Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Pentru măsuri concrete de dezvoltare a cercetării ştiinţifice de excelenţă în universităţile de cerce...
image

Petitie: "Pentru măsuri concrete de dezvoltare a cercetării ştiinţifice de excelenţă în universităţile de cercetare avansată şi educaţie"

Facebook share

Pentru ca recunoaşterea celor 12 universităţi (Universitatea din Bucureşti, Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Academia de Studii Economice, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol-Davila" din Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Iaşi, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Hatieganu”din Cluj-Napoca, Universitatea "Politehnica" din Bucureşti, Universitatea Tehnică “Gheorge Asachi”din Iaşi, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Politehnică din Timişoara) ca universităţi de cercetare avansată şi educaţie să nu rămână doar un simplu act administrativ, considerăm că este necesară luarea de urgenţă a unor măsuri concrete, atât la nivelul conducerilor universităţilor cât şi la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, măsuri menite a consolida acest statut şi a asigura promovarea unor cercetări cu rezultate de excelenţă, recunoscute la nivel internaţional.

În acest sens cadre didactice, cercetători şi doctoranzi în universităţile de mai sus, propunem şi susţinem următoarele:

I. La nivelul conducerilor universităţilor
1.1. Recunoaşterea explicită a contribuţiilor facultăţilor şi unităţilor de cercetare, atât la includerea universităţii în categoria universităţilor de cercetare avansată şi educaţie cât şi la poziţia ei în diferitele clasamente internaţionale.

1.2. Criteriile care stau la baza acestor clasificări să reprezinte şi criteriile de recunoaştere şi apreciere a contribuţiei cadrelor didactice şi cercetătorilor la poziţionarea universităţii pe locuri onorabile, inclusiv prin distribuirea beneficiilor care decurg din aceste poziţionări, proporţional cu contribuţia lor la valorile realizate de universitate pentru diferiţii parametri utilizaţi în evaluări.
Cerem eliminarea discriminărilor salariale la care au fost supuse cadrele didactice de la facultăţile cu contributii semnificative la includerea universităţii de printre cele de cercetare avansată şi educaţie, prin adoptarea principiului după care salarizarea nu este dependentă doar de calitatea şi cantitatea prestaţiei didactice ci şi de contribuţia fiecărui cadru didactic la realizarea valorilor indicatorilor de calitate pe baza cărora se obţine finanţarea şi statutul de universitate de cercetare avansată, respectiv a celor care stau la baza diferitelor clasamente internaţionale.

1.3. Constituirea de resurse financiare proprii, inclusiv din fondurile obţinute suplimentar ca urmare a statutului de universitate de cercetare avansată şi educaţie, resurse necesare pentru asigurarea continuităţii contractelor de angajare a cercetătorilor, puternic afectată în prezent de discontinuitatea finanţării contractelor existente şi a obţinerii unor contracte noi.
Fără stabilizarea unui corp de cercetători consistent la nivelul fiecărei universităţi şi fără gruparea lor în unităţi de cercetare performante, este iluzoriu obiectivul plasării unor universităţi româneşti în rândul celor care contează pe plan internaţional.

1.4. Cadrele didactice, cercetătorii şi doctoranzii cu rezultate ştiinţifice relevante trebuie să fie corespunzător reprezentaţi în Senatele universitare şi Consiliile facultăţilor şi ale departamentelor, în acord cu contribuţia lor la obţinerea statutului de universitate de cercetare avansată şi educaţie. Reprezentanţii cercetătorilor şi doctoranzilor în structurile universitare de conducere trebuie să fie aleşi prin vot direct de către cercetătorii, respectiv doctoranzii, din unităţile de cercetare aflate în subordinea structurilor respective.

II. La nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
2.1. În condiţiile în care în universităţile recunoscute ca universităţi de cercetare avansată şi educaţie s-au organizat, urmând exemplul universităţilor din ţările dezvoltate, institute şi unităţi de cercetare cu bugete bazate exclusiv pe venituri din granturi de cercetare şi din prestări de servicii către beneficiari din ţară şi străinătate, institute şi unităţi de cercetare cu un număr mare de cercetători, este inacceptabil ca acestea să fie excluse, conform Ordonanţei de Guvern din 31.01.2011, de la „finanţarea instituţională de bază pentru susţinerea funcţionării infrastructurii de cercetare-dezvoltare” şi de la „finanţarea instituţională complementară de susţinere a performanţei”, componente ale Bugetului cercetării, de care pot beneficia toate celelalte unităţi de cercetare din sistemului naţional de cercetare. În consecinţă, cerem ca şi unităţile de cercetare performante din universităţile de cercetare avansată şi educaţie să fie acceptate, fără nicio discriminare, în competiţiile pentru evaluare şi certificare, respectiv cele pentru obţinerea celor două tipuri de finanţare menţionate mai sus.

2.2. Pentru ca resursele financiare suplimentare acordate universităţilor de cercetare avansată şi educaţie să ajungă la colectivele din universităţi, proporţional cu contribuţia acestora la realizarea valorilor indicatorilor de calitate pe baza cărora se obţine finanţarea şi statutul de universitate de cercetare avansată, solicităm ca valorile respective să fie incluse explicit în contractele de finanţare ale universităţilor.

In cazul in care sustineti acest demers va rog semnati aceasta petitie.

13/01/2012

Autor:  
Destinatar: Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =