Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » ABOLIREA SCLAVIEI MODERNE A CETĂȚENILOR ROMÂNI
image

Petitie: "ABOLIREA SCLAVIEI MODERNE A CETĂȚENILOR ROMÂNI"

Facebook share

Conform DEX: ABOLÍRE - desființare a unei stări; SCLAVÍE - stare de totală dependență politică, socială și economică în care este ținută o țară; MODÉRN - care corespunde stadiului actual al progresului.Noi, cetățenii români, solicităm elaborarea şi parafarea de către președintele României, prim-ministrul și președinții partidelor parlamentare a PACTULUI PRIVIND ABOLIREA SCLAVIEI MODERNE A CETĂȚENILOR ROMÂNI detaliată și probată mai jos cu documente emise chiar de către autoritățile române.

Sclavia modernă în care ne aflăm noi, cetăţenii români, reprezintă efectul instaurării în România a dominației unui stat hoţ, risipitor și incompetent.

În schimbul încrederii noastre în democraţie și libertate, am primit o sclavie modernă, instaurată de către un sistem politic pseudodemocratic, care a anulat multe din garanţiile prevăzute de Constituţia României, lipsite, astăzi, de efect juridic, cum sunt cele de la Art. 2 (1) „Suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative precum și prin referendum” și Art. 1 (5): „În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie”.

Am fost transformați, astfel, în sclavii Statului Român, cu cel mai scăzut nivel de trai din Europa, care s-a aşezat deasupra societăţii şi în care actuala oligarhie politică și economică încearcă să-şi păstreze poziţia dominantă pentru a continua să-şi apere propriile interese.

Noi, cetățenii români, constatăm că politicienii și conducerea politică a țării semnează pacte în care se angajează să implementeze diverse reforme, deşi nimeni nu i-a împiedicat să le aplice până acum, dar pe care nu le transpun în fapt nici după semnarea acestor acorduri, aşa cum s-a întâmplat cu Pactul pe Educaţie.

Neîncrezători în noile acorduri semnate după alegerile prezidenţiale, noi, cetățenii români, cerem un lucru simplu şi de bun simţ, şi anume un pact cuprinzând măsuri pentru a se restabili ordinea firească a lucrurilor în care statul să fie în slujba societăţii şi a cetăţenilor, şi nu cetăţenii să fie sclavii statului și a politicienilor care îl conduc.

Mai cerem ca, fiecare politician semnatar al acestui pact să raporteze lunar măsurile întreprinse de el privind aplicarea prevederilor pactului în scopul normalizării raportului între cetăţeni şi stat.

Deșteaptă-te, române!


DOVEZI ALE SCLAVIEI ÎN CARE SUNT ȚINUȚI CETĂȚENII ROMÂNI

CONSTATAREA 1: Statul Român a încălcat suveranitatea poporului român, nesocotind voința suverană a cetățenilor privind numărul maxim de 300 de parlamentari exprimată prin Referendumul din 2009, prin faptul că a refuzat finalizarea aplicării deciziilor referendumului și, astfel, a permis formarea unui Parlament cu 588 de parlamentari, chiar dacă Curtea Constituţională a stabilit că deciziile Referendumului din 2009 au caracter obligatoriu, în baza suveranității poporului român prevăzută în Constituție la Art.2.

- Dovada sclaviei: Parlamentul și Guvernul au respins orice modificare a Legii nr.35/2008 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, solicitate de cetățeni inclusiv prin petiția de aici http://www.petitieonline.net/petitie/41562146, pentru a o pune în acord cu voinţa suverană a poporului exprimată prin Referendumul din 2009.

- Dovada sclaviei: Avocatul Poporului, având la îndemână mijlocele legale prevăzute în Legea nr.35/1997, la art.13, alin.f şi art.14, comunicate acestuia prin petiția de aici http://www.petitieonline.net/petitie/41562146, a refuzat să solicite examinarea la Curtea Constituţională a Legii nr.35/2008 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, ca neconstituţională întrucât nu respectă voinţa suverană a poporului exprimată prin Referendumul din 2009, detalii aici http://www.tody.ro/document/2013-08-02-Senator-Valeriu-Todirascu-Raspuns-Avocatul-Poporului-solicitare-atacare-CC-Legea-35-2008

- Dovada sclaviei: Președintele României, având la îndemână mijlocele legale detaliate în petiția de aici http://www.petitieonline.net/petitie/41562146, a refuzat să sesizeze Curtea Constituţională pentru rezolvarea conflictului între Preşedinţie, care a iniţiat Referendumul din 2009 şi Parlamentul României, care nu a pus în aplicare rezultatul acestuia, rezolvare ce presupunea declararea ca neconstituţională a Legii nr.35/2008 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi obligarea Parlamentului să modifice această lege pentru a o pune în acord cu voinţa suverană a poporului, exprimată prin Referendumul din 2009.

- Dovada sclaviei: Guvernul României a eludat Constituţia și decizia suverană a poporului de la referendumul din 2009, promovând o OUG pentru modificarea legii electorale nr. 35/2008, deşi Constituţia României prevede, la Art. 115 (6), faptul că ordonanţele de urgenţă nu pot afecta drepturile electorale, deci nici reducerea în mod drastic a duratei campaniei electorale, de la 45 de zile la 15 zile, încălcând astfel major dreptul cetățenilor de a participa la alegeri corecte și echitabile.

CONSTATAREA 2: Statul Român a încălcat garanțiile privind sistemul politic, format din partide politice care respectă principiile democratice, atunci când parlamentarii români au votat legea partidelor politice care, prin omitere, a obstrucționat transpunerea în corpul legii a garanțiilor constituționale ale cetățenilor privind funcționarea partidelor politice pe baza principiilor democratice, prevăzute la Art. 1, 8 și 49 din Constituție. Din acest motiv, i) Tribunalul Bucureşti, cel care avizează conformarea acțiunilor partidelor cu cerințele legii partidelor, nu are prevăzute, în corpul legii, suficiente elemente cu care să aprecieze respectarea de către partide a principiilor democratice şi ale statului de drept, ii) justiţia nu poate preveni avizarea funcţionării unor partide nedemocratice și iii) Curtea Constituţională va putea constata neconstituţionalitatea activității a unor partide doar cu mare dificultate şi numai după ce activitatea nedemocratică a lor a produs efecte negative grave în societate.

- Dovada sclaviei: Adresa Avocatului Poporului cu nr. 5010/18.06.2014 menționează: „Neincluderea principiilor democratice în prevederile legii reprezintă o omisiune legislativă. Cum statutul este legea internă care guvernează partidele politice, el trebuie să conţină atât principiile democratice, nu numai sub forma unor afirmaţii, ci şi ca dispoziţii statutare concrete, care să garanteze, în mod practic, respectarea lor”, detalii aici: http://www.tody.ro/document/2014-05-19-Raspuna-la-Scrisoare-catre-Avocatul-Poporului-privind-neconstitutionalitatea-Legii-partidelor

- Dovada sclaviei: Decizia Curții Constituționale din România nr. 35/1996 menționează: „activitățile neconstituționale ale partidelor politice nu se pot bucura de garanția Legii fundamentale, iar prevederile Art.8, alin.(2) din Constituție impun respectarea principiilor democrației, iar potrivit Art.37 alin.(2) din Constituție, partidele ce încalcă principiile precizate în acel alineat, sunt neconstituționale. În concluzie, garanția constituțională a misiunii publice îndeplinite de partid nu poate avea în vedere decât activitățile sale legale, conforme prevederilor și principiilor Constituției și legilor țării”.

- Dovada sclaviei: Decizia Curții Constituționale din România nr. 530/2013 menționează: „potrivit Art.8, alin.(2) din Constituție, partidele politice se constituie și își desfășoară activitatea în condițiile legii. Ele contribuie la definitivarea și la exprimarea voinței politice a cetățenilor, respectând … principiile democrației”, care coroborată cu proba 1 emisă de Avocatul Poporului, arată că garanțiile constituționale ale cetățenilor sunt obstrucționate de politicieni prin legea partidelor.

CONSTATAREA 3: Statul Român a obstrucționat dreptul de asociere al cetățenilor, prevăzut în Constituție la Art.40, atunci când parlamentarii români au impus, prin votarea legii partidelor politice, cel mai mare număr de membri fondatori ai unui partid politic din Europa, respectiv de 25.000 de membri necesar înființării unui partid politic.

- Dovada sclaviei: În Slovenia sunt necesari 2 membri fondatori, în Ungaria 10, în Bulgaria 50 și în Polonia 1.000, detalii aici: http://www1.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Oradea/Stiri/Infiintarea+unui+partid+restrictionata+in+Romania

CONSTATAREA 4: Statul Român a refuzat implementarea pedepselor și responsabilității juridice suplimentare, atunci când demnitarii statului încalcă jurământul depus și comit, cu intenţie, fapte penale, desconsiderând astfel încrederea, onoarea și privilegiile acordate de cetățenii români celor aleși în funcții publice ca demnitari ai statului, așa cum sunt Preşedintele României, Avocatul Poporului, senatorii și deputații, miniștrii și alți funcționari publici, care au jurat să respecte Constituţia şi legile ţării.

- Dovada sclaviei: Codul Penal, votat de parlamentarii români, omite să includă încălcarea jurământului în cadrul circumstanţelor agravante, atunci când demnitarii statului înşeală încrederea cetățenilor şi comit cu intenţie fapte penale, prevăzând pedepse similare aplicabile tuturor cetăţenilor ţării, încălcarea jurământului neavând nicio consecinţă juridică în legislaţia actuală, transformându-l astfel într-o declaraţie de intenţie fără nicio garanţie privind respectarea promisiunii față de cetățeni.

CONSTATAREA 5: Statul Român a numit în funcția de Avocat al Poporului o persoană care nu îndeplineşte condiţiile de competenţă şi de independenţă necesare acestei înalte funcţii, compromițând independența acestei instituții, singura care poate ataca neconstituţionalitatea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului, care, în lipsa contestării de către Avocatul Poporului, devin legi cu aplicare imediată. Numirea actualului Avocat al Poporului a fost posibilă prin votul exclusiv al coaliţiei de guvernământ, în dispreț total față de prevederile Constituției de la Art. 58, a legii organice aferente, a mecanismului de cooperare europeană MCV, a luptei anticorupție declarate și asumate public de partide, parlamentari și Guvern și fără participarea la vot a opoziţiei.

- Dovada sclaviei: Scrisoarea emisă de Domnul José Manuel Durão Barroso, Președintele Comisiei Europene cu privire la nefuncționarea instituției Avocatului Poporului din România, detaliii aici: http://www.tody.ro/document/2014-04-14-Raspuns-la-Scrisoare-catre-Barroso-privind-institutia-Avocatului-Poporului-in-Romania

CONSTATAREA 6: Statul Român reprezentat de Guvernul și Avocatul Poporului, nu răspund petițiilor cetățenilor sau interpelărilor și întrebărilor parlamentarilor, obligație prevăzută în Constituție la Art.51 (4), instituții care într-un stat de drept ar trebui să reprezinte un model și exemplu al respectării legilor ţării.

- Dovada sclaviei: Întrebări și Interpelări fără răspuns din partea Guvernului României: http://www.tody.ro/document/2014-06-23-Senator-Valeriu-Todirascu-lista-interpelari-si-intrebari-fara-raspuns-din-partea-Guvernului

- Dovada sclaviei: Petiții nesoluționate de Avocatului Poporului din România: http://www.tody.ro/document/2014-06-23-Senator-Valeriu-Todirascu-petitii-fara-raspuns-sau-refuzate-de-Avocatul-Poporului

CONSTATAREA 7: Statul Român nu contestă, prin Avocatul Poporului, Ordonanţele de Urgenţă ale Guvernului care sunt neconstituţionale și concepute în interesul clasei politice sau chiar a prim-ministrului, conform Art. 59 prevăzut în Constituție.

- Dovada sclaviei: Decizii de admitere ale Curţii Constituţionale: Decizia nr. 761/17.12.2014, Decizia nr. 463/17.09.2014, Decizia nr. 461/16.09.2014, detalii aici: http://www.ccr.ro/jurisprudenta-decizii-de-admitere

CONSTATAREA 8: Statul Român, contrar angajamentelor politice asumate față de cetățenii români, dar și față de autoritățile europene, de a intensifica lupta anticorupție, a refuzat modificarea Codului penal în sensul înăspririi pedepselor, retragerii pensiilor de serviciu, eliminării posibilităţii de a beneficia de circumstanţe atenuante, aplicării de pedepse cu executare și fără suspendare, pentru categoriile de persoane aflate în serviciul public, așa cum sunt magistrații, avocații, notarii, grefierii, aleșii locali, parlamentarii și alți funcționari publici corupți, care ar trebui să vegheze la cheltuirea corectă a banilor publici.

- Dovada sclaviei: Adresa emisă de Guvernul României cu nr.845/07.02.2014 prin care respinge înăsprirea pedepselor pentru funcționarii corupți, detalii aici: http://www.senat.ro/Legis/PDF/2014/14L129PV.pdf

- Dovada sclaviei: Majoritatea parlamentară din Senat a respins propunerea legislativă de înăsprire a pedepselor în Codului penal, pentru magistrați, avocați, notari, grefieri, aleși locali, parlamentari și alți funcționari publici corupți, care ar trebui să vegheze la cheltuirea corectă a banilor publici, detalii aici: http://www.senat.ro/VoturiPlenDetaliu.aspx?AppID=b8281dd8-ad9a-40d7-8230-a028137567c5

CONSTATAREA 9: Statul Român permite aleşilor locali condamnaţi definitiv pentru infracţiuni de corupţie şi de serviciu să-şi exercite în continuare funcţia publică, dacă instanţa nu a prevăzut o pedeapsă cu executare. Menţinerea în funcţie până la expirarea mandatului prejudiciază grav dreptul cetăţenilor de a fi reprezentaţi în organele de conducere locale de persoane oneste, care să îşi desfăşoare activitatea slujind interesul public.

- Dovada sclaviei: Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali permite ca aleşii locali condamnaţi definitiv pentru infracţiuni de corupţie şi de serviciu prevăzute în Codul Penal, să-şi exercite în continuare funcţia publică, dacă instanţa nu a prevăzut o pedeapsă cu executare, detalii aici: http://www.promptmedia.ro/2014/07/bucuresti-senatorul-valeriu-todirascu-propune-modificarea-legii-statutului-alesilor-locali/

CONSTATAREA 10: Statul Român a aprobat un număr insuficient de secții de votare în străinătate pentru alegerile prezidențiale din 2014, respectiv cel mai mic număr de secţii de votare din Europa raportat la numărul cetățenilor aflați peste hotare, peste trei milioane de cetățeni români cu drept de vot, obstrucționând dreptul de vot prevăzut în Art. 36 din Constituție.

- Dovada sclaviei: Parchetul General al României a început urmărirea penală "in rem" pentru împiedicarea votului în diaspora, detalii aici: http://www.7est.ro/actualitate/justitie/item/30045-nota-de-plata-diaspora-da-in-judecata-statul-si-cer-o-mie-de-euro-pentru-fiecare-roman-care-nu-a-putut-vota.html

CONSTATAREA 11: Statul Român a refuzat implementarea unei soluții simple și eficiente de luptă cu corupția, manifestată prin furtul, risipa și deturnarea banilor publici ai cetățenilor, printr-o măsură preventivă şi deloc costisitoare, așa cum este transparența, respectiv publicarea on-line și din oficiu a facturilor de cumpărare a achizitorilor publici, obstrucționând astfel prevederile de la Art. 31 din Constituția României, privind dreptul cetățenilor români de acces neîngrădit la informații de interes public și prevederile Legii nr. 544/2001 care la Art. 111 menționează că: “Orice autoritate contractantă are obligaţia să pună la dispoziţia persoanei fizice sau juridice interesate, contractele de achiziţii publice”.

- Dovada sclaviei: Adresa nr. 1191/2014 emisă de Guvernul României, prin care este refuzată publicarea on-line a facturilor achizitorilor publici, măsură fiind considerată ineficientă, detalii aici: http://www.tody.ro/document/2014-03-24-Raspuns-la-Interpelarea-20-catre-MS-privind-transparenta-informatiilor-privind-achizitiile-publice

CONSTATAREA 12: Statul Român, a fost incapabil să asigure o absorbţie mai mare de 52% din fondurile europene în perioada 2007-2013, condamnând populaţia la menţinerea unui înalt grad de sărăcie.

- Dovada sclaviei: Site-ul oficial al Ministerului Fondurilor Europene prezintă în timp real nivelul absorbției fondurilor europene, detalii aici: http://www.fonduri-ue.ro/stadiul-absorbtiei

CONSTATAREA 13: Statul Român a determinat o importantă pagubă tuturor cetățenilor ţării care îşi îndeplinesc în mod onest îndatoririle către stat, pentru că a colectat, în anii 2010-2013, un procent de numai 5% din sumele confiscate de instanţa de judecată în procesele de corupţie intentate de DNA, văduvind cetățenii români de restul 95% din sumele confiscate de instanțe care li se cuvin legal, prin emiterea unor sentințe judecătorești definitive, și puteau fi destinați către spitale, școli și autostrăzi.

- Dovada sclaviei: Adresa emisă de Ministerul Finanţelor Publice cu nr. 71621/24.10.2014, prin care confirma colectarea dezastruoasă a sumelor confiscate de instanţa de judecată în procesele DNA în anii 2010-2013, detalii aici: http://www.tody.ro/document/2014-06-10-Raspuns-MF-privind-colectarea-sumelor-confiscate-in-instanta

CONSTATAREA 14: Statul Român a cheltuit banii cetățenilor pentru întreținerea activității a 588 de parlamentari, având cel mai mare număr de parlamentari raportat la numărul de cetăţeni, respectiv 1 parlamentar la 33.000 de cetățeni.

- Dovada sclaviei: În SUA numărul de parlamentari este de 535, cu un raport de 1/500.000 cetățeni, în Franța 925 și 1/72.000 cetățeni, în Polonia 560 și 1/68.000 cetățeni.

CONSTATAREA 15: Statul Român a stabilit ca durata vacanței parlamentarilor să fie de trei ori mai mare decât a cetățenilor români, respectiv de trei luni, față de durata de sub o lună stabilită pentru restul cetățenilor.

- Dovada sclaviei: Regulamentul Senatului menționează la Art.80 „Senatul îşi desfăşoară activitatea în două sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune începe în luna februarie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii iunie. A doua sesiune începe în luna septembrie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii decembrie”, detalii aici: http://www.senat.ro/index.aspx?Sel=364540B4-B1A9-4C6B-A50B-92D7A4B335F8

CONSTATAREA 16: Statul Român revinde de trei ori legile României propriilor cetățeni, atunci când aceștia doresc să le cunoască, încălcând prevederile la Art. 31 din Constituția României privind dreptul cetățenilor români de acces neîngrădit la informații de interes public, odată prin încasarea impozitelor plătite de cetățeni, când Guvernul finanțează de la bugetul de stat activitatea Monitorului Oficial, a doua oară când Monitorului Oficial încasează de la emiţătorii Legilor contravaloarea publicării acestora și a treia oară când Monitorul Oficial încasează de la cetățeni taxa de acces la legile din Monitorul Oficial.

- Dovada sclaviei: Adresa emisă de Guvern cu nr.726/27.01.2014 în care se precizează că nu este de acord cu diminuarea veniturilor Monitorului Oficial, atunci revinde publicarea în Monitorului Oficial și vizualizarea ulterioară a legilor României, detalii aici: http://www.senat.ro/Legis/PDF/2014/14L060PV.pdf

CONSTATAREA 17: Statul Român acceptă anual decesul a peste 60.000 de români din cauza disfuncțiilor din Sistemul de Sănătate, inclusiv deturnarea a peste 1 mlrd EUR din banii alocați Sănătății, dar refuză reformarea sănătății prin care aceşti bani să fie alocați în baza evaluărilor tehnologiilor medicale „HTA - Health Technology Assessment”, care să dovedească cost-eficiența și conformitatea serviciilor medicale cu standardele europene aplicabile.

- Dovada sclaviei: Raportul emis în anul 2008 de către comisia prezidenţială pentru Sănătate, în care se menționează: ”Din cauza disfuncţiilor sistemului sanitar din România mor anual peste 60.000 de oameni, în fiecare an „dispărând” populaţia echivalentă a unui oraş de talia Sloboziei sau Giurgiului”, detalii aici http://www.presidency.ro/static/ordine/COMISIASANATATE/UN_SISTEM_SANITAR_CENTRAT_PE_NEVOILE_CETATEANULUI.pdf

- Dovada sclaviei: Raportul emis în anul 2012 de către Institutul Național pentru Excelență în Sănătate din Marea Britanie, la comanda Guvernului şi pentru care Guvernul a plătit, iar cetățenii au suportat, un cost de 1 mln de EUR, în care se menționează: „În România nu există nicio analiză a preţului, a eficienţei costurilor, a impactului bugetar total sau a costului de oportunitate pentru sistemul de sănătate de care să se ţină seama sau care să influenţeze utilizarea oricăror resurse financiare, care să determine eficienţă şi asistenţă de înaltă calitate”, iar ca și soluții identificate pentru sănătate, raportul menționează că: „este necesară concentrarea asupra funcţiei „HTA - Health Technology Assessment” prin dezvoltarea corespunzătoare a competenţelor - şi asupra introducerii explicite şi transparente a HTA în procesul de luare a deciziilor privind alocarea resurselor”, detalii la pag. 64, paragraful 2, de aici: http://www.ms.ro/upload/Ministerul%20Sanatatii%20NICE%20ROMANIA%20FINAL%20REPORT.DOC

CONSTATAREA 18: Statul Român a refuzat restituirea către asiguraţi a Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate, creată după modelul german Bismarck și care se bazează pe principiul contributivității la finanțare. Astfel, statul deține 80% din dreptul de vot în conducerea CNAS, condusă de către reprezentanți ai statului, numiți acolo politic, şi care răspund doar în fața Statului, cu toate că contribuie la Fondul de Sănătate doar cu 3% din fonduri, dar nu și în fața asiguraților ce contribuie la fondul de Sănătate cu 97% din fonduri, dar dețin numai 20% din dreptul de vot în conducerea CNAS.

- Dovada sclaviei: Adresa emisă de Ministerul Sănătății cu nr.1376/30.06.2014 confirmă contribuția de doar 3% a bugetului de stat la Fondul de sănătate, detalii aici http://www.tody.ro/document/2014-02-10-Raspuns-la-Intrebare-17-privind-alegerile-reprezentantilor-asiguratilor-in-conducerea-CNAS

- Dovada sclaviei: Adresa emisă de Guvern cu nr. 290/28.07.2014 prin care refuză propunerea legislativă de restituire a CNAS către asigurați, detalii aici http://www.senat.ro/legis/PDF/2014/14L290PV.pdf

- Dovada sclaviei: Adresa emisă de Guvern cu nr. 4210/2014 ca răspuns la Scrisoarea deschisă despre 1,5 mlrd EURO/anual deturnați prin risipă și furt din Sănătate, detalii aici: http://www.tody.ro/document/2014-06-10-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-deschisa-catre-MS-privind-furtul-risipa-si-deturnarea-banilor-asiguratilor prin care nu asumă nimic, detalii aici: http://www.tody.ro/document/2014-06-10-Raspuns-la-Intrebare-Scrisoare-deschisa-catre-MS-privind-deturnarea-1-5-mlrd-EUR

CONSTATAREA 19: Statul Român refuză schimbarea legii malpraxisului, datorită căreia personalul medical este obligat să plătească de două ori despăgubirile de malpraxis, o dată când plătește polița obligatorie de asigurare pentru malpraxis, din care doar 2% din fondurile colectate ajung la pacienții prejudiciați și a doua oară când plătesc către pacienții prejudiciați daunele stabilite prin sentință judecătorească, pentru că legea malpraxisului nu funcționează pentru personalul medical și pacienți, ci doar pentru companiile de asigurări, către care se deturnate 98% din fondurile colectate pentru asigurările de mapraxis.

- Dovada sclaviei: Adresa emisă de ASF cu nr.2667/10.11.2014 prin care confirmă că nivelul plăților în anul 2013 a despăgubirilor către pacienții prejudiciați de malpraxis a fost de 2%, detalii aici: http://www.tody.ro/document/2013-09-25-Daune-platite-in-2012-pentru-asigurarile-de-malpraxis-media-despagubilor

- Dovada sclaviei: Adresa emisă de Guvernul României cu nr. 2175/18.11.2013 prin care refuză modificarea legislației malpraxisului, detalii aici: http://www.cdep.ro/proiecte/2014/100/40/6/pvg214.pdf

CONSTATAREA 20: Statul Român a refuzat înființarea la București a unui muzeu al dictaturii comuniste, cu toate că: i) dictatura comunistă a reprezentat cea mai neagră pagină din istoria omenirii, generând peste 120 de milioane de morți în lume, de 5 ori mai mult decât numărul morților generat de sistemul fascist, cea mai sângeroasă dintre revoluțiile anticomuniste având loc în România; ii) sistemul comunist a rupt Basarabia de la România și doar după 20 de ani de la căderea comunismului Curtea Constituțională în Republica Moldova a decis că limba oficială de stat este limba română, integrarea Republicii Moldova în UE realizându-se sub o identitate legală lăsată ca moștenire de Stalin, ca efect real și încă foarte viu al răspândirii forţate a comunismului în lume și iii) toate ţările membre ale UE care au aparţinut lagărului comunist au muzee în care sunt dezvăluite atrocitățile acestui regim, dar nu și în București.

- Dovada sclaviei: Guvernul și Parlamentul României au respins propunerea legislativă de înființare în București a muzeului dictaturii comuniste, detalii aici: http://www.cdep.ro/pls/steno/evot.nominal?idv=11773&idl=1

24/01/2015

Autor: Valeriu Todirașcu
Destinatar: Președintelui României, prim-ministrului și președinților partidelor parlamentare
Categorie: Politica.
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =