Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Deblocarea fondurilor structurale gestionate de catre AMPOSDRU - M.M.F.P.S.
image

Petitie: "Deblocarea fondurilor structurale gestionate de catre AMPOSDRU - M.M.F.P.S."

Facebook share

Va semnalam urmatoarele probleme cu care se confrunta beneficiarii Fondului Social European gestionat de Directia AMPOSDRU din cadrul Ministerului Muncii Familiei si Protectiei Sociale:

1. Intarzieri foarte mari in rambursarea transelor de pana la 90 – 150 de zile fata de termenul maxim de 45 de zile prevazut de contractul de finantare;
2. Nevirarea prefinantarii pentru anul doi de proiect datorita validarii cu intarziere a rapoartelor intermediare prin care se face dovada deducerii in proportie de 70% a prefinantarii aferente primului an de proiect. Conform contractului de finantare aceasta trebuie virata in maxim 15 zile de la solicitare;
3. Nerambursarea TVA-lui aferent cheltuielilor eligibile, desi cadrul legal a fost stabilit la jumatatea anului 2009. Unii beneficiari avanseaza de 16 luni fonduri pentru cheltuielile de proiect purtatoare de TVA;
4. Clauze abuzive din contractul de finantare in care singurul raspunzator pentru implementarea proiectului este beneficiarul, iar la obligatiile Autoritatii Contractante nu exista prevazute penalizari pentru intarzierea rambursarii sau virarii prefinantarii, nu exista stipulat nici macar termenul in care se va face rambursarea transei finale sau a TVA-lui, mai mult AC isi rezerva dreptul de a rezilia contractul daca statul are probleme financiare fara a se preciza indicatorii care dovedesc acest lucru;
5. Durate lungi intre momentul depunerii cererilor de finantare si primirea raspunsurilor de catre beneficiari. In foarte multe cazuri, raspunsul la cererea de finantare depusa a fost primit dupa mai bine de zece luni de la transmiterea acesteia.
6. Durate lungi intre momentul aprobarii cererilor de finantare si cel al semnarii contractelor. Faptul ca intre momentul in care un beneficiar construieste un proiect si momentul de incepere a implementarii se scurg perioade foarte lungi de timp – chiar si un an de zile – are efecte foarte importante atat asupra impactului proiectului cat ai asupra capacitatii beneficiarului de a avea o planificare realista;
7. Lipsa de comunicare a AMPOSDRU cu beneficiarii – nu se primesc rapunsuri la adresele oficiale, nu se raspunde la telefon in conditiile in care manualul beneficiarului nu este aprobat in forma finala, iar instructiunile primite pe parcurs sunt neclare;
8. Proceduri birocratice excesive care trebuie parcurse de catre beneficiari pe parcursul contractarii sau implementarii proiectelor.

Avand in vedere cele semnalate, semnatarii petitiei solicita:

1. Reducerea timpilor de rambursare a cheltuielilor eligibile. Acest lucru se poate realiza prin rambursarea in doi pasi a cheltuielilor raportate: rambursare partiala a cheltuielilor aprobate dupa verificarea raportului si rambursare finala dupa clarificarea de catre beneficiar a cheltuielilor cu privire la care AM are nevoie de clarificari.
2. Virarea in avans pana la sfarsitul lunii martie, neconditionat de deducerea prefinantarii pentru anul 1 sau validarea rapoartelor intermediare, a prefinantarii pentru anul 2 si 3 de proiect, pentru a asigura continuarea proiectelor pana AM isi va pune la punct sistemul de management, inclusiv angajarea de personal necesar. Pe termen mediu – marirea plafonului de prefinantare si calcularea acestuia la valoarea totala a proiectului si nu pe ani de proiect; extinderea fondului de gantare pentru IMM-uri si autoritati la ONG-uri si sindicate.
3. Emiterea de catre AM a instructiunilor de rambursare TVA si semnarea pana la sfarsitul lunii martie a actelor aditionale la contractele de finantare prin care se reglementeaza cadrul de rambursare si termenele de verificare, aprobare si virare a sumelor aferente decontului de TVA aprobat.
4. Încheierea unui act aditional la contractele in derulare / includerea in contractele care urmeaza a fi semnate de reglementari clare privind termenele de rambursare a cheltuielilor aferente raportului intermediar, final si a TVA-lui, inclusiv includere de penalizari de 0,1%/zi de intarziere in rambursare/decontare de catre AM. De asemenea, includerea indicatorilor care definesc ”problemele financiare ale statului” care pot conduce la rezilierea contractului si reducerea finantarii.
5. Scurtarea timpilor de evaluare si contractare proiecte pana la 3- maxim 6 luni.
6. Imbunatatirea comunicarii si a relatiei intre AM si beneficiari prin acordare de suport in implementare, oferire de clarificari in timp real si organizare de intalniri periodice de lucru cu monitorii pe tehnic, financiar, achizitii si vizibilitate, cei care pot oferi calarificari pe probleme punctuale si pot folosi feedback-ul beneficiarilor in imbunatatirea mecanismului de absorbtie al fondurilor structurale.

13/03/2010

Autor:  
Destinatar: AMPOSDRU - M.M.S.P.C., Guvernul Romaniei
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =