Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Declarația PITEȘTI - SMART CITY
image

Petitie: "Declarația PITEȘTI - SMART CITY"

Facebook share

PREAMBUL ȘI CONTEXT Provocările actuale cărora trebuie să le facă față edilii sunt din ce in ce mai complexe, cu impact in dinamica comunităților și a localităților, care se manifestă ca un sistem deschis, în permanentă schimbare. Din această perspectivă, Comisia Europeană – Digital Single Market definește „smart city” ca pe o comunitate în care rețelele și serviciile tradiționale devin mai eficiente prin utilizarea tehnologiilor digitale și de telecomunicații, în beneficiul cetățenilor și mediului de afaceri. Altfel spus, un oraș Smart este cel care integrează tehnologiile informației și comunicațiilor pentru utilizarea eficientă a resurselor și infrastructurilor în scopul asigurării necesităților cetățenilor săi. Conceptul strategic Smart City este de natură să răspundă cerințelor specifice și problemelor reale ale Municipiului Pitești, prin canalizarea politicilor și investițiilor în scopul unei dezvoltări bazate pe învățare continuă, avantaje competitive și potențial pentru excelență prin inovări tehnologice. Având o strategie SMART, orașul va putea funcționa ca o platformă integrată pentru dezvoltarea și implementarea de soluții inovatoare, inteligente și se vor crea premizele construirii unei reputații a orașului Pitești ca fiind creativ, sustenabil, digitalizat și atractiv pentru toți cei care trăiesc, vizitează, investesc sau au legături cu orașul nostru. Primăria Municipiului Pitești a demarat procesul de elaborare a Strategiei Pitești Smart City, în cadrul Contractului de servicii nr. 29858/ 25.06.2019, derulat cu compania de consultanță Ramboll South-East Europe. Acestă strategie ne va oferi direcțiile, cadrul și mecanismele necesare pe care să le implementăm mai departe într-un proces asumat și viabil pentru transformarea continuă a orașului nostru în sensul dorit. Astfel, ne dorim un process transparent și participativ, cu o consultare și implicare activă cetățenilor, a mediului de afaceri și academic în fiecare etapă critică de dezvoltare și implementare a acestei strategii. Având în vedere cele de mai sus, cu ocazia primului workshop strategic Pitești Smart City, din 30.07.2019, se adoptă prezenta: DECLARAȚIE PITEȘTI SMART-CITY 1. Pornind de la contextul actual analizat, în acord cu obiectivele de dezvoltare durabilă stabilite în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă Urbană a Municipiului Pitești și în Strategiile ONU și OECD, Strategia Pitești Smart City va reflecta viziunea și misiunea orașului și va trasa direcțiile prioritare de dezvoltare pentru următorii ani, pe domeniile strategice identificate, cu scopul de a construi un climat urban animat, cu o infrastructură prietenoasă și inteligentă, un grad sporit de confort și siguranță a vieții, o identitate și o atractivitate sporită pentru cetățeni, turiști, investitori și diaspora piteșteană. 2. Municipiul Pitești aderă la comunitatea Smart Cities, își propune realizarea atributelor de Smart City până în anul 2023 și obținerea recunoașterii publice în acest sens. 3. Se înființează Comitetul Strategic Pitești Smart City, cu obiectivul și misiunea de a contribui la implementarea și revizuirea continuă periodică a planului strategic Pitești Smart City, pentru menținerea relevanței și amplificarea eficacității sale. Membrii semnatari fac parte de facto din acest Comitet. 4. Această Declarație este publică și deschisă aderării oricărei persoane fizice sau juridice interesate din orașul Pitești.

23/08/2019

Autor: MUNICIPIUL PITEȘTI
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =