Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Schimbarea Constituţiei României
image

Petitie: "Schimbarea Constituţiei României"

Facebook share

Petiţie pentru schimbarea Constituţiei României

Faptul că spiritul religios este provocat de dimineaţă până seara în spaţiul public nu se constituie într-o favorizare a unei atitudini antireligioase din partea unui stat care s-a declarat laic pentru a nu avea nimic de a face cu religia? Faptul că statul ia măsuri precum cele de evidenţă biometrică a populaţiei, pe care populaţia le consideră abuzuri de conştiinţă, îi mai poate oferi acestuia neutralitatea pe care şi-o dorea atât de mult, când a produs divorţul de Biserică (acolo unde acest divorţ s-a produs)?
Cum poate fi îndeplinită obligaţia din Constituţie :”  Fidelitatea faţă de ţară este sacră.”(art.54, alin.(1)), cu faptul că statul se consideră neutru faţă de religie? Poporul român a fost constituit pe cele trei elemente : limba română, tradiţiile şi creştinismul. Fidelitatea faţă de ţară include toate aceste trei elemente constituente. Orice ultragiu asupra limbii române, asupra obiceiurilor româneşti şi asupra credinţei duce la oprobiul public, la căderea din statutul de cetăţean român. Deci ,dacă renunţăm la una din aceste elemente , se renunţă la statutul de cetăţean român.De ce atunci se încearcă ,din interior chiar , a se renunța la statutul de cetăţean român, creştin de mii de ani?
De aceea propunem ca în viitoarea constituţie să fie prevăzute următoarele:
-Libertatea conştiinţei este absoluta.
-Statul garanteaza tuturor cultelor o deopotriva libertate si protectiune intrucat exercitiul lor nu aduce atingere ordinei publice, bunelor moravuri si legilor de organizare ale Statului.
-Biserica crestina ortodoxa si cea greco-catolica sunt biserici romanesti.
-Biserica ortodoxa română fiind religia marei majorităţi a Românilor este biserica dominantă in Statul român.
-Biserica ortodoxa română este şi rămâne neatârnată de orice chiriarchie străină, păstrându-şi însă unitatea cu Biserica ecumenica a Răsăritului în privinţa dogmelor.
-În toată România, Biserica creştin ortodoxă va avea o organizaţie unitară cu participarea tuturor elementelor ei constitutive, clerici şi mireni.
-O lege speciala va statornici principiile fundamentale ale acestei organizatii unitare, precum şi modalitatea dupa care Biserica îşi va reglementa, conduce şi administra, prin organele sale proprii şi sub controlul Statului, chestiunile sale religioase, culturale, fundaţionale şi epitropeşti.
-Chestiunile spirituale şi canonice ale Bisericei ortodoxe române se vor regla de o singura autoritate sinodala centrală.
-Mitropoliţii şi episcopii Bisericei ortodoxe române se vor alege potrivit unei singure legi speciale.
.Raporturile dintre diferitele culte şi Stat se vor stabili prin lege
-Biserica ortodoxa-româna este autocefală şi unitară în organizarea sa.  Religia ortodoxa a răsăritului este religia dominantă a Statului român. 
- Biserica a avut și are un rol religios-moral acela de a sădi în sufletele credincioșilor credința în Dumnezeu și dragostea față de aproapele îndemnându-i să fie întru toate urmăritori a-i învățăturilor Mântuitorului.
- Biserica a avut un însemnat rol cultural,cele dintâi cărți scrise și tipărite mai întâi în slavonă, apoi în românește, fiind cărți de slujbă și de învățătură bisericească, au apărut în biserică. Primele lucrări, dar și primele lucrări cu caracter laic au ieșit tot din osteneala unor slujitori ai bisericii.
-Biserica ortodoxă română a avut un rol important în formarea învăţământului românesc.Primele școli au fost fie în tinda bisericilor, fie a mănăstirilor. Cunoaşterea învăţătuturilor creştine ortodoxe este esenţială pentru formarea tinerilor pe principii morale, curate şi sănătoase ,pentru armonie şi bună înţelegere între oameni.De aceea este necesar studierea religiei în şcoli.

24/03/2015

Autor: Stavarache Antonius
Destinatar: Parlament
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =