Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Asigurarea obligatorie a locuinţelor - PAID
image

Petitie: "Asigurarea obligatorie a locuinţelor - PAID"

Facebook share

Prin luna iunie 2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (actualmente inclusă în Autoritatea de Supraveghere Financiară) a emis un ordin prin care şi persoanele care-şi fac o asigurare facultativă a locuinţelor sunt obligate să-şi facă - separat - şi o asigurare obligatorie PAID.
Reamintesc că şi în urmă cu câţiva (cca 3-4) ani CSA a emis acelaş ordin, renunţându - după ceva timp - la aplicarea sa.
Consider că cel care încheie o asigurare facultativă a locuinţei şi în care sunt cuprinse şi cele 3 calamităţi (cutremur, inundaţie şi alunecare de teren) pentru care se încheie PAID nu ar mai trebui să fie obligat să încheie separat şi o poliţă PAID, deoarece:
- se creează o birocraţie suplimentară atât în prima fază (de încheiere a celor 2 poliţe separate) şi apoi pe parcursul derulării celor 2 contracte cât şi mai ales în situaţia producerii uneia din cele 3 calamităţi - când începe un adevărat circ (iată poliţa facultativă - iată poliţa PAID) pentru obţinerea desdăunării.
- prin poliţa facultativă în cazul producerii uneia din cele 3 calamităţi (ca şi în cazul altor evenimente majore) şi care are drept rezultat (pe lângă deteriorările rezultate) şi împosibilitatea utilizării locuinţei, asiguratorul îmi acordă facilităţi în consecinţă (de exemplu: de cazare, pe o perioadă determinată, la hotel şi - ulterior - cu chirie) până la refacerea condiţiilor de utilizare a locuinţei, FACILITĂŢI CE NU SUNT PREVĂZUTE prin poliţa PAID - lucru total anormal.
- în situaţia actuală, de încheiere obligatorie şi a unei poliţe PAID, poliţele facultative se încheie - automat - cu franşiză pentru cele 3 calamităţi PAID. În acest caz, dacă dauna materială propriu-zisă se încadrează în suma asigurată, se aplică numai desdăunarea în baza poliţei PAID, fără ca eu să mai pot beneficia de facilităţile oferite prin poliţa facultativă. DE CE ?
- sunt pensionar. Fiind conştient că în caz de o daună majoră suferită de locuinţă nu mai am puterea financiară pentru a-mi reface locuinţa, de ani buni fac eforturi (pentru mine importante) financiare pentru a încheia asigurare facultativă pentru locuinţă - plătind primele de asigurare în rate. Prin aplicarea noului ordin al CSA sunt pus în situaţia ca la reînnoirea poliţei facultative să închei şi o poliţă PAID ceeace înseamnă un efort financiar suplimentar important, de 20 Euro - adică 100 lei - mare pentru o pensie - infimă faţă de veniturile lunare imense ale angajaţilor CSA.
- la reaplicarea ordinului, şefii CSA care au salarii imense (aşa cum s-a văzut de curând) nu s-au gândit şi la cei cu venituri modeste şi limitate şi care - totuşi - caută (cu efort) să-şi protejeze locuinţa. Doar pentru a crea venituri cât mai mari pentru societăţile de asigurare - reasigurare şi în special a celor care sunt autorizate pentru PAID? Oare aceştia au comisioane (eventual lunare) din poliţele PAID încheiate?
- nu înţeleg cum, printr-un simplu ordin, CSA a putut împune aplicarea unei măsuri care afectează negativ şi în mare măsură o foarte mare parte din populaţia ţării şi care a dovedit (prin încheierea poliţelor facultative) că a înţeles să-şi protejeze locuinţele uşurând - totodată - intervenţia organelor statului pentru rezolvarea unor astfel de situaţii, Să fie oare rezultatul întrebărilor care mi le-am pus la subpunctul de mai sus?
- dacă, din diverse motive, renunţ la asiguratorul cu care am încheiat poliţa facultativă şi o închei cu un alt asigurator, poliţa PAID (încheiată obligatoriu pe un an - plata fiind făcută obligatoriu integral la încheiere) rămâne la asiguratorul iniţial. În această situaţie, în cazul producerii unei daune din cele 3 riscuri cine stabileşte dauna reală totală suferită? Asiguratorul cu poliţa PAID sau cel cu poliţa facultativă? În metodologia de aplicare a ordinului nu se prevede o procedură pentru această situaţie. Este clar că asiguratul va avea de suferit nu numai ca daună dar va deveni o mingie între cei doi asiguratori şi - practic - rezolvarea desdăunării va trena nepermis de mult - timp în care păgubitul va alerga "de la Ana la Caiafa" fără a-şi putea rezolva problema şi - cel mai probabil - va dormi sub cerul liber, chiar dacă plouă, viscoleşte, este ger, etc.Situaţia se complică inimaginabil în cazul în care paguba depăşeşte suma asigurată prin poliţa PAID iar cei doi asiguratori nu se înţeleg asupra sumei necesare pentru desdăunare, existând şi riscul că se pot înţelege (contrar situaţiei reale) pentru a stabili că daunele nu depăşesc suma asigurată prin poliţa PAID.
- şi ar mai fi o mulţime de alte aspecte, mai ales că nu sunt singurul în situaţiile prezentate mai sus.
Faţă de cele de mai sus, SOLICIT ÎN MOD FERM ANULAREA DE URGENŢĂ A ORDINULUI CSA PRIN CARE ŞI CEI CARE ÎNCHEIE ASIGURĂRI FACULTATIVE PENTRU LOCUINŢE ( şi care au incluse în acestea şi riscurile celor 3 calamităţi prevăzute în poliţele PAID) SĂ NU MAI FIE OBLIGAŢI SĂ ÎNCHEIE ŞI O POLIŢĂ PAID ŞI INTRAREA IMEDIATĂ ÎN VIGOARE A ANULĂRII ACESTUIA.
Având în vedere că anularea promptă a ordinului amintit mai sus lămureşte şi limpezeşte multe din aspectele prezentate şi asigură o mai simplă şi operativă procedură de desdăunare SOLICIT CONDUCERII AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ DE A DA CURS DE URGENŢĂ, CA PRIORITATE 0, REZOLVĂRII FAVORABILE A SOLICITĂRII MELE DE ANULARE A ORDINULUI MAI SUS AMINTIT.

19/03/2014

Autor: Marian Marinescu
Destinatar: Autoritatea pentru Supraveghere Financiară
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =