Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Propunere de politica publica in educatia copiilor cu tulburari din spectrul autismului TSA
image

Petitie: "Propunere de politica publica in educatia copiilor cu tulburari din spectrul autismului TSA"

Facebook share

Copiii si tinerii cu TSA sint victimele sigure ale ineficientei sistemului educational romanesc actual. Avem nevoie urgenta de schimbare a situatiei.

AUTISM ROMANIA a lansat o propunere de politica publica in educatia copiilor cu tulburari din spectrul autismului TSA, pe care o va inainta in mod oficial catre ministrul educatiei la finele lunii mai. Pina la acea data, invitam sa sustineti aceasta propunere si sa ne oferiti comentariile si sugestiile de imbunatatire a acesteia.
Semnatura dvs. poate aduce o schimbare a situatiei nesatisfacatoare in care se afla educatia oferita copiilor si tinerilor cu autism in tara noastra.
Va multumim pentru sprijin.

Extras din Propunerea de politica publica:

Domeniul major: Reforma sistemului educatie speciale
Program: Reglementarea specifica a educatiei copiilor cu nevoi educationale speciale si profesionalizarea furnizorilor de servicii educationale pentru a asigura satisfacerea de calitate a nevoilor educationale ale copiilor cu nevoi edicationale speciale, inlcusiv cele specifice ale copiilor, tinerilor si adultilor cu autism


Scop: Imbunatatirea calitatii educatiei si a serviciilor de interventie si asistenta pentru copiii, tinerii si adultii cu TSA si pentru copiii cu nevoi educationale speciale in general

Obiective generale/obiective specifice:
a) elaborarea si adoptarea unui cadru normativ de natura sa asigure un proces educational de calitate copiilor cu nevoi educationale speciale
- realizarea, la comanda si din fondurile MECTS, de catre un organism specializat si independent, a unui raport de evaluare a sistemului actual de educatie speciala din Romania
- elaborarea de catre MECTS a unui document (manual, ghid, care sa cuprinda politici si proceduri si indrumari specifice pentru educatia speciala
- o politica clara a ministerului privind incluziunea copiilor cu TSA, a celor cu nevoi speciale in general, in invatamintul de masa. Incluziunea trebuie sa fie prima optiune pentru copiii cu TSA si nu numai.

b) imbunatatirea calitatii educatiei pentru copiii si tinerii cu nevoi educationale speciale din spectrul autismului (ante/prescolari, din invatamintul gimnazial, liceal si profesional, universitar)
- crearea unei baze de date/harta cu toti copiii cu TSA din tara precum si cu serviciile terapeutic-educationale si de sprijin existente
- realizarea protocolului de referire a copiilor cu posibila tulburare a TSA
- infiintarea unui post de responsabil TSA in fiecare centru judetean/municipal de asistenta psihopedagogica
- elaborarea de catre minister a unui ghid-manual de recomandari pentru scolile speciale si scolile obisnuite privind educatia copiilor cu TSA , ce va cuprinde toate resursele pentru tratamentul, educatia, servicii de sprijin in comunitate, resursele web pentru profesionistii din educatie
- crearea de catre minister unui site special destinat educatiei speciale ce va cuprinde si o sectiune dedicata TSA
- crearea unui program de interventie timpurie pentru copiii cu TSA ante si prescolari
- promovarea si sustinerea prin mijloace specifice a programelor de formare a abilitatilor sociale la copiii cu TSA in gradinite si scoli si a accesului la copiii obisnuiti, indiferent de severitatea autismului.

c) alocarea de resurse pentru implementarea programelor specifice de interventie terapeutic-educationala destinate copiilor cu TSA, ex prin programe comune cu min sanatatii si min muncii

d) imbunatatirea calitatii pregatirii personalului din sistemul educatiei
- elaborarea unor standarde minime de pregatire pentru profesionistii care lucreaza cu clasele sau grupele unde exista copii sau tinerii cu TSA
- elaborarea unui program national pentru formarea profesionala in TSA (program elaborat si finantat de MECTS, cu selectarea pe baze competitionale a furnizorilor acreditati in formarea in TSA/aspecte educationale)
- un procent de 20-30% din fondurile alocate scolilor speciale si obisnuite pentru perfectionarea angajatilor sa fie folosit de acestea pentru formarea in TSA (in service) a propriului personal sau pentru angajarea consultantilor cu expertiza in TSA din randul furnizorilor de servicii de formare acreditati.
- crearea unui mecanism prin care scolile si profesionistii pot apela si beneficia de sprijin direct din partea unor specialisti acreditati in TSA din afara scolii si la care pot apela pentru consultanta si formare in service.

Documentul si nota de fundamentare sint postate pe www.autismromania.ro

03/05/2010

Autor:  
Destinatar: Guvernul Romaniei, MECTS
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =