e vorba de unguri aici, ci de ******, care-i bagă pe ****** la înaintare: acțiunea este în urma presiunii celor de la „institutul” eli vizăl și de la zombii dn conducerea Ministerului de Interne. Și în 2002, cînd Octav Cosmâncă, care conducea Ministerul Administrației Publice, a dispus schimbarea denumirii străzilor care purtau numele mareșalului Ion Antonescu, precum și demolarea bustului său de la Biserica „Sf. Constatntin și Elena” - ctitorită de mareșal -, tot la presiunea jidanilor (din S.U.A. și din țară) s-a făcut, prin intermediul premierului Adrian Năstase, care emisese criminala O.U.G. nr. 31/2002- motiv pentru care A. Năstase ar merita să fie băgat la pușcărie pe viață!
Lilioara, vezi și comentariul meu de la nr. 7030.
Din cauza acestei O.U.G. s-a făcut și fățuirea ei prin Legea nr. 217/2015, de către un parlament ticăloșit, manevrat de Aurel Vainer, Alexandru Florian, Radu Ioanid, Liviu Beliș, Michael Shafir - toți „români verzi”, care vor să elimine ia din portul românesc. Azi, de Ziua Internațională a Iei și de Sânziene, trebuie să reamintim acest lucru!
Raspunde    Comentariu nou     Recomanda:
Dan Ghinies (25 Iunie 2017, 23:52)
Radu Gyr este personalitatea a carui viata...
Radu Gyr este personalitatea a carui viata reflecta suferinta unei uriase elite intelectuale romanesti.
Sa nu uite detractorii ca, in timpul cand a fost seful deoartamentului teatrelor, s-a infiintat la Bucuresti singurul teatru evreiesc de stat din Europa
Raspunde    Comentariu nou     Recomanda:
Radu Humor (28 Iunie 2017, 10:01)
Îl bate Dumnezeu că le-a făcut teatrul !
Poate de asta se întâmplă acum astfel de acţiuni reprobabile : nu trebuia să le facă edificiul. nicăieri în Europa nu mai există aşa ceva ! Poate de asta şi lui Antonescu, care i-a salvat de la deportare i se dărâmă statuile ! Bătaie de joc în toată regula în ţara asta în care străinii îşi fac de cap !
Raspunde    Comentariu nou     Recomanda: