Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Stop abuzurilor religiei in scoala
image

Petitie: "Stop abuzurilor religiei in scoala"

Facebook share

După normele legislative şi practicile actuale, predarea disciplinei "Religie" în şcoli este ILEGALĂ.

E timpul ca disciplina "Religie" SĂ INTRE ÎN LEGALITATE !

-

Predarea ei conţine următoarele ABUZURI MAJORE:

1. Repartizarea AUTOMATĂ a elevului la orele de "Religie", ceea ce încalcă statutul de disciplină non-obligatorie în şcolile de stat.

Practica democratică (şi legală) ar presupune cererea explicită, în scris, a voinţei părintelui (tutorelui legal) ca elevul să participe la orele de “Religie” - şi NU înscrierea automată a acestuia la acest curs.Înscrierea automată, coroborată cu neinformarea de foarte multe ori deliberată a părinţilor privind dreptul de a alege, duce la percepţia disciplinei "Religie" ca fiind obligatorie, ceea ce este un abuz de autoritate, pe care statul, la cererea expresă a BOR, îl exercită din plin !

2. Cf. Legii 489/2006, este INTERZISĂ cererea de date privind confesiunea unei persoane, precum şi prelucrarea lor (singura excepţie este recensământului naţional).

Un părinte NU TREBUIE OBLIGAT să-şi decline identitatea religioasă faţă de şcoală. Acest lucru trebuie să aibă loc DOAR cu consimţăntul scris al acestuia, ca urmare a unei cereri din partea şcolii, în acest sens.Nu poate avea loc înscrierea elevilor la disciplina „Religie” fără prelucrarea unor date cu caracter personal legate de apartenenţa la culte, or, aceasta presupune consimţământul verificabil - deci scris.Aşadar această obligativitate este un abuz grav.

3. Cf amendamentului aprobat şi votat de Camera Deputaţilor, vârsta de la care poate opta un elev dacă să urmeze sau nu cursul de "Religie" (şi ce confesiune) este de 18 ani.

Ceea ce ÎNCALCĂ GRAV libertatea religioasă totală a persoanelor care au împlinit 16 ani (Legea 489/2006, art.3), precum şi dreptul lor EXCLUSIV de a opta sau nu pentru studierea religiei (inclusiv confesiunea).

4. Este UN ABUZ ca elevul să nu aibă dreptul, în timpul anului şcolar, de a se retrage de la studiul materiei "Religie" sau de a se înscrie la studiul altei confesiuni, în cazul schimbării opţiunilor religioase ale părinţilor - şi în acord cu dorinţa legitimă a acestora.

Sunt încălcate astfel grav Constituţia şi Legea cultelor.

5. Se încalcă Legea 272/2004 care prevede consultarea, ascultarea şi INFORMAREA copilului care a împlinit 10 ani în privinţa deciziilor care îl afectează, aşa cum este şi caracterul non-obligatoriu al predării "Religiei".În cadrul procesului instructiv-educativ, copilul are dreptul de a fi informat asupra drepturilor sale precum şi asupra modalităţilor de exercitare a acestora (art. 1, alin (2), art. 48, alin (2)). Ceea ce şcoala şi autorităţile în educaţie NU FAC, de foarte multe ori în mod DELIBERAT, ba chiar dezinformând părinţii/tutorii/elevii.

6. Manualele de "Religie" predau morala într-un mod complet nepotrivit principiilor optime ale educaţiei în şcoli, şi MAI ALES copiilor de 7-11 ani.

Acestea fac referiri directe sau indirecte la pedepse, diavoli, cerinţe de a prezenta ritualuri de înmormântare sau chiar atrocităţi, crime şi exemple inumane (Avraam şi fiul dus spre înjunghiere, dat ca model de sfinţenie - Clasa a III-a) - lucruri care CONTRAVIN GRAV PRINCIPIILOR MORAL-EDUCATIVE ARMONIOASE şi INTERESELOR SUPERIOARE ALE COPILULUI în educaţie.

7. Se încalcă grav Codul Muncii şi Legea privind Statutul Cadrului Didactic, prin DUBLA SUBORDONARE a profesorului de "Religie" atât statului român cât şi cultelor religioase (de ex. BOR), care sunt ENTITĂŢI DE DREPT PRIVAT, faţă de care STATUL ESTE si TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ NEUTRU, cf. legii.

E ca şi cum la o oră de Nutriţionism statul ar accepta (ca profesori) angajaţi ai MacDonalds, iar Inspectorul Şolar de Nutriţionism ar fi managerul general MacDonalds din localitate.

---

Vrei deci ca statul să abuzeze în continuare de drepturile şi libertăţile copilului tău, precum şi de buna ta credinţă ? Dacă NU, şi te-ai săturat de intervenţiile complet abuzive şi nepotrivite ale Bisericii în procesul educativ al copilului tău, semnează această petiţie !

-

(Menţionăm că această petiţie nu are scopul de a lupta împotriva BOR sau a vreunui cult religios, ci de a cere ca PREDAREA "RELIGIEI" ÎN ŞCOLI SĂ INTRE ÎN LEGALITATE).

22/05/2010

Autor: autorul a ales ca aceasta informatie sa nu fie publica
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =