Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » PETITIE pentru REDESCHIDEREA MINELOR in conditiile in care statul roman sa fie asociat obligatoriu, aurul sa s...
image

Petitie: "PETITIE pentru REDESCHIDEREA MINELOR in conditiile in care statul roman sa fie asociat obligatoriu, aurul sa se prelucreze in Romania si sa se marcheze de catre Monetaria Statului iar tehnologia de prelucrare sa respecte cele mai drastice norme de mediu."

Facebook share

SUSTINETI - PROIECTUL DE LEGE PRIVIND EXPLOATAREA RESURSELOR NATURALE CU CONTINUTURI DE METALE PRETIOASE ALE ROMANIEI!
(INITATOR: SENATOR MARIUS SORIN BOTA)

Art.1 In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) Resurse naturale – totalitatea zacaminetelor de minerale si de minereuri, a terenurilor cultivate, a apelor si a padurilor de care dispune o tara;
b) Metale pretioase – aurul, argintul, platina, osmiul, ruteniul, rhodiul, iridiul si paladiul, care au un continut de cel putin 96% de metal pretios fin;
c) Titlu metalului – proportia de metal pretios fin continuta de un obiect, exprimata in miimi;
d) Metal pretios fin – metalul pretios cu un continut de cel putin 999‰;
e) Zacamant – loc in scoarta Pamantului in care se gasesc acumulari natural ale unei substante minerale utile;
f) Steril – parte nefolositoare dintr-un zacamant sau dintr-un produs minier;
g) Lingou – bloc de metal sau de aliaj, obtinut prin turnare in lingotiera, care urmeaza sa fie prelucrat ulterior;
h) Aliaj bullion dore – subprodus al metalelor pretioase cu continut de minim 30% aur, 70% argint si alte metale rare;
i) Certificat de garantie “good delivery” – certificatul care da dreptul de a vinde metale pretioase rapid, in conditii optime si la un pret garantat de bursa specializata, fara de care orice producator trebuie sa suporte costuri suplimentare pentru expertize realizate de laboratoare acreditate international, fapt ce, evident, micsoreaza profitul inregistrat; titlul metalului pretios garantat prin acest cerificat este de 999,9‰;
j) LBMA – London Bullion Market Association – organismul care reglementeaza piata metalelor pretioase la nivel mondial, situat la Londra – Anglia, si care acorda certificatul de garantie “good delivery” unui producator; lingourile astfel certificate, purtand poansonul producatorului agreat, poanson recunoscut in acest sens international, se inscriu in standardele acceptate de London Bullion Market Association, respectiv avand un titlu recunoscut de 999,9‰.

Art. 2 - (1) Prezenta lege se aplica pentru exploatarea resurselor naturale ale Romaniei, adica minereurile de orice fel, resursele cu continuturi de metale pretioase, in sensul zacamintelor minerale cu continuturi de metale pretioase, reziduurile/depozitele de steril rezultate in urma unor exploatari cat si a unor procese industriale, piritele, gazele si petrolul aflate pe teritoriul sau in subsolul Romaniei.
(2) Acestea vor fi gestionate, exploatate, valorificate numai de catre societati comerciale mixte in care statul roman va fi actionar.
(3) Se excepteaza de la prezenta propunere legislativa: apele minerale, carierele si balastierele (balastru de piatra si nisip pentru industria de constructii si a sticlei).

Art. 3 - (1) Iazurile de decantare, depozitare vechi, existente azi pe teritoriul Romaniei nu vor mai fi folosite dupa intrarea in vigoare a prezentei legi in scopul depozitarii sterilului, a altor deseuri care rezulta din procesul de exploatare si prelucrare a mineralelor si a sterilului.
(2) Pentru depozitarea de steril si a substantelor si solutiilor care rezulta in urma procesului de exploatare si prelucrare a sterilului, a minereurilor si zacamintelor naturale, vor fi construite depozite noi care sa corespunda legislatiei Uniunii Europene in domeniu si imperativului de protejare impotriva riscului seismic. Depozitele noi vor fi amplasate in locatii izolate si indepartate de locuinte pe o raza de minim 2 km de ultima locuinta din localitatea/localitatile din apropiere si vor fi pozitionate in aval de localitate/localitati.
(3) La autorizarea exploatarii miniere si a depozitelor de deseuri, acestea, respectiv iazurile si exploatarile miniere vor fi asigurate de garantii materiale certe pentru refacerea mediului si protectia impotriva dezastrelor naturale. Garantiile vor fi stabilite de catre autoritatile nationale care emit autorizatiile de functionare si de Ministerul Sanatatii.

Art. 4 Institutiile abilitate ale statului roman sunt obligate sa ia toate masurile necesare in vederea exploatarii acestor resurse naturale in conformitate cu conditiile impuse de Uniunea Europeana privind protectia mediului si a sanatatii populatiei de pe raza localitatilor unde se desfasoara procesul de exploatare a zacamintelor. Exploatarea se va face numai cu acordul populatiei respectiva stabilit prin hotarare a consiliului/consiliilor local/e implicat/e sau referendum in localitatea (localitatile) respectiva/e.

Art. 5 Institutiile abilitate ale statului roman sunt obligate sa ia toate masurile necesare in vederea reprocesarii steril-ului rezultat si al valorificarii acestuia in utilizari adiacente, in vederea minimizarii rsicurilor asupra mediului inconjurator si a refacerii biodiversitatii zonale. Statul roman va distribui catre autoritatile publice locale din zonele de exploatare, un procent de minim 5% din dividentele sale. Redistribuirea va fi fixatea prin legea aferenta bugetului de stat pentru anul urmator celui in care se acorda dividentele respective.

Art. 6 Institutiile abilitate ale statului roman au obligatia de a garanta transparenta proceselor asociate activitatilor de prelucrare a resurselor prin publicarea informatiilor legate de aceste procese pe site-ul institutiilor care emit autorizatii de functionare si care asigura participarea statului in exploatarea respectiva.

Art. 7 Aliajul de aur, argint si alte metale rare, rezultat in urma procesarii resurselor naturale cu continuturi de metale pretioase de pe teritoriul Romaniei, va fi prelucrat la Regia Autonoma Monetaria Statului Roman, in vederea obtinerii de lingouri de metale pretioase fine, cu parametrii inscrisi in standardele international acceptate si conforme cu certificatul de garantie “good delivery”.

Art. 8 Banca Nationala a Romaniei are drept de preemtiune asupra cumpararii tuturor lingourilor de metale pretioase “good delivery” produse pe teritoriul tarii.

Art. 9 Prezenta lege modifica si completeaza corespunzator legea minelor nr. 85/2003 si legea petrolului nr. 238/2004.


Expunere de motive
Romania dispune de o gama diversa de resurse minerale ce se gasesc in cantitati considerabile (existente si potentiale) in solul si subsolul tarii, precum minerale solide ca de exemplu aur, argint, sare, fier, cupru, zinc, plumb, uraniu, dar si cele de petrol si gaze naturale.
In anii 1990, perioada binecunoscuta pentru proasta reputatie a statului in gestionarea afacerilor, de la o economie centralizata s-a trecut la aplicarea principiului de liberalizare a pietei/industriei miniere insotita de fireasca consecinta a diminuarii rolului statului in acest areal. Noul cadru legislativ elaborat este definit de Legea Minelor nr. 85/2003 si Legea Petrolului nr. 238/2004, care au drept obiectiv incurajarea investitiilor straine in extragerea si exploatarea resurselor minerale romanesti. Investitorii nu au intarziat sa apara iar parti din sectorul minier au fost fie concesionate/inchiriate, fie privatizate unor societati comerciale straine care detin capital majoritar si deci sfera larga de actiune asupra resurselor minerale aflate pe teritoriul Romaniei.
Deoarece resursele naturale reprezinta un posibil capital pentru crestere si dezvoltare economica a tarii, aceasta initiativa legislativa doreste ca in timp ce climatul favorabil pentru investitiile straine in domeniul resurselor minerale sa fie mentinut, sa acorde statului roman o putere decizionala mai mare decat cea pe care o are acesta in prezent asupra resurselor minerale care ii apartin. Obiectivul central este acela de a asigura un echilibru intre potentialul economic al tarii si valorificarea sa in interesul national pe de o parte iar pe de alta parte de a permite exploatarea resurselor statului pentru a crea capital privat. Acest proiect de lege contribuie la clarificarea unui cadru legal propice pentru ca statul si mediul de afaceri sa conlucreze ca doua entitati diferite dar care sa-si acorde sprijin reciproc fiind asociate sub forma parteneriatului public-privat.
Mai mult decat atat, se urmareste a se impulsiona gestionarea integrata a deseurilor rezultate din expolatarea minereurilor si valorificarea acestora in economie. Depozitele de steril reprezinta deseuri miniere care provin din prelucrarea mineralelor folositoare. Ele nu pot fi insa izolate in procesul de extractie deoarece se afla intercalate printre aceste minerale utile. Desi aceste depozite sunt de fapt minerale fara valoare economica in cazul in care nu sunt incluse intr-un proces de refolosire/reciclare, ele devin foarte periculoase pentru mediu (genereaza ape acide, emisii poluante etc), indeosebi in cazul aparitiei de hazarde naturale. Minimizarea riscurilor asupra mediului generate de existenta si depozitarea improprie a steril-ului este considerata un imperativ ce trebuie satisfacut.
De aceea, propunerea legislativa de fata are ca scop si impunerea reprocesarii steril-ului care va permite valorificarea sa in utilizari adiacente (ca material de constructii utilizat in proiecte de infrastructura, material combustibil folosit in industria energetica, in procesarea pentru reamenajarea ecologica a zonei pre-afectate de existenta sa, prin vanzarea catre intreprinderi care sa-l utilizeze ca materii prime secundare in productie, reprocesarea steril-ului pentru extragerea de elemente metalice si nemetalice foarte valoroase etc ). Asadar, valorificarea acestor deseuri poate atrage dupa sine beneficii pentru stat, care folosind oportunitatile create de noile tehnologii poate deriva castiguri din prelucrarea steril-ului, care in prezent reprezinta material cu potential economic neutlizat.
Pentru a rezuma, statul trebuie sa asigure exploatarea zacamintelor si deseurilor in conformitate cu conditiile de protectie a mediului si a sanatatii populatiei in timp ce sa garanteze transparenta proceselor asociate activitatilor de prelucrare a resurselor si sa evite scurgerea castigurilor aferente acestor activitati in detrimentul tarii.
Odata cu intrarea in vigoare a prezentei legi, prin valorificarea eficienta si eficace a resurselor naturale ale tarii in vederea bunastarii intregii societati, o urmare directa va fi cresterea veniturilor la bugetul de stat de care Romania are atat de mare nevoie.

09/01/2013

Autor:  
Destinatar: Parlamentul Romaniei
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =