Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Petiție pentru DIZOLVAREA Partidului Social Democrat (PSD)
image

Petitie: "Petiție pentru DIZOLVAREA Partidului Social Democrat (PSD)"

Facebook share

Este tot mai evident că Partidul Social Democrat urmărește alte scopuri decât cele prevăzute de statut și mai ales de PROGRAMUL POLITIC AL ACESTUIA.

Au promis lucruri în campania electorală pentru obținerea voturilor, iar scopurilor lor sunt cu totul și cu totul altele decât încercarea de a respecta promisiunile electorale.

PSD are 3 scopuri:
- decredibilizarea României în fața partenerilor europeni și transatlantici;
- continuarea jefuirii resurselor acestei țări, a banului public și al fondurilor europene
- scăparea infractorilor din mediul politic de pușcărie
Toate aceste scopuri ale celor din PSD pot fi exemplificate prin fapte concrete, verificate și probate.

În acest sens, scopul petiției este de a atrage câți mai mulți semnatari după care va fi înaintată procurorului general al României în vederea adresării cerererii de dizolvare către Tribunalul București.


CAPITOLUL VII
Încetarea activităţii partidelor politice

Art. 44. - Un partid politic îşi încetează activitatea prin:

a) dizolvare, prin hotărâre pronunţată de Curtea Constituţională, pentru încălcarea art. 37 alin. (2) şi (4) din Constituţia României;
b) dizolvare, prin hotărâre pronunţată de Tribunalul Bucureşti;
c) autodizolvare, hotărâtă de organele competente prevăzute în statut;
d) reorganizare, în situaţiile prevăzute la art. 39 alin. (3), art. 40 alin. (4) sau art. 42 alin. (2).
Art. 45. - Curtea Constituţională hotărăşte asupra contestaţiilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid politic, potrivit art. 30 alin. (7), art. 37 alin. (2) şi (4) şi art. 144 lit. i) din Constituţie, cu procedura stabilită în Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată.

Art. 46. - (1) Un partid politic se dizolvă pe cale judecătorească în următoarele condiţii:

a) când se constată încălcarea prevederilor art. 30 alin. (7) şi ale art. 37 alin. (2) şi (4) din Constituţie, de către Curtea Constituţională, precum şi ale art. 3 alin. (3) şi (4) din prezenta lege;
b) când scopul sau activitatea partidului politic a devenit ilicită ori contrară ordinii publice;
c) când realizarea scopului partidului politic este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
d) când partidul urmăreşte alt scop decât cel care rezultă din statutul şi programul politic ale acestuia;
e) ca urmare a inactivităţii constatate de Tribunalul Bucureşti conform art. 47 alin. (1);
f) ca urmare a neîndeplinirii obiectivelor stabilite la art. 1 şi 2, constatată de Tribunalul Bucureşti conform art. 48;
g) ca urmare a aplicării art. 26.
(2) Cererea de dizolvare se adresează Tribunalului Bucureşti de către Ministerul Public şi se soluţionează potrivit normelor de procedură stabilite la art. 26 alin. (2)-(5).

03/03/2018

Autor:  
Categorie: Propuneri, idei.
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =