Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Scrisoare deschisa privind acreditarea revistelor din stiintele umaniste
image

Petitie: "Scrisoare deschisa privind acreditarea revistelor din stiintele umaniste"

Facebook share

SCRISOARE DESCHISĂ
Către

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI (MECTS)

privind problemele acreditării a revistelor ştiinţifice din domeniile umaniste de către
CONSILIUL NAŢIONAL AL CERCATĂRII ŞTIINŢIFICE (CNCS)


Conf. Univ. Dr. István Király (V)
U.B.B. Departamentul de Filosofie,

Redactor şef: PHILOBIBLON - Transylvanian Journal of Multidisciplicary Research in Humanities


Textul integral al scrisorii se poate citi la adresa: http://www.democratieubb.ro/?p=2263


În această scrisoare deschisă doresc să fac câteva sesizări şi propuneri argumentate în primul rând cu privire la concepţia şi procedura acreditării de către CNCS a revistelor ştiinţifice din domeniul Ştiinţelor Umaniste din România şi, în al doilea rând, cu privire la mecanicitatea colaborării instituţiei în cauză cu Panelul nr. 5 ( Ştiinţe umaniste) al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), amândouă instituţii aflându-se în subordinea Ministerului Dvs.

CNCS este abilitat şi de acreditarea revistelor ştiinţifice din România. Această abilitare este reafirmată şi de către Ordinul Ministrului MECTS cu nr. 4.692 publicat în MO 179 (XXIII) – nr. 540. (http://www.cnatdcu.ro/wp-content/uploads/2011/04/OrdinMECTS4692.pdf). Cum se poate vedea la consultarea lui, acest Ordin nu se referă însă nici la funcţionarea CNCS şi nici nu conţine prevederi exprese privind conceperea criteriilor şi a procedurilor etc. de evaluare şi de acreditare de către CNCS a publicaţiilor în cauză, ci stabileşte criterii detaliate pentru Panelul nr. 5 (Ştiinţe umaniste) al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Totuşi, în mod mecanic şi, credem, abuziv, CNCS (vezi: http://www.cncs-uefiscdi.ro/evaluarea-publicatiilor-stiintifice/rezultate-evaluare-revisteedituricolectii/) a preluat şi pentru clasificarea publicaţiilor periodice şi a editurilor din România pur şi simplu „categorisirile” şi criteriile elaborate pentru cu totul alte scopuri. Astfel s-au creat situaţii extrem de complicate, impracticabile şi dăunătoare pentru multe reviste ştiinţifice din ţară, unele cu tradiţii redutabile. La care se mai adaugă faptul esenţial că în acest fel procedeul acreditării publicaţiilor de acest gen se îndepărtează în mod inexplicabil de practicile încetăţenite pe plan mondial şi la cele mai respectabile nivele.

Astfel din „categoriile” CNCS sunt practic excluse multe dintre posibilităţile de inter-disciplinaritate, iar cele de multi-disciplinaritate în mod complet. Deşi acest mod de abordare este nu doar recunoscută ci chiar încurajată la vârfurile nivelului mondial. Ori, la noi se ajunge la situaţii nefireşti în care una şi aceeaşi revistă să „aplice” în mai multe „categorii” din care stict vorbind nici nu face parte. Astfel pentru o revistă multidisciplinară – cum este revista Philobibloblon - Transylvanian Journal of Multidiciplinary Research in Humanities (www.philobiblon.eu si/ sau www.philobiblon.ro ) pe care-l reprezentăm aici în mod direct, dar şi ca exemplu grăitor – s-a ajuns în situaţia de a aplica in şapte categorii/discipline diferite (în fiecare fiind apoi acreditată în categoria B...) La fel stau însă lucrurile, tot de ex., la majoritatea publicaţiilor din seriile deja tradiţionale ale Studiei UBB, deoarece şi acestea sunt publicaţii ale unor Facultăţi întregi.

Precizăm că aceste argumente au fost prezentate către CNCS încă în luna octombrie 2011, şi au fost reluate în ianuarie şi în februarie 2012. Inutil ! Tot în acest sens s-a luat însă contactul şi cu Preşedintele Panelului 5, Ştiinţe Umaniste CNATDCU, care ne-a răspuns – pot să produc oricând dovada e-mailului – că nu vede nici o legătură logică şi instituţională între criteriile care trebuiesc practicate de Dânşii pentru cu totul alte scopuri şi criteriile de acreditare a revistelor etc. realizate şi aplicate de CNCS.

Reproducem de aceea şi aici in parte documentul înaintat la CNCS în februarie 2012, la care adăugăm acum noi argumente:

- Absenţa totală a multidisciplinarităţii din domeniile luate în considerare este cu atât mai surprinzătoare şi de-a dreptul anacronică cu cât forurile de acreditare superioare pe plan mondial – adică atât Thomson-Reuters (ISI), ERIH ori Scopus – pe de o parte încurajează în mod expres şi cuprinzător inter- şi multidisciplinarităţile iar, pe de altă parte, aceasta este în mod clar şi univoc valabil şi cu privire la domeniile umaniste.

- Astfel, la Thomson-Reuters a fost creată o categorie aparte pentru acest tip de publicaţii, numită de ei: „Humanities, Multidisciplinary”. La care se dă şi o descriere foarte clară a sensului ei. (Vezi: http://science.thomsonreuters.com/mjl/scope/scope_ahci/#BQ ): Categoria – „Ştiinţe umaniste, multidisciplinar, include resurse despre două sau mai multe subiecte aparţinând unor demersuri creative, artistice, filosofice sau istorice, sau despre date, documente, lucrări, sau artefacte produse de aceste demersuri, ca de exemplu colecţiile unei anumite biblioteci. Se numără aici resursele legate de toate aspectele unei discipline sau culturi specifice.”

- Lucrurile nu stau însă altfel nici la European Science Foundation, unde la Humanities se precizează (vezi: http://www.esf.org/research-areas/humanities.html) că ei susţin cercetări în cadre mono- şi multidisciplinare, caută metodologii şi practici pentru integrarea cercetărilor umaniste în activităţi care duc la o mai bună comprehensiune. Iar cercetările umaniste se adresează unor domenii complexe cum sunt sănătatea şi boala, ştiinţa cognitivă, globalizarea şi integrarea, cât şi impactul inovărilor tehnologice asupra individului şi a societăţii trecute şi prezente.

- La fel, în apreciata bază de date Scopus, în care Multidisciplinaritatea se află tocmai pe primul loc chiar în formularul de aplicaţie pentru includere/acreditare, ea fiind valabilă desigur şi pentru categoria „Arts & Humanities”. Vezi: http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle.cfm

Pur şi simplu nu există deci nici un argument raţional pentru care în România această posibilitate – extrem de pretenţioasă şi valoroasă –, să nu fie luată în considerare şi să fie omisă din „domeniile” ori posibilităţile speciale şi respectate ale aplicabilităţii şi acredibilităţii revistelor ştiinţifice, descurajând şi discriminând astfel cercetările de acest gen!

Propunem deci în mod hotărât completarea „domeniilor” existente la ora actuală la CNCS pentru acreditarea revistelor din ştiinţele umaniste cel puţin cu cel de: Multidisciplinar. La care mai adăugăm însă şi următoarele: există, în mod firesc, şi o dinamică reală a disciplinelor, inclusiv a celor atât de „tradiţionale” cum sunt cele umaniste. Ca atare, şi ca exemplu, în ultimii ani, s-a văzut necesitatea iniţierii unor cercetări care au primit – pe plan mondial – numele de „Medical Humanities” (care a nu se confunda cu „bioetica” etc.). Iată câteva linkuri cu totul esenţiale şi de primă mână în aceasta noua direcţie! http://mh.bmj.com; http://blogs.bmj.com/medical-humanities;http://medhum.med.nyu.edu; http://www.dur.ac.uk/cmh/medicalhumanities; http://www.springer.com/new+%26+forthcoming+titles+%28default%29/journal/10912; http://medicine.yale.edu/humanities/index.aspx; http://imh.utmb.edu; http://medicalhumanities.wordpress.com . Este deci o problemă, unde anume s-ar putea încadra aceste tendinţe şi direcţii – cu totul esenţiale pentru fiinţa umană şi pentru Ştiinţele umaniste – în categoriile actuale CNCS? Iar dacă (cum şi este cazul) nicăieri, atunci nu credem că aceasta ar constitui un motiv pentru descurajarea/excluderea/disciminarea acestor cercetări în România prin neluarea lor în considerare.

Asta desigur pretinde şi formularea expresă din partea CNCS a unor exigenţe particulare adresate revistelor care ar aplica în această (nouă) Categorie. Propunerile noastre concrete cu privire la aceste exigenţe se regăsesc în textul integral al scrisorii de faţă la adresa: http://www.democratieubb.ro/?p=2263

Precizare finală: ca şi Thomson-Reuters, ERIH, Scopus etc., noi nu vorbim aici doar de „inter”-disciplinaritatea unei/unor publicaţii periodice întregi (care de regulă implică două, maximum trei discipline...) ci tocmai de multi-disciplinaritate în domeniile umaniste, care – strict vorbind – pun în mişcare, de această dată în mod „umanistic”, mai degrabă lumi, decât disciplinele profesionalizate ale omului unidimensional.

Cluj-Napoca, 5 mai 2012

07/05/2012

Autor: Conf. Dr. Istvan Kiraly
Destinatar: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =