Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Sporul de Doctorat in Romania - Principiul PRIMULUI SOSIT !
image

Petitie: "Sporul de Doctorat in Romania - Principiul PRIMULUI SOSIT !"

Facebook share

Prin prezenta solicităm abrogarea art. 4 alin. 2 din Legea 285/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi trecerea la calcularea salariului lunar pentru bugetarii din învăţământ prin aplicarea coeficienţilor de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare, coeficienţi prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Anexa Nr. II din Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr 762/9.XI.2009).
Corectarea coeficienţilor de ierarhizare în funcţie de pregătirea profesională (conform legii-cadru nr 330/2009, art. 12, alin 1) prin introducerea de valori diferite pentru ierarhizarea salariului la categoriile de profesori din învăţământul preuniversitar, respectiv: Profesor Gradul I / Profesor Gradul I cu Doctorat.
Reintroducerea Sporului de doctorat pentru toate cadrele didactice care au absolvit Doctoratul în profilul şi specialitatea lor (domeniul lor de activitate), sau introducerea acestui spor salarial în salariul de bază pentru toate cadrele, indiferent dacă au obţinut titlul ştiinţific de Doctor înainte sau după anul 2010, prin abrogarea art. 14 din O.U.G. nr. 1/2010, care anulează efectele art. 50 alin 10 din Legea nr. 128-2997 privind Statutul Personalului Didactic din Învăţământul Preuniversitar din România. În prezent s-a creat şi se menţine o discrepanţă
între veniturile aceleiaşi categorii de salariaţi bugetari şi care au aceeaşi pregătire profesională. Acest fapt a fost posibil prin introducerea în salariul de bază a Sporului de Doctorat numai pentru personalul didactic cu titlul ştiinţific de Doctor obţinut până în anul 2010. În felul acesta nu se respectă tocmai aceeaşi Lege nr 330/2009, mai sus amintită, care stabileşte la art. 6 pct. c) ca prim criteriu în realizarea ierarhiei salariale pentru funcţiile de bază: „ nivelul studiilor şi al competentelor;”
Astfel, începând cu anul 2010 s-a creat condiţia aplicării unei salarizări discriminatorii între categorii sociale cu aceeaşi pregătire profesională şi aceeaşi încadrare pe post, răspunzători şi complici pentru acest fapt fiind atât Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care este de fapt iniţiatorul legii, cât şi Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului care, prin reprezentanţii săi, a făcut parte din Comisia bipartită înfiinţată pentru analiza şi aplicarea etapizată a legi-cadru nr 330/2009. Şi ceea ce este mai trist, chiar şi reprezentanţi ai Sindicatelor din Învăţământ la nivel de confederaţie naţională au făcut parte din această Comisie (conform art. 42 din prezenta legea 330/2009).
Ca şi cadre didactice, susţinem că este necesară introducerea unor coeficienţi de salarizare diferiţi atunci când se calculează retribuţia lunară a unui Profesor din Preuniversitar cu Gradul didactic I şi respectiv atunci când acest cadru didactic a dobândit în plus şi titlul ştiinţific de Doctor în domeniul disciplinei predate.
Solicităm repararea de urgenţă a acestor discrepanţe care trenează de o bună parte de timp şi care se ghidează după principiul „Primului sosit!”, precum şi revizuirea în mod responsabil a metodei de calcul salarial prin introducerea coeficienţilor salariali diferenţiaţi în conformitate cu pregătirea individuală a cadrului didactic şi cu importanţa activităţii depuse.
Cu respect, Prof. Catalin CHITU
CNNG, Campina

06/01/2013

Autor: autorul a ales ca aceasta informatie sa nu fie publica
Destinatar: Guvernul Romaniei, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerul Educatiei Nationale, Parlamentul Romaniei
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =