Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Memoriul medicilor de familie din Botosani
image

Petitie: "Memoriul medicilor de familie din Botosani"

Facebook share

MEMORIU
AL ASOCIATIEI MEDICILOR DE FAMILIE BOTOSANI
ADRESAT CELOR DOUA CAMERE ALE PARLAMENTULUI
SI GUVERNULUI ROMANIEI PRIN MINISTERUL SANATATII

Stimati parlamentari si membri ai Guvernului, avind in vedere proiectul de buget pentru anul 2009, inaintat de Guvernul Romaniei condus de Dl. Prim Ministru Emil Boc, spre dezbaterea Parlamentului in vederea aprobarii, si luind act de sumele propuse a fi alocate medicinei primare in anul 2009, constatam cu surprindere ca aceste sume sunt cu - 40,69%, mai mici decit cele alocate in anul 2008 si numai cu 15,72% mai mari fata de sumele alocate in 2007.

In aceste conditii ne cerem permisiunea de a va informa, cu tot respectul, ca medicina primara, in special cabinetele medicilor de familie nu vor mai putea functiona in conditii optime, chiar si intr-o situatie de criza financiara asa cum se preconizeaza ca vom parcurge in acest an si in anii viitori.

In situatii de criza economico-financiara, cind are de suferit intreaga populatie, starea de sanatate a populatiei va avea o curba descendenta ca urmare a unor factori externi care vor interveni in functionarea optima a organismului uman. Acesti factori sunt reprezentati de stresul provocat de eventualitatea pierderii locului de munca, cu toate consecintele ce le implica, cresterea numarului de situatii conflictuale sociale si familiale, scaderea puterii de cumparare si a asigurarii minimului necesar unui trai decent.

In aceste conditii, patologia existenta se va agrava sau se vor adauga noi tipuri de afectiuni, in paralel cu o crestere a cazurilor noi de boala. Toate acestea vor duce la cresterea volumului de munca al medicilor, in general si al medicilor de familie, in special, pentru ca acestia din urma sunt cei la care se apeleaza in primul rind, fie pentru rezolvarea cazului cu mijloacele aflate la dispozitia medicului de familie, fie pentru indrumarea pacientului catre un alt tip de furnizor de servicii medicale din sistemul asigurarilor sociale de sanatate.

In ciuda unei campanii agresive, de presa si media, care incearaca, chipurile, sa scoata la lumina deficientele sistemului, se denigreaza, de fapt, breasla medicala, in general si categoria medicilor de familie, in special, prin incapacitatea acestora din urma de a rezolva cit mai mult din cazurile administrate, desi sumele incasate, ca venituri, ar fi, chipurile, foarte mari si nemeritate.

Pentru ca exista aceasta confuzie generala, atit in rindul populatiei cit si a reprezentantilor mass-media dar si in rindul cadrelor medicale din alte esaloane, dorim, prin prezentul memoriu, ca sa clarificam anumite aspecte legate de activitatea medicului de familie si modul cum sunt realizate veniturile de catre acesta.

Medicina de familie a fost cea care a luat taurul de coarne, cum se spune, atunci cind am intrat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate. Din salariati bugetari am devenit liberi profesionisti, practicanti ai unei activitati independente care inseamna, conform “Normelor metodologice” de aplicare a Codului fiscal, referitoare la activitatile independente, ca:”Exercitarea unei activitati independente presupune desfasurarea acesteia in mod obisnuit, pe cont propriu si urmarind un scop lucrativ. Printre criteriile care definesc preponderent existenta unei activitati independente sunt: libera alegere a desfasurarii activitatii, a programului de lucru si a locului de desfasurare a activitatii; riscul pe care si-l asuma intreprinzatorul; activitatea se desfasoara pentru mai multi clienti; activitatea se poate desfasura nu numai direct, ci si cu personal angajat de intreprinzator in conditiile legii.”

In aceste conditii am fost nevoiti sa ne organizam singuri activitatea, in baza legislatiei in vigoare, cabinetele medicale de medicina familiei devenind unitati sanitare de interes public local. Medicul de familie este reprezentantul legal al unui cabinet medical care intra in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, ca furnizor de servicii medicale, in timp ce medicul si personalul angajat indeplinesc rolul de prestatori de servicii medicale, in cadrul cabinetului medical.

Avind in vedere acest tip de relatie contractuala care se bazeaza pe un contract de tip sinalgmatic, conform prevedrilor Codului civil, Art. 943. “Contractul este bilateral sau sinalagmatic când pãrtile se obligã reciproc una cãtre alta.”, cabinetul furnizeaza serviciile medicale prin prestatorii angajati, iar casa de asigurari cumpara aceste servicii, in numele pacientilor. Precizind, inca o data, ca incheierea contractului de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara se realizeaza intre casa de asigurari, prin reprezentantii sai si cabinetul medical, prin medicul de familie, in calitate de reprezentant legal al cabinetului, inseamna ca plata contravalorii serviciilor medicale furnizate se face catre cabinetul medical si nu catre medic.

In aceste conditii vorbim de venitul cabinetului si nu de venitul medicului de familie. Venitul cabinetului se gestioneaza prin contabilizare in partida simpla, evidentiata intr-un registru de incasari si plati. Aceste venituri ale cabinetului sunt defalcate dupa cum urmeaza:

Costurile fixe (Cf) sunt cele care nu variază în funcţie de modificarea volumului de activitate; pot fi: chiria/redeventa spaţiului, asigurarea de “mal praxis”, utilităţi, dobânda la un credit, contracte prestari servicii( colectare deseuri, service aparatura), etc.

Costurile variabile (Cv) reflectă consumuri ce cresc direct proporţional cu numărul de consultaţii şi servicii furnizate, ex.: medicamente, materiale sanitare, consumabile birou, reparaţii curente, achizitie de aparatura medicala si mobilier.

Costurile semi-variabile (Csv) variază în funcţie de volumul activităţii, dar nu în aceeaşi măsură, de exemplu cheltuielile de personal: fondul de salarii + taxele si impozitele aferente la bugetul de stat.


La toate acestea, exceptind salariile, se poate face specificarea ca valorile cresc aproape trimestrial. Facind diferenta intre venituri si cheltuieli, ramine o suma din care se mai fac urmatoarele plati: impozit, contributia la fondul de sanatate si asigurarea pentru CAS. Suma restanta reprezinta venitul medicului.

Fara sa demonstram cu cifre, numai la o prima vedere, se poate constata ca este o mare diferenta intre venitul cabinetului si venitul medicului de familie.

Tinind cont de faptul ca in toate institutiile se preconizeaza ca, prin acest proiect de buget pentru anul 2009, sa fie inghetate veniturile salariale, respectindu-se sporurile prevazute prin Codul muncii, noi medicii de familie dorim ca sa putem respecta acest lucru si la angajatii nostri, sa nu ajungem sa facem restructurari pentru ca si asa lucram cu un minim necesar de personal, iar cabinetele medicilor de familie care activeaza in mediul rural au nevoie de personal suplimentar pentru a acoperi dispersia populatiei pe localitati si a putea supraveghea mai bine aceasta populatie rurala care trebuie sa beneficieze de servicii medicale de calitate cel putin egala cu populatia urbana.

Nu in ultimul rind, trebuie sa tinem cont si de faptul ca spatiile in care ne desfasuram activitatea, trebuie intretinute desi aceasta responsabilitate, conform prevederilor Codului civil, revine proprietarilor de drept, in speta consiliile locale, municipale judetene si ale municipiului Bucuresti si trebuie sa recunoastem ca nu s-au achitat de aceasta obligatie asumata odata cu trecerea acestor spatii din proprietatea Ministerului sanatatii in proprietatea administratiilor publice locale, in conformitate cu HG 866/2002. Intretinerea acestor spatii costa mult, avind o vechime intre 25 si 45 de ani, unele chiar mai mult.

In continuare am sa va prezint un caz concret de calcul avind in vedre valorile de puncte calculate estimativ la sumele prevazute in proiectul de buget pentru anul 2009 si alocate medicinei primare.

Vom porni de la faptul ca in 2007 suma alocata medicinei de familie a fost de 746.726 mii RON, iar valorile estimate ale punctelor au fost de 2,38 RON/pct la capitatie, respectiv 0,49 RON/pct. la servicii. In anul 2009, prin proiectul de buget se aloca suma de 864.078 mii RON, ceea ce inseamna o crestere cu 15,72% fata de 2007.

Respectind acelasi procent, de 15,72%, si considerind ca, in medie, se realizeaza acelasi numar de puncte de capitatie si de servicii ca in 2007, vom avea ca valori estimate de puncte pentru anul 2009, urmatoarele valori : 2,75 RON/ pct la capitatie si 0,56 RON/pct la servicii.

Daca vom face o comparatie intre veniturile realizate in luna ianuarie 2009 ( se lucreaza inca pe valorile din 2008, in baza actului aditional la contractele din 2008), cu valori ale punctelor de 4,61 RON/pct la capitatie, valoare estimata pentru anul 2008, si 1,9 RON/pct la servicii, valoare estimata pentru anul 2008, vom putea realiza diferenta intre veniturile lunare realizate in 2008 si cele pe care le vom realiza in 2009 dupa noile valori ale punctelor.

Avem un cabinet medical asociat, localizat in mediul rural, cu 2 medici de familie cu grad profesional de medic primar, pentru care se acorda un spor de 20%, si cu spor pentru conditii deosebite de lucru (24% pentru un medic si 30% pentru cel de al doilea medic), cu o lista comuna de 3.300 asigurati proveniti din 2 comune limitrofe, cu activitate desfasurata in 2 spatii distincte (unul concesionat pentru care se plateste redeventa 1 euro/m² si unul cumparat pentru care se platesc rate lunare), situate la o distanta de 17 km unul de celalalt, cu 4 asistente angajate(3 cu norma intreaga si una cu ½ de norma), doua ingrijitoare cu ½ de norma fiecare si un contabil cu conventie de prestari servicii.

Acest cabinet realizeaza, in conditiile in care valorile punctelor sunt de 4,61 RON/pct la capitatie si, respectiv, 1,9 RON/pct la servicii, un venit de 27.495,44 RON/luna, alcatuit din 22.544,42 RON, rezultat din 4.890,33 puncte capitatie, multiplicate cu 4,61 RON/pct si 4.951,02 puncte servicii, multiplicate cu 1,9 RON/pct

Din venitul cabinetului, in suma de 27.495,44 RON se deduc urmatoarele cheltuieli:

Costuri fixe (Cf)
- redeventa pentru spatiul concesionat(120 m² cu 1 euro/m²) = 42 RON/luna;
- rata lunara pentru spatiul cumparat .....................................= 390 RON/luna;
- asigurare malpraxis pentru 2 medici si cele 4 asistente.......= 12 RON/luna;
- puncte de EMC realizate prin cursuri, conferinte si simpozioane, pentru medici si
asistente(taxa de participare si deplasarea)..........................= 100 RON/luna;
- cotizatii la organizatiile profesionale(medici + asistente)..= 146 RON/luna;
- asigurare accidente medici si asistente...............................= 773 RON/luna;
- asigurare constructii, mobilier si tehnica medicala............ = 300 RON/luna;
- contract colectare deseuri si service intretinere................. = 50 RON/luna;
- utilitati(apa, energie electrica, incalzire cu 2 centrale termice pe lemne, telefon,
internet)............................................................................... = 2.570 RON/luna;
- leasing ................................................................................= 1.500 RON/luna;
- rate si dobinzi bancare la imprumuturi luate pe cabinet (pentru renovare si
amenajarea conform normelor a celor doua spatii, precum si dotarea cu
mobilier si aparatura medicala).......................................... = 3.200 RON/luna;

Costuri variabile (Cv)

- medicamente si materiale sanitare pentru aparat urgente = 150 RON/luna;
- consumabile birou........................................................... = 150 RON/luna;
- consumabile specifice(retete, bilete trimitere, fise)........ = 200 RON/luna;
- materiale curatenie si intretinere..................................... = 100 RON/luna;
- materiale pentrun curatare si pregatire instrumentar ..... = 50 RON/luna;
- reparatii curente si revizie centrale termice.................... = 120 RON/luna.

Costuri semi-variabile (Csv)

- fondul de salarii...............................................................= 9500 RON/luna.

Costuri totale = Cf + Cv + Csv, rezultind un cost total de 19.353 RON, care, scazut din 27.495,44 RON ramine un venit de 8.142,44 RON. Din aceasta suma se scad impozitul si contributia la sanatate, adica 16% + 5,5% = 21,5%, reprezentind 1.751 RON, rezultind suma de 6.392 RON. Intrucit contractul de asociere prevede o contributie egala de 50%/50%, suma rezultata se imparte la cei 2 medic in parti egale de cite 3.196 RON. Suma rezultata este mai mica decit venitul realizat de un medic cu acelasi grad profesional si vechime in munca dintr-o unitate spitaliceasca, lucru usor de verificat.

In conditiile noilor valori de puncte rezultate din sumele alocate medicinei primare pentru 2009, prin proiectul de buget, considerind acelasi numar de puncte de capitatie si servicii realizate, vom avea urmatoarele rezultate: 13.448,41 RON pentru capitatie si 2.307,72 RON pentru servicii, adica un venit al cabinetului in suma totala de 15.819,13 RON.

In conditiile in care costurile nu se modifica, pentru ca nu este nimic la care sa se renunte fara a perturba buna desfasurare a activitatii, si facind diferenta intre veniturile cabinetului si cheltuielile cu tot ce implica buna desfasurare a activitatii, rezulta urmatoarea situatie: 15.819,13 RON – 19.353 RON = -(minus) 3.533,87 RON
Acest rezultat ne arata ca trebuie adusi bani de la rude ca sa se deruleze activitatea in conditii, cel putin egale, ca sa nu spunem precare, iar medicii nu mai realizeaza niciun venit cu toate ca locuiesc acolo unde isi desfasoara si activitatea, asigura asistenta medicala 24/24, 7/7, fara a fi conditii de organizare a unui centru de permanenta, fara a avea alte surse de venit sau proprietati. In acest fel, activitatea devine, intr-un cuvint, FALIMENTARA!!

Daca cineva se gindeste ca se poate renunta la ceva din costurile enumerate, se inseala. Nu se poate renunta la :

- plata redeventei si a ratelor pentru spatii deoarece se pierd aceste spatii si nu se mai
poate incheia contract cu casa de asigurari;
- asigurarea de malpraxis, anuleaza contractul cu casa;
- plata orelor EMC, pentru ca se pierde vizarea autorizatiilor de libera practica, nu se
incheie contract cu casa;
- cotizatiile pentru asociatiile profesionale pentru ca nu mai sunt vizate autorizatiile si,
implicit, se pierde contractul cu casa;
- asigurarea de accidente rezolva situatiile neprevazute care pot duce la incapacitate
temporara de munca, deci nerealizare de venituri;
- asigurarea cladirilor si a dotarii cabinetelor pentru ca nu mai pot fi recuperate, in
caz de calamitati naturale, iar fonduri pentru reconstructie si redotare nu mai sunt;
- utilitati pentru ca nu mai se indeplinesc criteriile de acreditare, se suspenda
autorizatia sanitara de functionare, deci se reziliaza contractul cu casa;
- leasing si rate, pentru ca o data contractate, trebuie achitate;
- medicamente si materiale sanitare, pentru ca nu se pot asigura urgentele si putem fi
acuzati de malpraxis, cu pierderea dreptului de a profesa;
- consumabile de birou si specifice activitatii medicale pentru ca nu putem oferi
pacientilor retete, bilete de trimitere, adeverinte medicale si nu putem raporta
activitatea desfasurata;
- materiale de curatenie si igienizare, pentru ca se pierde autorizatia sanitara de
functionare si se reziliaza contractul;
- revizii si reparatii curente pentru ca pastreaza spatiile in conditii de functionare;
- personalul angajat asigura buna desfasurare a activitatii pe tot fluxul sau.

Avind in vedere cele prezentate mai sus si tinind cont de faptul ca in Contractul – cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, aprobat prin Hotarirea de Guvern nr. 1714 din 17.12.2008 si publicata in Monitorul Oficial nr. 885 din 29.12.2008, la art. 35 “Decontarea serviciilor medicale în asistenţa medicală primară”, la literele a) si b), se stipuleaza ca “Valoarea minimă garantată pentru un punct per capita în anul 2009 nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct per capita în anul 2008, cu condiţia ca fondul aprobat asistenţei medicale primare în anul 2009 să fie cel puţin egal cu cel aprobat în anul 2008;”, respectiv “Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu în anul 2009 nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct pe serviciu în anul 2008, cu condiţia ca fondul aprobat asistenţei medicale primare în anul 2009 să fie cel puţin egal cu cel aprobat în anul 2008.”, nu intelegem cum se poate aplica o Hotarire de Guvern, cu caracter de lege speciala, care prevede in continutul sau drepturi si obligatii pentru ambele parti contractante: furnizori si case de asigurari, in vederea derularii unei activitati in interesul general al populatiei acestei tari

In aceste conditii in care in proiectul de buget pe anul 2009 nu s-a prevazut o suma cel putin egala cu cea din 2008, alocata asistentei primare, desi, per total, bugetul FUNASS pentru 2009 este construit cu un deficit de – 7,71%, fata de 2008, iar suma alocata asistentei primare este diminuata cu - 40,69%, in 2009 fata de 2008, rezulta ca, indiferent cum vor fi calculate rapoartele capitatie/servicii, din suma alocata, si indiferent care vor fi valorile estimate pentru punctul de capitatie si punctul de serviciu, venitul realizat de un cabinet medical se va diminua cu aceeasi valoare procentuala de – 40,69%, lucru care va duce la FALIMENTAREA activitatii si desfiintarea medicinei primare.

Daca se va adeveri si faptul ca se va scoate sporul pentru conditii grele, pentru cei care activeaza in mediul rural si se va diminua sau chiar desfiinta sporul pentru grad profesional, atunci veniturile cabinetelor, atit din rural cit si din urban, vor fi si mai reduse, iar activitatea imposibil de desfasurat.

Daca in urma acestui Memoriu nu se va remedia situatia privind sumele alocate asistentei primare, care sa asigure desfasurarea activitatii cabinetelor atit pentru siguranta medicala a pacientilor cit si pentru siguranta materiala a medicilor si a personalului angajat, ne vom gindi la actiuni de protest care sa determine forurile decizionale in luarea de masuri care sa reglementeze situatia ivita.

Va multumim pentru atentia acordata si speram ca situatia se va remedia, pe cale amiabila, in folosul ambelor parti care sunt implicate: pacienti si personal medical, deoarece consideram ca starea de sanatate a populatiei unei tari este prioritara si de mare importanta.


Presedintele AMF Botosani,
Dr. Paul Serban, medic primar MG/MF

08/02/2009

Autor: autorul a ales ca aceasta informatie sa nu fie publica
Destinatar: Presedintia Romaniei, Parlamentul Romaniei, Guvernul Romaniei
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =