Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Petiție pentru revizuirea legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice
image

Petitie: "Petiție pentru revizuirea legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice"

Facebook share

Se solicită revizuirea legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice, după cum urmează:
Articolul 10
(1) Evaluarea sănătăţii mintale se efectuează, numai prin examinare directă a persoanei în cauză, de către un medic psihiatru abilitat.
(2) Evaluarea se efectuează numai în instituţii de sănătate mintală, autorizate şi acreditate conform legii.
Articolul 12
Evaluarea stării de sănătate mintală se efectuează la cererea persoanei, la internarea acesteia într-o unitate psihiatrică.
Articolul 14
(1) În evaluarea sănătăţii mintale medicul psihiatru nu ia în considerare criteriile neclinice, cum sunt: cele politice, economice, sociale, rasiale şi religioase, conflictele familiale sau profesionale ori nonconformismul faţă de valorile morale, sociale, culturale, politice sau religioase, dominante în societate.
(2) abrogat.
Articolul 17
Evaluarea sănătăţii mintale în cadrul expertizei medico-legale psihiatrice se face în conformitate cu dispozițiile articolului 10.
Articolul 53
Procedura de internare nevoluntară se aplică numai după evaluarea sănătății mintale a persoanei în cauză.
Articolul 54
O persoană poate fi internată prin procedura de internare nevoluntară numai dacă, în urma evaluării sănătății mintale, medicul psihiatru constată că persoana suferă de o tulburare psihică şi consideră că:
a) din cauza acestei tulburări psihice există pericolul iminent de vătămare pentru sine sau pentru alte persoane;
b) tulburarea psihică este gravă iar neinternarea ar putea antrena o gravă deteriorare a stării sale sau ar împiedica să i se acorde tratamentul adecvat.
Articolul 56
(1) Solicitarea internării nevoluntare a unei persoane se realizează de către:
a) medicul specialist psihiatru care are în îngrijire această persoană;
b) abrogat;
c) abrogat;
d) procuror sau instanţa de judecată penală, în condițiile art. 184 din Codul de Procedură Penală;
e) abrogat;
(2) Motivele solicitării internării nevoluntare se certifică sub semnătură de către persoanele menţionate la alin. (1), cu specificarea propriilor date de identitate, a datelor de identitate ale persoanei în cauză şi a antecedentelor medicale ale acesteia.
(3) Procedura prevăzută la art. 57 şi următoarele se aplică în mod corespunzător.
Articolul 57
(1) Solicitarea de internare nevoluntară, întocmită potrivit prevederilor art. 56, este înaintată, în termen de 24 de ore, judecătoriei în a cărei circumscripţie se află persoana, odată cu documentele medicale ale acesteia.
(2) Internarea nevoluntară este posibilă numai după pronunţarea hotărârii instanţei cu privire la solicitarea de internare nevoluntară, cu excepția cazului prevăzut la art. 60.
Articolul 58
(1) Judecarea se face în regim de urgenţă, în camera de consiliu.
(2) Participarea şi ascultarea persoanei în cauză sunt obligatorii.
(3) Persoana va fi apărată din oficiu, dacă nu are apărător ales.
(4) Participarea procurorului este obligatorie.
(5) Persoana sau reprezentantul acesteia pot propune orice probe, în condiţiile legii.
(6) Instanţa hotărăşte dacă se impune luarea măsurii internării nevoluntare.
(7) Hotărârea instanţei poate fi atacată cu recurs, în termen de 3 zile de la pronunţare, pentru cei prezenţi, sau de la comunicare, pentru cei lipsă.
(8) În cazul în care instanţa hotărăşte că se impune luarea măsurii internării nevoluntare, recursul nu suspendă executarea.
Articolul 59
(1) Transportul persoanei în cauză la spitalul de psihiatrie se realizează, de regulă, prin intermediul serviciului de ambulanţă. În cazul în care comportamentul persoanei în cauză este vădit periculos pentru sine sau pentru alte persoane, transportul acesteia la spitalul de psihiatrie se realizează cu ajutorul poliţiei, jandarmeriei, pompierilor, în condiţiile respectării tuturor măsurilor posibile de siguranţă şi respectării integrităţii fizice şi demnităţii persoanei. Articolul 60
În cazul în care un pacient internat voluntar îşi retrage consimţământul şi sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 54, medicul psihiatru curant declanşează procedura de menţinere a internării. Dispozițiile articolelor 56-58 se aplică în mod corespunzător.
Articolul 61
abrogat
Articolul 62
abrogat
Articolul 63
abrogat
Articolul 64
abrogat
Articolul 65
abrogat

28/09/2019

Autor: altruistul
Destinatar: lume
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =