Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Scrisoare de susţinere a OG27/2008 şi a OUG114/2007 din partea comunităţii artistice a oraşului Bucureşt...
image

Petitie: "Scrisoare de susţinere a OG27/2008 şi a OUG114/2007 din partea comunităţii artistice a oraşului Bucureşti, adresată Camerei Deputaţilor"

Facebook share

Comunitatea artistică din Bucureşti vine în sprijinul celor două iniţiative legislative pe care le consideră extrem de importante pentru stoparea distrugerii necontrolate a clădirilor cu valoare de patrimoniu, a celor de o valoare artistică unică şi spaţiilor naturale. Arhitectura veche a Bucureştiului (dar şi a celorlalte oraşe ale ţării) a trecut în anii comunismului printr-un proces de eradicare nemaiîntâlnit în istoria oraşului. Imobile, dar şi cartiere întregi de o valoare arhitecturală şi istorică inestimabilă, au fost pur şi simplu distruse. La inceputul anilor nouăzeci au existat promisiuni din partea autorităţilor că acest fenomen va înceta. Din păcate, acest subiect revine în actualitate şi suntem obligaţi, ca cetăţeni ai oraşului, să luăm o poziţie fermă pentru a vă atenţiona asupra gravităţii situaţiei în care se află Bucureştiul, dar şi alte oraşe din România. Înlăturarea clădirilor cu arhitectură specifică sfârşitului de secol al XIX-lea şi începutului de secol XX înseamnă pierderea identităţii urbane şi, inevitabil, a celei de oraş european, pe care Bucureştiul (şi nu numai) trebuie să o afirme. De asemenea, amplasarea în locuri nepotrivite, precum cartierele rezidenţiale, a unor clădiri de birouri care depăşesc cu mult nivelul admis de înălţime, dăunează grav peisajului urbanistic.

Ocuparea spaţiilor verzi (parcuri, spaţii verzi aferente blocurilor de locuinţe), prin construirea unor clădiri, nu distruge doar estetica cartierelor, ci contribuie la periclitarea sănătăţii locuitorilor. Spaţiile verzi s-au redus în mod îngrijorător, privând cetăţenii de linişte şi sănătate. În 1989, Bucureştiul avea 3.470 hectare de spaţii verzi. În 2004, mai rămăseseră 1.710 hectare. Nu există o cifră oficială pentru 2009, dar aceasta este probabil 1.400-1.500 hectare. Astfel, Bucureştiul are sub 7 mp de spaţiu verde pe cap de locuitor, faţă de 32 de mp în Varşovia, 64 mp în Londra sau 83 mp în Stockholm. Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă 50 mp pe cap de locuitor, iar normele europene prevăd 26 mp pe cap de locuitor.

În decursul timpului nu s-a făcut nimic pentru o circulaţie degajată în oraş, poluarea atingând cote alarmante. Concentraţiile de benzen din vecinătatea străzilor aglomerate atingeau deja în mai 2003 18 µg/m3, în vreme ce concentraţia maximă admisă este de 10 µg/m3, iar directiva 2000/69/EC a Uniunii Europene prevede reducerea acesteia la 5 µg/m3. Benzenul este corelat cu riscul de apariţie a leucemiei mieloide.

Considerăm salutare cele doua iniţiative legislative menite să stopeze situaţia îngrijorătoare în care se află oraşele din România.

1) OUG 114/2007 completează Legea Mediului şi interzice schimbarea destinaţiei spaţiilor verzi. Prevederile OUG 114 apără de transformarea în terenuri construibile bucăţi întregi din parcuri şi din spaţiile verzi aferente blocurilor. Fără OUG 114, în Bucureşti pot deveni construibile: 12 ha din Parcul IOR, 3 ha din Parcul Tineretului, 3 ha din Parcul Politehnicii, zone întregi din Parcurile Herăstrau, Circului, Păsărari, Prisaca Dornei, etc.;

2) OG27/2008 completează Legea urbanismului şi limitează derogările de la regulamentele de urbanism. Fără OG27/2008 vor continua fenomenele pe care le-am văzut în ultimii ani: construire haotică, mărirea necontrolată a densităţii de locuire, sufocarea traficului, distrugerea clădirilor şi a ansamblurilor de patrimoniu.

Ne alăturăm poziţiei organizaţiilor non-guvernamentale de specialitate. Susţinem aceste două acte normative şi solicităm Camerei Deputaţilor adoptarea lor în forma iniţială.

Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi, vă solicităm să votaţi cu conştiinţă civică!

01/04/2009

Autor: autorul a ales ca aceasta informatie sa nu fie publica
Destinatar: Camera Deputaţilor
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =