Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Apa nu e lux!
image

Petitie: "Apa nu e lux!"

Facebook share

Apa nu este un lux, este un drept!
Inițiativa cetățenească privind asigurarea accesului universal la apă potabilă de calitate


Apa este cea mai firească nevoie umană și stă la baza existenței. 70% din suprafața Pământului este acoperită de apă. Cu toate acestea, azi, mai mult de 1,1 miliarde de oameni nu au acces la apă potabilă și aproximativ 2,5 miliarde de oameni trăiesc în condiții de igienă precară.

În 2009, Parlamentul European a declarat apa – “proprietatea comună a omenirii” și a cerut statelor membre să realizeze “toți pașii necesari pentru ca în anul 2015 toate popoarele sărace să aibă acces la apă potabilă și, în ciuda crizei economice, să nu renunțe la proiectele oficiale și să contribuie la atingerea țelului”.

În iulie 2010, dreptul la apă şi sanitație a fost recunoscut de către Adunarea Generală a ONU şi în octombrie 2010 Consiliul Drepturilor Omului l-a confirmat. Aceasta rezoluție nu numai că prevede temeiul juridic pentru dreptul la apă şi sanitație, dar și recunoaşte că acest drept este indisolubil legat de dreptul la cel mai înalt standard de sănătate fizică şi mentală, precum şi dreptul la viaţă şi demnitate umană.

În România, la sfârșitul anului 2013, 1,3% dintre localitățile urbane și 28,3% dintre localitățile rurale din România nu dispuneau de rețele de distribuție a apei. În același timp, 3,1% dintre localitățile din mediul urban și 76,5% dintre cele din rural nu dispuneau de canalizare.

Lipsa accesului la apă afectează în mod disproporționat femeile din România, ele fiind în continuare cele care se ocupă preponderent de îngrijirea casei și a membrilor familiei (pregătirea mesei, spălarea hainelor și activitățile de curățenie, spălarea și îngrijirea copiilor și ai altor dependenți). Timpul petrecut pentru a asigura apa necesară acestor activități crează obstacole suplimentare femeilor în ceea ce privește accesul pe piața muncii și menține inegalitățile dintre femei și bărbați (World Bank, 2006).

Lipsa apei este unul dintre principalele motive care perpetuează inegalitățile și excluziunea socială. A nu avea apă înseamnă a fi exclus de la școală. A nu avea apă înseamnă a nu avea acces la un loc de muncă. A nu avea apă înseamnă a fi bolnav.

În momentul de față, în discursul public la nivel național, se evită tema asigurării accesului la apă pentru toți locuitorii României și, de cele mai multe ori, tema este pasată în ograda autorităților publice locale. Autoritățile locale nu pot realiza demersurile necesare racordării la rețelele de apă curentă în afara unui cadru strategic și a unor resurse alocate specific pentru racordarea la apă.

Prin această inițiativă, solicităm Guvernului României și celorlalte instituții responsabile următoarele:

- Realizarea unei cartografieri actualizate a situației accesului la apa curentă și potabilă în România
- Introducerea pe agenda publică a guvernanților a tematicii asigurării universale a accesului la apă potabilă de calitate
- Identificarea celor mai eficiente soluții și metode pentru ca tuturor cetățenilor României să le fie garantat dreptul la apă

În anul 2015, în România, stat membru al Uniunii Europene din 2007, apa reprezintă un lux.

Reprezentanții autorităților din România nu au depus eforturi suficiente pentru identificarea unor soluții rapide și viabile astfel încât toți cetățenii României să dețină acces la apă potabilă.
Semnatarii inițiativei trag un semnal de alarmă asupra problemei accesului la apă în România și solicită urgentarea demersurilor pentru identificarea de soluții!

09/04/2015

Autor: Agentia Impreuna
Categorie: Sanatate.
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =