Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » LUARE DE POZIȚIE cu privire la evenimentele anti-rome din județul Harghita/ ÁLLÁSFOGLALÁS. A Hargita megy...
image

Petitie: "LUARE DE POZIȚIE cu privire la evenimentele anti-rome din județul Harghita/ ÁLLÁSFOGLALÁS. A Hargita megyei roma-ellenes események kapcsán"

Facebook share

Fiind martorii evenimentelor anti-rome din județul Harghita din ultimele luni, indiferent de apartenența noastră etnică, luăm atitudine împotriva violenței hrănite din incitarea la ura etnică, precum și împotriva transformării problemelor economice în tensiuni interetnice.
Ne exprimăm dezacordul față de practica care îi pedepsește pe semenii noștri (dorind să-i alunge din sate și orașe) din cauză că ei nu sunt în stare să schimbe condiția lor materială. Și față de etichetarea negativă a identității lor etnice pe această bază. Precum și față de starea în care indivizi și colectivități percepuți prin identitatea lor etnică devin nu doar victime ale oprimării economice, umilirii culturale și manipulării politice, ci și ale violenței fizice.
Să ne amintim de faptul că ei se confruntă cu greutăți materiale asupra cărora nu le stă în putere să acționeze. Pentru că nu posedă mijloacele necesare, pentru că în ultimă instanță schimbările social-economice i-au dezavantajat și modalitățile de până acum de a instaura dreptatea socială i-au defavorizat în accesul la resursele necesare unui trai demn, astfel situându-i dintotdeauna în poziția străinului nedorit.
În opoziția dintre români, maghiari și romi nici de data aceasta nu regăsim întrebarea referitoare la responsabilitatea noastră a tuturor față de faptul că unii ajung să trăiască în getourile sărăciei etichetate drept „țigănești”. Din contra, putem observa că – dincolo de atitudinile anti-rome comune – relația româno-maghiară locală folosește partea terță drept mijloc prin care se poziționează una față de cealaltă.
Ultimul capitol al evenimentelor, protocolul de la Sâncrăieni mai degrabă este pașaportul alungării definitive a romilor, decât garanția conviețuirii pașnice între ei și majoritarii locali maghiari. Înțelegerea conține poruncile cu termene temporale stricte formulate de cei din urmă (de genul "romii să nu țină cai dacă nu au terenuri "), niște imperative în care este înscrisă însăși imposibilitatea transpunerii lor în viață.
Prin luarea noastră de poziție milităm pentru crearea unor condiții în care în locul urii etnice, oamenii, indiferent de apartența lor etnică – bazându-se pe mijloacele statului de drept –, colaborează între ei cu scopul ca toți să aibă șanse egale de a contribui la și de a beneficia de o viață marcată de pace, dreptate socială, bunăstare materială și demnitate umană. Și prin această cale dorim să ne alăturăm organizațiilor din România, printre altele demersurilor Romani Criss, dar și mișcării Demnitate Pentru Toți din Ungaria și altor inițiative europene și internaționale pentru apărarea drepturilor omului și combaterea rasismului anti-țigănesc.
Pe această bază ne exprimăm speranța că primăriile și comunitățile locale din județul Harghita, precum și organizațiile politice și civice și autoritățile de stat responsabile vor conlucra la combaterea manifestărilor extremiste îndreptate împotriva romilor, și vor implementa strategii care vor duce la stabilirea păcii inter-etnice prin eradicarea situației sociale dezavantajate a romilor.

*

Az elmúlt hónapok roma-ellenes Hargita megyei eseményei láttán az etnikai gyűlöletkeltésből táplálkozó erőszak és a gazdasági problémáknak etnikai feszültséggé való átalakítása ellen emelünk szót, etnikai hovatartozásunktól függetlenül.
Az ellen, hogy gazdasági nehézségekkel küszködő embertársainkat azért büntessük (kergessük ki falvainkból, városainkból) amiért nem képesek anyagi helyzetükön változtatni. És hogy ezen az alapon még egyszer megbélyegezzük őket etnikai identitásukban. És hogy etnikai identitásukkal megjelölt egyéneket és közösségeket, a gazdasági elnyomás, a kulturális megaláztatás és a politikai manipulálás mellett, a fizikai tettlegesség áldozatáivá is tegyünk.
Jusson eszünkbe, hogy olyan helyzetekkel kell nekik megbirkózniuk, ami fölött nem áll hatalmukban változtani. Mert nincsenek eszközeik, és mert végső soron a társadalmi átalakulások mindig ellenük működtek, és mert az igazságszolgáltatás eddigi módjai kizárták őket a méltó élethez szükséges forrásokból, így szorítva be őket a nem kívánatos idegen állapotába.
Románok, magyarok, romák egymás elleni felvonulásában ez alkalommal sincs nyoma annak a kérdésnek, hogy miként vagyunk felelősek mindannyian azért, mert egyesek a szegénység gettóiban élnek és mert ezek bélyege a „cigány” lett. Ellenkezőleg, a közös roma-ellenességen túl, annak lehetünk tanúi, ahogyan a helyi román-magyar viszony a harmadik felet arra (is) használja, hogy egymáshoz képest is helyezkedjen.
Az események legutóbbi fejezete, a Szentkirályon kötött protokoll inkább a végső elüldözés útlevele, mintsem a békés egymás-mellett élés letéteményese. Az egyezség a magyarok határidőkhöz szabott kéréseit tartalmazza (például azt, hogy a romák ne tartsanak lovat ha nincsen földjük), olyan követeléseket, amelyekbe saját betarthatatlanságuk eleve bele van kódolva.
Állásfoglalásunkkal egy olyan környezet létrehozásáért emelünk szót, amelyben az etnikai gyűlölet helyett az emberek, etnikai hovatartozásuktól függetlenül – a jogállamiság eszközeire támaszkodva –, azért működnek együtt, hogy mindenkinek egyenlő esélye legyen nemcsak hozzájárulni a társadalmi béke, igazságosság, anyagi jólét és emberi méltóság által fémjelzett élet megteremtéséhez, hanem ebből részesülni is.
Ezáltal is csatlakozni kívánunk romániai intézmények munkájához, többek között a Romani Criss ezirányú erőfeszítéseihez, de a magyarországi Méltóságot Mindenkinek Mozgalomhoz, valamint más európai és nemzetközi emberjogi szervezetek gyakorlatához is, amelyek többek között a cigány-ellenes rasszizmus felszámolását követik.
Mindezek alapján reményünket fejezzük ki azzal kapcsolatban, hogy a Hargita megyei polgármesteri hivatalok és helyi közösségek, valamint felelős politikai és civil szervezetek, és államhatalmi szervek határozottan fellépnek a roma-ellenes szélsőséges megnyilvánulások ellen, és olyan stratégiákat léptetnek életbe, amelyek a romák hátrányos társadalmi helyzetének a felszámolásával teremtik meg az inter-etnikus béke feltételeit.

SEMNATARI/ ALÁÍRÓK:

Smaranda ENACHE
Co-președinte, Liga Pro Europa, Târgu-Mureș
Társelnök, Pro Európa Liga, Marosvásárhely

Nicolae GHEORGHE
Sociolog, Grupul European de Reflexie PAKIV, București
Szociológus, PAKIV Európai Reflexiós Csoport, Bukarest

HALLER István
Comisia Națională pentru Combaterea Discriminării, București
Diszkrimimációellenes Bizottság, Bukarest

HARBULA Hajnalka
Doctorand, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj
Doktorandusz, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Vasile IONESCU
Scriitor, activist ROMANOTHAN , București
Író, aktivista ROMANOTHAN, Bukarest

KORECK Mária
Președinte, Asociația Divers, Târgu-Mureș
Elnök, Divers Egyesület, Marosvásárhely

KÖNCZEI Csilla
Lector dr., Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj
Egyetemi tanár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

MAGYARI Nándor László
Lector dr., Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj
Egyetemi tanár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Letiția MARK
Președinta Asociației Femeilor Țigănci Pentru Copiii Noștri, Timișoara
Elnök, Roma Nők a Gyermekeinkért, Temesvár

MAGYARI-VINCZE Enikő
Profesor dr., Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj
Egyetemi tanár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

PARÁSZKA Boróka
Jurnalist, Târgu-Mureș
Újságíró, Marosvásárhely

Ovidiu PECICAN
Profesor dr., Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj
Egyetemi tanár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

SELYEM Zsuzsa
Scriitor, lector dr., Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj
Író, Egyetemi tanár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Michael SHAFIR
Profesor dr., Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj
Egyetemi tanár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

SZILÁGYI Júlia
Critic literar, Cluj
Irodalomkritikus, Kolozsvár

SZILÁGYI-GÁL Mihály
Lector dr., Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest
Egyetemi tanár, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest

Smaranda VULTUR
Conferențiar dr., Universitatea de Vest, Timișoara
Egyetemi tanár, Nyugati Egyetem, Temesvár

19/07/2009

Autor:  
Destinatar: Prefectura și primării ale județului Harghita, UDMR și alte partide politice, Guvernul României
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =