Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Crima in sistemul educational romanesc
image

Petitie: "Crima in sistemul educational romanesc"

Facebook share

SCRISOARE DESCHISA CATRE DOMNUL PRIM MINISTRU AL ROMANIEI
Domnule Prim Ministru,
Vă aducem la cunoștință pe această cale situația creată în urma difuzării proiectului administrativ de a subordona Liceul de Coregrafie Floria Capsali din Bucuești, Liceului de Muzică Dinu Lipatti, cu alte cuvinte anularea identității acestei instituții de învățământ vocațional cu specific précis delimitat – COREGRAFIE. Nu este un fapt lipsit de precedent. Între 1977 și 1990 a funcționat prin decizia diriguitorilor aculturali ai epocii, acest hibrid. Liceul de Muzica Dinu Lipatti, care conținea și secția de coregrafie aastfel încât, diplomele ce se eliberau pentru balerini, purtau antetul liceului de muzica. Experiența de atunci a fost înjositoare și păguboasă și a condus spre o fundătură, numai explozia revoluționară a lui 1989 izbutind să redirecționeze învățământul artistic pe făgașe normale. Iată că acum, la 24 de ani de la revoluția democratică, o conducere iresponsabilă, mânată de interese obscure, reia vechiul refren cu dezinvoltura nepriceperii și a relei credințe, proiectând aceeași instituție hibridă care anulează identitățile specifice fiecărei arte, printr-o evidentă antireformă educațională. Din 1990 încoace toate variantele Reformei din învățământ au avut ca punct fundamental ALINIEREA LA STANDARDELE INTERNAȚIONALE ori, de la Răsărit până la Apus, elevii cu vocație învață arta dansului în școli speciale de balet. Beejing, Seul, Moscova, Sankt Petersburg, Budapesta, Sofia, Belgrad, Viena, Dresda, Paris, Zurich, Lausanne, Monte Carlo, Milano, Roma, Londra, Copenhaga, New York, Toronto, Havana, etc. au școli guvernamentale, de prestigiu, în care întrețin și dezvoltă pentru țara lor această artă primordială – DANSUL .În România, Liceul de Coregrafie Floria Capsali,(instituție creată în 1949) purtând numele uneia dintre cele mai mari personalități a artei românești, cu toată lipsa condițiilor adecvate și privațiunilor de tot felul, deține de ani de zile, poate dintotdeauna, stindardul artei coregrafice romanești pentru publicul din țară și cel din întreaga lume. Sunt nume consacrate – balerini, coregrafi, profesori, care au absolvit această școală, iar în ziua de azi, cu toate greutățile întâmpinate, elevi ai acestei școli se califică și iau premii la concursuri internaționale. O școală de balet presupune un climat specific, (altul decât cel al școlilor de muzică plastică, etc. căci nici o artă nu se suprapune sau nu se confundă cu alta) și un management punctual, iar criteriul după care se construiește, se judecă și se aprobă acesta trebuie să fie cel calitativ și nu cantitativ, regulă care funcționează pentru toate ramurile artei. De aceea vă asigurăm că singura conjunctură propice unei acumulări valabile este de școală de balet cu identitate proprie. Datorăm artiștilor și profesorilor care au modelat conștiințele cu grație și noblețe, mult, infinit respect, respect care nu se regăsește în clișeele voalate ale unei jalnice comisii de inspecție, programată pentru o acțiune de distrugere în locul uneia de salvare. Domnule Prim Ministru, vă rugăm să luați în considerare protestul nostru și să dispuneți repunerea instituției Liceului de Coregrafie Floria Capsali in drepturile ei fundamentale de existentă , adică păstrarea identității specifice artei pe care nu a încetat să o slujească cu cinste și dăruire spre gloria patriei sale.
Cu stimă, Anca Tudor Stoian – coregraf, profesor de balet

15/01/2014

Autor: ANCA TUDOR STOIAN
Destinatar: VICTOR VIOREL PONTA, PRIM-MINISTRU AL GUVERNULUI ROMANIEI
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =