Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Interzicerea vânătorii pe teritoriul României
image

Petitie: "Interzicerea vânătorii pe teritoriul României"

Facebook share

Existența speciei omenești este adeseori confruntată cu provocări, printre care și aceea a menținerii fragilului echilibrului ecologic, condiție necesară vieții. Ca ființă înzestrată cu capacitatea de a discerne între bine și rău, omul se află în fața unui conflict etic: pe de o parte, necesitatea de a asigura biodiversitatea prin controlul calitativ si cantitativ al diferitelor specii care pot coabita în mediul lor natural, fără a produce pagube majore mediului sau a reprezenta un risc pentru populația umană; pe de altă parte, îndeplinirea obligației morale de a respecta viața în toate formele ei.
Multă vreme s-a crezut ca vânatoarea este singura metodă pentru a asigura echilibrul ecologic. Mai mult, că vânătoarea este o activitate ”naturală” a omului, pe care acesta o are adânc imprimată în instinctele lui.
Chiar dacă vânătoarea a reprezentat modul ancestral de subzistență al strămoșilor noștri, conștiința morală evolutivă a omului, care i-a purtat pe strămoșii noștri de la stadiul de bestie la stadiul de creator de civilizație, a dus la o schimbare majoră de perspectivă. Astăzi, vânătoarea nu mai poate fi justificată nici ca o necesitate, nici ca o manifestare firească a naturii umane, cu atât mai puțin ca un sport.
Indiferent de scopul ei declarat (conservarea biodiversitații sau activitate recreativă, ”sportivă”), vânătoarea este o activitate care manifestă cruzime față de animale și, ca atare, o activitate nedemnă pentru ființa umană morală. Știința contemporană oferă mijloace alternative mai umane pentru controlul populațiilor de animale în scopul asigurării biodiversității. Cât privește dimensiunea ”recreativ-sportivă” a vânătorii, aceasta nu înseamnă altceva decât bucuria de a produce suferință și moarte- altfel spus, o barbarie! Cum ar putea fi vânătoarea un ”sport”, atât timp cât o competiție sportivă cere ca părțile competitoare să fie conștiente de respectiva competiție, de regulile ei și să intre în concurs de bună voie?!
Semnatarii acestei petiții solicită autorităților române să întreprindă toate demersurile necesare pentru interzicerea vânătorii, indiferent de scopul ei declarat, pe teritoriul României.

11/02/2012

Autor: Antonela Pascale - Miscarea pentru Eliberarea Animalelor
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =