Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Petiție pentru modificarea articolelor 936-940 din Codul de Procedură Civilă
image

Petitie: "Petiție pentru modificarea articolelor 936-940 din Codul de Procedură Civilă"

Facebook share

Se solicită modificarea articolelor 936-940 din Codul de Procedură Civilă, după cum urmează:

Art. 936
Conţinutul cererii
(1) Cererea de punere sub interdicţie judecătorească a unei persoane trebuie să cuprindă elementele prevăzute la art. 194.
(2) Cererea de punere sub interdicţie judecătorească a unei persoane nu poate fi admisă decât dacă este însoțită de dosarul medical eliberat de instituția de sănătate mintală în care persoana respectivă a fost sau se află internată.

Art. 937
Măsuri prealabile
(1) Dacă cererea va fi admisă, preşedintele instanţei va dispune să se comunice persoanei a cărei punere sub interdicţie judecătorească a fost cerută copii de pe cerere şi de pe înscrisurile anexate. Aceeaşi comunicare se va face şi procurorului, atunci când cererea nu a fost introdusă de acesta.
(2) Procurorul, direct sau prin organele poliţiei, va efectua cercetările necesare. Dacă din dosarul medical al persoanei a cărei punere sub interdicţie judecătorească este cerută nu rezultă alienaţia mintală sau debilitatea mintală a acesteia, procurorul va lua și avizul unei comisii de medici specialişti.
(3) Dacă cel a cărui punere sub interdicţie judecătorească este cerută se găseşte internat într-o unitate sanitară, preşedintele dispune şi numirea unui curator în condiţiile prevăzute de Codul civil. Numirea curatorului este obligatorie în vederea reprezentării în instanţă a persoanei a cărei punere sub interdicţie judecătorească este cerută, în cazul în care aceasta se află internată iar starea sănătăţii sale împiedică prezentarea sa personală.

Art. 938
Internarea provizorie
Dacă, potrivit avizului comisiei de medici specialişti şi, când este cazul, al unităţii sanitare prevăzute la art. 936 alin. (2), este necesară observarea mai îndelungată a stării mintale a persoanei a cărei punere sub interdicţie judecătorească este cerută şi observarea nu se poate face în alt mod, instanţa, solicitând şi concluziile procurorului, va putea dispune internarea provizorie, pe cel mult 6 săptămâni, într-o instituție de sănătate mintală.

Art. 939
Judecata
(1) După îndeplinirea prevederilor art. 937, se va fixa termenul pentru judecarea cererii, dispunându-se citarea părţilor.
(2) La termenul de judecată, instanţa este obligată să o asculte pe persoana a cărei punere sub interdicţie judecătorească este cerută, punându-i şi întrebări pentru a constata starea sa mintală. În situația prevăzută de art. 937 alin. (3), persoana a cărei punere sub interdicţie judecătorească este cerută va fi ascultată la locul unde se găseşte.
(3) Judecarea se va face cu participarea procurorului.

Art. 940
Comunicarea hotărârii
(1) Dacă hotărârea de punere sub interdicţie judecătorească a rămas definitivă, instanţa care a pronunţat-o va comunica, de îndată, dispozitivul acesteia în copie legalizată, după cum urmează:
a) serviciului de stare civilă la care naşterea persoanei pusă sub interdicţie judecătorească este înregistrată, pentru a se face menţiune pe marginea actului de naştere și pentru a se marca, cu dungă roșie, actul de identitate;
b) serviciului sanitar competent, pentru ca acesta să instituie asupra persoanei pusă sub interdicţie judecătorească, potrivit legii, o supraveghere permanentă;
c) biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent, pentru notarea în cartea funciară, când este cazul;
d) registrului comerţului, dacă persoana pusă sub interdicţie judecătorească este profesionist. (2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi instanţelor învestite cu judecarea căilor de atac prevăzute de lege.
(3) În cazul în care cererea de punere sub interdicţie judecătorească a fost respinsă, curatela instituită pe durata procesului încetează de drept.

28/09/2019

Autor: altruistul
Destinatar: lume
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =