Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Petiție-Memoriu adresată Președinției Statalități din România, Totul pentru Neam și Țară Nimic făr...
image

Petitie: "Petiție-Memoriu adresată Președinției Statalități din România, Totul pentru Neam și Țară Nimic fără de Dumnezeu"

Facebook share

Dragi Frați și Surori ai Neamului Român-creștin citiți cu atenție și ADENDA prezentei Petiții-Memoriu adresată Președinției, conform datei din subsol.
PETIȚIE-MEMORIU
în baza Articolului 51 al Constituției României

Către:
Președintele României, Klaus Iohannis, în virtutea dreptului obligație care-i revin în baza ARTICOLUL 80
(2) Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate

Distinse domnule Președinte al României,

subsemnatul, Petru Borodi, de naționalitate română și cetățean cu drepturi depline al României, fiu a lui Petru Borodi și a lui Margareta Borodi, născut în Timișoara, în 7 August, 1942, actualmente cu domiciliul stabil în România, municipiul Cluj-Napoca, calea Moților, nr.112/4, ( datele personale CNP, și C.I. seria , nr.)
Considerând demnitatea de Cetățean al României superioară oricărei alte funcții sau demnități din Statalitate ne adresăm Președintelui Romniei și ca având cu întâietate această calitate superioară.

Distinse Cetățean al României, Klaus Iohannis !
Desigur nu sunteți numai un Cetățean al României, ci datorită încrederi și a voinței noastre, a Milioanelor de Român din Țară și Diaspora, și a altor Cetățeni ai României din Etniile Conlocuitoare pe Teritoriile României, ați primit o Superioara Demnitate, respectiv cea mai Înaltă Demnitate din Statalitatea Română, Președinția Statalității Române.

Am respectat cele Trei zile de Doliu Național !
Acum este Tipul nu doar ca să ne Numărăm Morții din dezastrul actual din România, fiindcă am ajunge la un număr enorm, cunoscuți sau nu public, care indiscutabil și cu certitudine sunt UCIDERI ale Dictaturii de sub Statalitatea INFRACȚIONALĂ instaurată după 1989, de către grupările partinic-politicianiste de sorginte comunistă care au uzurpat și Statalitatea și au devenit o Oligarh-Plutocrație.
Da, este Timpul ca just să considerăm, stabilim și răspicat să arătăm public care este Factorul Cauzal principal care a determinat actualul dezastru generalizat la Nivel Național.
Procedăm la acest demers chiar dacă avem toată compasiunea smerită față de Cetățenii trecuți în eternitate în ultimul dezastru. datorită crimei cauzate de lipsa de responsabilitate și control instituțional, just Politic, și posibile acte de corupție ale membrilor instituțiilor Statalității.
Da este Timpul să decidem dimpreună, Neamul Suveran și Angajata noastră, Statalitatea, și să stabilim corect și cu fermitatea impusă să definim care este Factorul Cauzal, Rău-Făcător Ansamblului Neam-Țară, și să hotărâm cum trebuie să-l anihilăm pentru a nu mai ființa și produce efecte dezastruoase nici în termen imediat, nici în viitor.

Domnule Klaus Iohannis, Cetățean al României și posesor al Demnității de Președinte al Statului Român!

Cu certitudine, precum sufletul și mentalul este necesar omului pentru a-și bine rândui acțiunile și trăirea trupului, aidoma Statalitatea Politică este necesar-utilă pentru a determina o armonie-echilibrată a Trăirii pe termen imediat și de perspectivă unui Ansamblu Neam-Țară!
Deci nu discutăm necesitatea ființării Statalități în raport cu acest firesc și util necesar, pe care-l înțelegem și acceptăm.

ÎNSĂ:
Datorită practicilor și a legilor la limita politicianismului, cert diametral opuse Actelor Politice, Statalitatea României nu doar că este în Disoluție ci Corpul Statal, respectiv membri aleși sau/și angajați în cadrul Statalității, au uzurpat Suveranitatea Neamului Român și prin abuz de putere și strict din interese personale sau și de grupuri Politicianiste au transformat Fireasca Statalitate în o Statalitate INFRACȚIONALĂ.
Mult mai grav decât în epoca primitivă sau medievală au dispersat Unitatea armonică de trăire a Ansamblului Neam în două segmente sociale, Dominatorii-infractori și sub opresiune acestui segment au așezat, prin legi politicianiste, Mulțimea Sărmană, sclavizată în o nouă formă de sclavie (modernă) sub imperiul Dictaturii Statalității Infracționale care practică complicitatea cu grupările de interese pecuniarist-materialiste din interiorul și exteriorul României.
Actualmente, evident este că nu ființează Grupări partinic-politice ci strict Grupări cu și de interese-politicianiste de factură dictatorial-infracțională !

Distinse domnule Cetățean Klaus Iohannis.
Pentru a preîntâmpina o Ridicare Exigentă și Motivată, care ar fi mult mai radicală decât Ridicarea din 17-21 Decemvrie 1989, și chiar un posibil conflict între Dominatorii și Mulțimea Sărmană, aproape iminent și extrem-motivat ca să se manifeste, venim cu prezenta Petiție-Memoriu fiind interesați de Pacea Socială însă și de Trăirea Demnă și Decenta a tuturor Cetățenilor României.

Este TIMPUL ca la un Sfert de Secol să facem bilanțul STĂRII NAȚIUNII și să arătăm Factorii Cauzali care au determinat programat și susținut, în perioada a 25 de ani, actualul Dezastru generalizat.
Acest Dezastru constă în :
1) Crimele împotriva potențialului Omenesc, care incumbă cert și indiscutabil și un număr enorm de Cetățeni și Oameni Români circa 4 milioane de Suflete trimise precum în secolele anterioare Sclavii din Africa. Crimă care a determinat și de-popularizarea Satelor precum și căderea Demografică bruscă și periculoasă a Populației României.
2) Crimele împotriva Potențialului de pregătire și prezervare a Viitorimii Române, prin distrugerea sistematică a Instituției Învățământului și de Sănătate Publică, care la data de 21 Decemvrie 1989, dispuneau de o aproape judicioasă capacitate.
a) Instituția Învățământului, total gratuit, existent în toate comunele, și care pregătea Tineretul în toate profesiile mult necesare unei corecte Dezvoltări a tuturor ramurilor necesare pentru dezvoltarea armonios-echilibrată a Ansamblului Neam-Țară și a traiului decent !
b) Instituția de Sănătate Publică, total gratuită, prezent activă, și preventiv lucrătoare, în marea majoritate a Școlilor, Instituțiilor și Intreprinderilor României, precum și în orașe și comune, cu o capacitate cert superioară celei prezente și capabilă oricând să răspundă prompt și competent la oricare dezastru sau calamitate, chiar și la o situație de război.
3) Crimele împotriva întregului sistem Economic-Financiar
a/ Distrugerea sistematic-programată a industriei și agriculturii.
b/ Distrugerea Instituțiilor de Cercetare.
c/ Distrugerea fabricilor de medicamente și de producere a bunurilor de imediată necesitate, alimentare și de stringent consum.
d/ Distrugerea sistemului financiar bancar Național,
e/ Distrugerea de fapt generalizată a potențialului care asigura un loc de muncă tuturor Cetățenilor României din abundență.
f/ Distrugerea prin privatizări, discutabile și chiar frauduloase, și înstrăinare a aproape tuturor Resurselor Naturale din Proprietatea Neamului român, și a transportului de gaze, energie electrică, a apei.
g/ Culmea a fost atinsă prin înstrăinare sau concesionare unor suprafețe majore de terenuri ale României, printre cele cu mare randament.
h/ Desigur lista este arhi abundentă și bine cunoscută !

Distinse domnule Cetățean Klaus Iohannis, și Președinte al Statalității României.

Toate aceste crime odioase, cu cert aspect de Crime cu și de Înaltă Trădare ale Intereselor Naționale și a Cetățenilor, sunt datorate practicilor criminale ale membrilor aleși sau/și angajați în Statalitatea de după 21/Decemvrie/1989, prin care crime Neamul Suveran Român și implicit Cetățenii României au fost împinși în MIZERIE și imposibilitatea de a-și asiugura EXISTENȚA Demnă prin Cinstită Muncă, însă concomitent cu înavuțirea ilogică a majorității membrilor din Corpul Statalității, care a devenit o Oligarh-Plutocrație arogantă și tipic infracțională!

De fapt și explicit dovedit de Instuțiile Justiției, chiar dacă superficial și în multe cazuri complicitar, TOATE Grupările partinic-politicianiste din Statalitatea de după 1989, sunt mult abundente în infractori, sau/și sunt participante activ și tolerant la DEZASTRUL GENERALIZAT în care Cetățenii României și întreg Ansamblul Neam se ZBUCIUMĂ ca să SUPRAVIEȚUIASCĂ !!

Deplinătatea lipsei de necesarele Practici Politice, a Oamenilor Politici și a Partidelor Politice și instaurarea Politicianismului partinic-gregar la nivelul întregii Statalități este cu certitudine, evident și indiscutabil Factorul Cauzator al acestor efecte criminale.

Distinse domnule Cetățean Klaus Iohannis, și Președinte al Statalității Române.

Se impune clar, și prin necesar strict imperativ, înlocuirea cât mai urgentă a acestui Factor Cauzal nu doar rău-făcător ci dezastruos care în fiecare moment aduce noi și noi grave și chiar groaznice efecte Ansamblului Neam-Țară.
În consecință aveți deplina șansă de a vă dovedi Caracterul de Om Politic Integru sau dimpotrivă de ins care deși deține cea mai Înaltă Funcție Publică tolerează sau chiar este complice acestui Factor Cauzal dezastruos !
În aceste certe și logic-politice considerente, și apreciind că sunteți un ferm anti-comunist, și un posibil mare Om Politic al Statului Român, venim cu Prezenta Petiție-Memoriu pentru a vă sugera ca, sub necesitatea imperativă a stării dezastruoase din România, să faceți toate demersurile Constituțional admise și Imperativ pretinse de Starea de fapt din România, însă clar invocată și de Societatea Civil Politică respectiv de Neamul Român Suveran, ca să fie în cât mai scurt timp posibil înlocuirea cât mai substanțială a actualului Corp al Statalității prin Alegeri anticipate.

Distinse domn Președinte al Statalității Române!!
Deasemenea vă sugerăm ca, în cazul că nu aveți capabilitatea de a determina pe acei Parlamentari sau/și membrii ai Guvernului care au caracter și statură de Oameni Politici de a conveni la Alegeri Anticipate, atunci fie să declarați Grevă Prezidențială pe motive clar existente și impuse de necesar politic, fie ca să vă depuneți Demisia pentru a determina, fie prin una sau alta din pozițiile Dumneavoastră de Om Politic, producerea Alegerilor Anticipate.
Vă garantăm că așa precum în anul 2014, la alegerile Prezidențiale, ați fost beneficiarul unei largi susțineri a Cetățenilor României din Țară și Diaspora, tot așa vom proceda ca să vă susținem o nouă candidatură, dacă înțelegeți și procedați la acest gest de Înaltă Onoare, Demnitate și Caracter de Om Politic.

Distinse domnule Președinte al Statalității Române!!
Cunoaștem corect atât înscrisele Constituției, cât și Spiritul care explică și motivează fiecare Prevedere a Constituției 1991, respectiv 2003.
Indiscutabil aveți puternice prerogative constituționale, și este cert că, dacă un ins mult mai plin de ego și cu trăsături dictatoriale, mai clare decât a domnului Ion Iliescu sau ale domnului Traian Băsescu, ar poseda funcția de Președinte ar putea lejer ca să dispună DICTATORIAL direct sau indirect, de toate Instituțiile Statalității, conform cu actualele prevederi ale Constituției.
Astfel fiind, numai o existență complicitară a dumneavoastră și actualele grupări politicianiste din Puterea Legislativă și Executivă poate explica perpetuarea Stării de Fapt în dauna Intereselor Neamului Român Suveran !

Dee Dumnezeu bine Tuturora însă dregătorilor așa cum ei dau Mulțimii Sărmane !!!
Cluj-Napoca la 3 Noiemvrie 2015.
Petru Borodi/Cluj, în nume propriu, conform dreptului la Petiție, însă strict în Interesele Neamului Român Suveran !!

ADENDAĂ, la Petiției-Memoriu
1) Alegeri Anticipate !!
2) Lustrarea de a mai ocupa Funcții Publice în Parlament, Guvern sau în conducerea instituțiilor Administrative a TUTUROR celor care după 1989 au făcut sau fac parte din STATALITATEA Politicianist INFRACȚIONALĂ !!
3) Instituirea PUNCTULUI 8 de la TIMIȘOARA !!
4) Instituirea unui Guvern PROVIZORIU din Personalități Public Politice pentru Schimbarea Legii ELECTORALE și oferirea de ȘANSE EGALE Tuturor Grupărilor Politice și Independenților în a participa la Alegeri !!
5) SUPRAVEGHEREA ALEGERILOR de către MEMBRI Societăților Civil-Politice, însă clar fiind participanți la Ridicarea din 1989, Golaniadă sau/și la Protestele cu caracter clar în Interesele Neamului și Țării,
6) Instituirea unui Guvern strict din TEHNOCRAȚI pe criteriul Corporatistă și respectiv conform cu principiul VALORII DOVEDITE și Profesional definit !!
7) Formarea unui Corp de EXPERȚI CONTABILI și ECONOMIȘTI din cadrele Profesorilor și Și Profesioniștilor STRICT în de Specialitate pentru verificarea modului de CHELTUIRE A BANULUI PUBLIC în perioada 1990-2015 și cu CELERITATE a perioade ultimilor 10 Ani !!
8) CERCETAREA ANCHETAREA și CONDAMNAREA fără nici un considerent de IMUNITATE a tuturor celor dovediți că au adus PREJUDICII PROPRIETĂȚILOR și INTERESELOR Neamului Român deși au deținut Funcții Publice de Conducere în Instituțiile și Întreprinderile Române sau/și în Parlament, Guvern și Administrațiile Publice !!
9) CONFISCAREA EXTINSĂ a Averilor dobândite ILICIT, În acest sens Cu Celeritate constituirea unui corp din Procurorii, Judecători și Personal SRI- TINERI și Valoric Competenți și Corect remunerați procentual din Valoarea RECUPERATĂ LEGAL și JUST !!
10 ) RECONSTRUIRE IMEDIATĂ a INDUSTRIEI conform unui PROIECT DE ȚARĂ DEFINIT CA LEGE EXECUTORIE ȘI INDISCUTABILĂ Puterii Executive pe termeni imediat, mediu și Lung !
11) NAȚIONALIZAREA DE-ÎNDATĂ a TUTUROR RESURSELOR NATURALE, și a DISTRIBUIRII Acestora sub directa responsabilitate a Unui MINISTER subordonat direct ȘEFULUI STATALITĂȚII Române, și ca MONOPOL DE STAT !!
12) SCHIMBAREA în cel mai scurt și strict necesar timp a CONSTITUȚIE Neamului Român și punerea acesteia în CONFORMITATE și Armonie cu PRINCIPIILE DE FUNDAMENTARE ȘI TRĂIRE ale NEAMULUI Trac azi ROMÂN SUVERAN !!
13) ELIMINAREA tuturor Imunităților, Impunităților și Inamovbilităților Funcționarilor Publici, de oricare funcție rang sau grad și reintroducerea INFRACȚIUNII de SUBMINAREA INTERESELOR NAȚIONALE clar și explicit definită prin Lege, precum și definirea ca fiind IMPRESCRIPTIBILE aceste Infracțiuni care pot fi stinse NUMAI la DEZDĂUNAREA INTEGRALĂ a Valorilor dovedite ca Prejudiciu !!
14) REDESCHIDEREA și Judecarea cu Celeritate a Crimelor Împotriva Cetățenilor Români în perioada 1989 Decemvrie 22 și până astăzi 2015, și Definirea prin Lege ca fiind IMPRESCRIPTIBILE oricare crimă făcută de Autoritățile Statalității, în oricare împrejurare dovedită ca fiind OPRESIVĂ și sub imperiul unei acțiuni Autoritare de obstrucționare a Dreptului la **Legitimă Apărare a Drepturilor, Libertăților sau/și a Demnității și a Voinței SUVERAN DEPLINĂ a Cetățenilor și a Neamului Român !!
Statalitatea este strict o ANGAJATĂ în Serviciul Credincios al Neamului Suveran sau este DICTATURĂ !!
15) Reglementarea prin Legi clare a împrumuturilor persoanelor particulare ca fiind în atributul Bănci Naționale a României și a Bănci private CEC Banc .Subordonarea și controlul asupra sistemului Bancar Național de către Experiți din cadrul CSAT . Deoarece împovărare prin împrumuturi cu dobânzi și comisioane libertine azi practicate este o problemă certă de Siguranță Națională. fiindcă prejudiciază grav proprietățile persoanelor și a familiilor.
16) Obligarea, prin legea, persoanelor juridice, române sau străine, ca să plătească toate taxele și impozitele care le revin prin Lege către bugetele României și neadmiterea funcționării persoanelor juridice care actual sunt exonerate, indiferent din ce motivații sau criterii. Cine dobândește venit în România să achite aidoma precum oricine datoriile care revin acestor venituri în beneficiul Bugetelor Publice ale României.
17) Alinierea corectă și just considerată a remunerației și a pensiei minime strict în funcție de prețurile care sunt echivalente cu cele din U.E. pentru asigurarea unui trai decent a tuturor cetățenilor și eliminarea sărăcieii actual majoră în populația României. Desigur și pentru a se elimina exportul de oameni, forță calificată și nu numai.
18) Stabilirea remunerației și a pensiilor în maxim 5 grupuri de salarizare în sistemul bugetat, pe criteriul cea mai mare remunerație o are cea mai mare funcție publică respectiv Șeful Statalității !

Lista rămâne deschisă !!

DACĂ vom admite ca Statalitatea să își aroje și definească părin Constituție sau/și Legi atribuții de Suveran vom fi ROBII unor OLIGARH-PLUTOCRAȚI !!
Dumnezeu să Lumineze Neamul Român și pe toți Cetățenii României !!!

P.S. Este o propunere CIORNĂ care poate și posibil este a fi consultată, lărgită și Îmbunătățită de către cei Valoric Competenți !!
Doamne Ajută Neamul Tău Român !!!
Rugăm pe toți Preoții din România ca să fie Apărători și Îndrumători ai Neamului român și să se dezică în a mai tolera pe Dregătorii lipsiți de Fapte întru Neam sau/și lucrări netrebnice în contra Principiilor Neamului Român ! Rugați-vă pentru Neamul Creștin Român și Omenire în toate împrejurările Grele ca să nu-l DEPĂRTAȚI de Dumnezeu !!!

06/11/2015

Autor: petru borodi/Cluj
Destinatar: Președintelui Statalității din România Klaus Iohanis
Categorie: Politica.
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =