Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Renuntarea la plata CAS » Semnaturi, pagina 1
image

Semnaturi "Renuntarea la plata CAS", pagina 1

Facebook share
Pagina 1/1 1
Nume Varsta Sex Oras, Tara Data
1. rotaru alex danut 26 m Voluntari, Romania 11/06/2011 10:38
»»
sunt de acord sa se renunte la plata CAS, o multime de bani lunar iar cand ai nevoie de servicii medicale trebuie sa platesti. Mai bine imi redirectionez CAS-ul catre spitale private.
Raspunde     Recomanda:
2. toma 44 m brasov,romania 10/06/2011 16:59
»»
In linii mari sunt de acord.Sunt persoane relativ tinere(25-45 ani)care platesc ani de zile contributie la CAS si nu au beneficiat de nici un serviciu medical din cauza ca nu au avut nevoie,poate cate o adeverinta dar si aia se plateste.Daca s-ar putea face ceva in directia asta,ar fi un lucru bun pt.multi oameni.Mult succes!
Raspunde     Recomanda:
3. GRADOC CIPRIAN GHEORGHE 24 m Constanta,Romania 10/06/2011 20:02
4. Dana Incze 25 f Cluj-Napoca 10/06/2011 20:10
5. Gabriel 10/06/2011 22:47
6. Hood UE 13/06/2011 15:01
7. Hozan 28 11/06/2011 09:06
8. Lapusan 22 f Cluj-Napoca, Romania 28/07/2011 11:28
9. lica Romania, inca stat membru U.E. 11/06/2011 14:19
»»
DOMNULE PRESEDINTE,
Subsemnatul ......................., domiciliat în .............., în contradictoriu cu CASA DE PENSII Sectorială A .............., cu sediul în Bucureşti ,str........... Nr.........,sector........, Cod .............., în baza dispoziţiilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, formulez prezenta
CERERE DE CHEMARE IN JUDECATĂ
şi solicit instanţei de judecată să constate că perceperea cotei CASS de 5,5 % din întregul cuantum al pensiei este ilegală şi, pe cale de consecinţă, să dispună obligarea pârâtei:
- să înceteze a calcula şi reţine această cotă din întregul cuantum al pensiei şi
- să restituie sumele reţinute fără titlu.
MOTIVELE CERERII
In fapt, sunt pensionat din anul ........... conform Deciziei nr. ............... Până în luna decembrie 2010 primeam o pensie în cuantum de ........... lei, din care se reţineau următoarele sume: ...........de lei cota CASS şi ........... lei impozit pe venit.
La primirea talonului de pensie aferent lunii ................, respectiv în data de ................, am observat că reţinerile aplicate sunt următoarele: CASS ......... de lei şi impozit venit ........... de lei. Având în vedere cuantumul cotei CASS este evident că procentul de 5,5 % este calculat pentru cuantumul total al pensiei şi nu doar pentru câtimea care depăşeşte 740 lei.
Modul de calcul este vădit eronat şi încalcă dispoziţiile OUG 117/2010:
In conformitate cu dispoziţiile art.296 indice 9 din Codul fiscal, aşa cum a fost el modificat prin OUG nr.117/2010:–baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă veniturile din pensii care depăşesc 740 de lei. Contribuţia lunară se datorează asupra acestor venituri, iar prin aplicarea cotei de contribuţie nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 de lei.
Formularea OUG nr. 117/2010 este extrem de clară şi dincolo de orice posibilitate de interpretare: baza lunară de calcul o reprezintă veniturile din pensii care depăşesc 740 de lei, iar contribuţia lunară se datorează asupra acestor venituri.
Pe cale de consecinţă, calculul şi reţinerea cotei CASS de 5,5% din întregul cuantum al pensiei este ilegală.
Mai mult decât atât, deşi formularea OUG 117/2010 este clară, trebuie făcute următoarele precizări şi cu privire la netemeinicia pe fond a perceperii cotei CASS din întregul cuantum al pensiei:
Astfel, prin această modalitate de reţinere a cotei CASS s-a creat o dublă discriminare: în primul rând, între pensionarii care încasează o pensie de până la 740 ron, cărora nu li se deduce niciun leu din pensie şi pensionarii cu o pensie de peste 740 ron, cărora li se percepe o cotă de 5,5 % din totalul pensiei, deci şi din câtimea pentru care cealaltă categorie nu plăteşte. In al doilea rând, se creează o discriminare între pensionarii ale căror pensii sunt situate în intervalul 741 – 780, cărora li se percepe doar o fracţiune din cota de 5,5 % (pentru ca totalul să nu scadă sub 740 lei) şi pensionarii ale căror pensii sunt situate în intervalul 780 – 999 lei, care plătesc întreaga cotă CASS.
Trebuie subliniat faptul că aceste contribuţii CASS au fost plătite şi până în prezent, de către pensionarii ale căror pensii depăşeau 1000 lei, dar numai pentru câtimea care depăşea plafonul de 1000 de lei.
Practic, prin aceasta modalitate de calcul se creează, pe acelaşi venit provenit din pensie, cel puţin două modalităţi diferite de calcul şi percepere a cotei CASS.
Mai mult decât atât, se creează o discriminare şi faţă de celelalte categorii de plătitori de CASS, care nu beneficiază de nicio ”ajustare” a cotei plătite pentru a evita ca veniturile lor să scadă sub un anumit plafon.
De asemenea, prevederile OUG 117/2010 arătate mai sus încalcă şi dispoziţiile Legii nr.286/2010 a Bugetului de stat. Astfel, în Secţiunea III, art.8 din această lege se arată că nivelul CASS este de 5,5 % din venituri. Prin perceperea unei cote ajustate – în funcţie de nişte criterii arbitrare, pentru că norme metodologice nu există, OUG nr.117/2010 vine în conflict direct cu prevederile unui act normativ cu putere superioară, ajungându-se la perceperea CASS pe tranşe de venit.
Fac precizarea că, în data de ............. am formulat plângere prealabilă împotriva modului de calcul şi reţinere a cotei CASS, la care am primit un răspuns nefavorabil cu nr. ............ ............... .
Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să admiteţi prezenta cerere, aşa cum a fost formulată şi, pe cale de consecinţă, să dispuneţi obligarea pârâtei:
- să înceteze a calcula şi reţine această cotă din întregul cuantum al pensiei şi
- să restituie sumele reţinute fără titlu.
In drept îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art.1 şi urm. din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 117/2010, precum şi pe cele stipulate în Legea 80/1995, art. 26 :
art.26- Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în rezervă şi în retragere, pensionari militari, au dreptul gratuit la asistenţă medicală şi medicamente în condiţiile art. 23 alin. 1 lit. a) şi au acces la cercurile militare, casele de odihnă, sanatoriile, căminele de garnizoană şi alte amenajări recreative sau sportive, beneficiind de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.
De aceleaşi drepturi beneficiază şi ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în rezervă şi în retragere, foşti pensionari militari de invaliditate datorită unor accidente în serviciu ori unor boli contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare, care ulterior au optat pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat.
Membrii familiilor cadrelor militare în rezervă şi în retragere, pensionari militari, beneficiază gratuit de asistenţă medicală în condiţiile art. 23 alin. 1 lit. a).
Solicit judecarea în lipsa mea, conform prevederilor art. 242 Cod Procedură Civilă.
In dovedirea acţiunii anexez la prezenta cerere, în dublu exemplar, pentru a fi comunicate şi pârâtei, următoarele documente, în copie:
- C.I./B.I.
- talon pensie luna .............;
- talon pensie luna ...............;
- dovadă comunicare plângere administrativă prealabilă;
- răspunsul primit de la Casa de Pensii.
Vă mulţumesc,
...........................
DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI .................
Raspunde     Recomanda:
10. cosma 30 m cluj 11/06/2011 17:04
11. PATILEA FLORICICA 35 f Galati, Romania 13/06/2011 09:38
12. Diana Cartau 30 f sibiu,romania 13/06/2011 12:26
13. PINTEA MONICA 35 f BRASOV, ROMANIA 13/06/2011 00:33
14. TOMESCU 50 m PITESTI 13/06/2011 11:19
»»
NU PLATESC ASA CEVA,ORICE PRBL AM AVUT A TREBUIT SA SCOT BANI DIN BUZUNAR DEC I ASTA SE NUMESTE PLATA,MERGI IN SPITAL IAR ACOLO TREBUIE SA CUMPERI TOTULTO TI SE UITA LA TINE DACA DAI CEVA,ASTA E REFORMA LUI BASESCU?DA A REUSIT ACVEST DESCREERAT SA DISTRUGA,SANATATEA,INVATAMANTUL SI TOT CEE INSEMNA ROMANIA.
Raspunde     Recomanda:
15. Pitigoi Valentina 61 f Aiud, Romania 13/06/2011 13:05
»»
De acord cu propunerea de a nu se mai plati CAS, mai ales pentru persoanele care au ajuns la pensie si au o activitate care sa le mai ajute la pensie. Este si cazul meu cand in mod abuziv CNAS ALBA mi-a poprit retroactiv pensia pentru ca am lucrat o perioada in asigurari, cu toate ca eram pensionata la limita de varsta. Statul Roman la ora actuala descurajeaza munca si isi hartuieste cetatenii cinstiti furandu-le din putinii bani pe care ii castiga cu greu.
Raspunde     Recomanda:
16. maxim alexandru 42 m Constanta Romania 13/06/2011 13:14
17. ELENA IORDACHE f Bucuresti 13/06/2011 13:33
18. LIVIA IORDACHE f 13/06/2011 13:34
19. Emil Dasdcalete 50 m Horezu, Romania 13/06/2011 16:41
20. MOLDOVAN RAMONA 27 f Gherla, Romania 14/06/2011 07:59
21. borbely sandor 53 m tg-mures 13/06/2011 19:38
»»
sunt de acord ,fiindca ori unde mergi ,nu sunt fonduri si te trimite la privat sa mai platesti si acolo,deci ,banii care iti trage sunt numai pentru politicieni.
Raspunde     Recomanda:
22. Marta Maria 59 f Cluj-Napoca 13/06/2011 23:55
23. Rodica Mare 45 f Satu Mare, Romania 14/06/2011 13:15
24. alin ardelean m 14/06/2011 10:04
25. Cira Anisoara 43 f Timisoara, Romania 14/06/2011 10:55
26. Anghel Gheorghe 60 m PLOIEŞTI-ROMÂNIA 14/06/2011 11:10
»»
SUSȚIN DESFIINȚAREA CASELOR DE SĂNĂTATE PENTRU CĂ AU UN PERSONAL MARE DE ANGAJAŢI, AU CHELTUIELI ÎN FOLOS PROPRIU,AU INVESTIT ÎN SEDII DE LUX,IAR GESTIONAREA BANULUI PUBLIC ÎN SĂNĂTATE SE POATE FACE ŞI FĂRĂ ZECILE DE CASE DE SĂNĂTATE DIN TERITORIU.
DIRECTORUL NAȚIONAL AL CASEI DE SĂNĂTATE PE POSTUL DE TELEVIZIUNE,
OSTENTATIV NU DOREA SĂ FIE ÎNTREBAT CE A FĂCUT, SAU VA FACE PENTRU ÎMBUNATĂȚIREA STĂRII DE SĂNĂTATE AL POPULAȚIEI.
SPITALELE NU TREBUIAU DESFIINȚATE. CASELE DE SĂNĂTATE DA
SUNT ÎMPOTRIVA TAXEI PENTRU C.A.S. DEOARECE ORICUM CHIAR DACĂ SUNTEM ASIGURAȚI TOT SE ATENTEAZĂ LA BUZUNARUL NOSTRU,.....DIN CE ŞI CUM SĂ TRĂIM ÎN PROPRIA NOASTRĂ ȚARĂ?
Raspunde     Recomanda:
27. Paul 59 m Suceava 14/06/2011 16:16
28. Ernst Robert 39 m Brasov 15/06/2011 17:08
29. Steiner Elena f 14/06/2011 22:28
»»
Si aceasta este o smecherie pentru a fi talhariti legal,de acesti golani din parlament
Raspunde     Recomanda:
30. Mariana 35 f HD, Ro 15/06/2011 10:21
31. Sofia f timisoara 22/06/2011 14:49
32. BALA ZOIA 6o f slobozia ialomita 15/06/2011 13:25
»»
este o retinere in plus.de unde sa mai platim....cu ce mai ramanem...........oare se gandeste cineva si la pensionarii cu pensii mici? CRED CA NUUUUUUUUUUUUUUUUUU.
Raspunde     Recomanda:
33. Sebastian Daniel 27 m Arad 15/06/2011 23:39
»»
vreau sa se renunte la plata CAS deoarece nu vad unde ajung banii furati lunar dn buzunarele noastre. Rusine !
Raspunde     Recomanda:
34. Popa Daniela Beatrice 47 f Bucuresti Romania 20/06/2011 03:45
35. Livia Elena Radovici 34 f Bucuresti 01/07/2011 13:42
36. mihalache magda 39 f bucuresti,romania 15/07/2011 17:04
»»
sunt intru totul de acord cu voi
Raspunde     Recomanda:
37. Neculai George Alexandru 24 m Tulcea,Romania 05/07/2011 13:06
38. panea 58 f Oradea 31/07/2011 07:25
39. Grigore Liana 45 f Cluj-Napoca 05/09/2011 14:48
40. grecu iulian vasile 24 m bacau,romania 23/09/2011 13:37
»»
este total absurd sa fie obliugatoriu plata cas.consider ca este cel mai bine sa fie pus tuturor celor care au venituri peste 740 lei brut pe luna indiferent de activitate cu contract de munca sau alte activitati impozabile,in afara de pensionari care au platit toata viata)sau la alegere sa isi faca fiecare o asigurare exact ca la masina,cu mai multe servicii incluse sau cu minim de baza in functie de cati bani are omul.Persoanele fara venituri trebuiesc exceptate de la plata cas,dar sa nu beneficieze de servicii medicale,daca au totusi probleme atunci sa ramana totusi datori cu acea spitalizare sau consultatie,dar exista clinici particulare mult mai bune.cas-ul trebuie sa il plateasca angajatorul atunci cand plateste celelalte dari la stat nu sa platim noi dupa 5 ani cu penalitati.Eu spre exemplu am incasa in anul 2006 1013 lei pe tot anul si pentru suma asta infima trenuie sa platesc cas cu penalitati .in 2007 am lucrat si angajat si colaborator si trebuie sa platesc de 2 ori cas am platit ca angajat si acum trb sa platesc ptr ca am lucrat si colaborator.mi-e scarba de cei care ne conduc,abia astept sa cada jos.
Raspunde     Recomanda:
41. Girteaja Ionela 27 f ROMANIA 03/10/2011 15:01
42. eli 41 m brasov 07/10/2011 14:22
»»
isarescu a spus de curand ca daca el si-ar asuma un risc pt.redresarea economiei,ar fi reducerea CAS.si nu poti spune de isarescu ca nu are habar de economie.
Raspunde     Recomanda:
43. MATEI CARMEN 44 f CRAIOVA-DOLJ 24/11/2011 13:07
44. Daniel Surdea 06/12/2011 11:07
45. SURDEA ANNA MARIA 57 f TIMISOARA 06/12/2011 13:26
46. Oprea Teodor Niculae 26 m Bucuresti, Romania 07/12/2011 11:26
47. MIRICA ROXANA 35 f BUCURESTI 20/01/2012 10:06
»»
sunt de acord cu renuntarea la plata acestui CAS
Raspunde     Recomanda:
48. Dacian Serban 36 m Galati 04/07/2012 17:00
49. Steinesz Andreea 42 f Brasov 25/03/2013 14:25
»»
Nu doresc sa platesc un impozit mascat sub forma CAS-ului! Plata CAS-ului vreau sa fie optionala!
Raspunde     Recomanda:
50. Micu C. Cristi 38 m Brasov 25/03/2013 15:07
51. BENEDEK LAURA 45 f BRASOV, ROMANIA 25/03/2013 15:09
52. Voinea Cristian 26 m Bucuresti 13/05/2013 14:48
»»
Sunt de acord cu neobligativitatea platirii CAS, vrem competitivitate caci cu banii care ii dam la spitalele de stat ne putem trata si in cele private, cu conditii mai bune din pacate la acelasi pret
Raspunde     Recomanda:
53. Hangan Roxana 33 f Constanta 16/05/2013 17:21
54. Niculina Saroz 28 f Gijón, Spania 16/05/2013 17:48
55. Hangan Marius 17/05/2013 16:15
56. Sararu Constantin 35 m Timisoara, Romania 06/02/2014 20:55
»»
Platim o gramada de bani iar cand ajungi pe mana lor tot trebuie sa platesti si spaga. Mai bine platesc la un privat si altfel se comporta cu tine.
Raspunde     Recomanda:
57. Becus 29 m Tm.Ro 28/01/2015 09:37
»»
in caz ca nu se rezolva nimic o sa renunt la statutul de angajat sio sa lucrez ca si independent doar sa nu mai platresc degeaba pt hoti si parveniti.
Raspunde     Recomanda:
58. emanuel craiu 35 m constanta 04/08/2015 16:26
59. gyorgy eva miercurea-ciuc,romania 27/09/2015 15:39
60. Nedelcov Rodica 35 f Bucuresti 24/02/2016 17:27
61. Ivascu Razvan 38 m București, România 29/09/2016 12:05
62. Constantin Stefania 37 f Bucuresti 16/10/2016 20:16
63. Birloiu Virgil Florin 40 m Bucuresti 19/11/2016 19:24
»»
Vrem ca Statul sa devina furnizor de servicii medicale private ,iar noi cetatenii sa alegem asigurari de sanatate private si sa nu mai fim obligati sa platim pentru nimic pentru ca Statul nu este in stare sa ne asigure ingrijirile medicale atunci cind avrm nevoie. Sa va fie clar CNAS trebuie sa dispara .
Raspunde     Recomanda:
64. Andrei Razvan Marinescu 37 m Craiova 28/08/2019 12:50
65. nume privat 27 m Bucuresti romania 30/08/2019 11:17
»»
Nu ajuta la nimic bun,ai nevoie de operatie sau ceva ?tot din banii tai dai ,asa ca mai bine as prefera sa ii strang intr-un cont si la nevoie sa ii folosesc nu sa platesx pentru ceva ce nu beneficiez.
Raspunde     Recomanda:
66. Popica Andrei Alex 23 m Romania 04/10/2019 14:04
»»
Serviciile statului sunt inutile.
Raspunde     Recomanda:
67. Panduru Adrian Alexandru 35 m 10/01/2020 13:20
68. Siklovan Diana Alexandra 28 f Timișoara 13/01/2020 11:01
Petitie, semnaturi in format: xls  pdf
Pagina 1/1 1