Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Petiţie ortodoxă online adresată Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruseşti, pentru caterisirea episco...
image

Petitie: "Petiţie ortodoxă online adresată Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruseşti, pentru caterisirea episcopului Serafim Vasluianul"

Facebook share

PETIŢIE ORTODOXĂ ONLINE
ADRESATĂ SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE RUSEŞTI,
PENTRU CATERISIREA EPISCOPULUI SERAFIM VASLUIANUL

Întru slava Sfintei şi Celei de o fiinţă, de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi, a Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh!

Înalt Preasfinţite Părinte, Damaschin, Mitropolitul Moscovei şi întregii-Rusii, întâi-stătător al Bisericii Ortodoxe Ruseşti,
Înalt Preasfinţiţi şi Preasfinţiţi Părinţi, membri ai Sfântului Sinod,
Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,

În urma deciziei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruseşti, al cărui Preşedinte este Înalt Preasfinţia sa, Damaschin, Mitropolitul Moscovei şi Întregii-Rusii, tulburarea ce ni s-a pricinuit şi pericolul sufletesc la care sunt supuşi fraţii şi semenii noştri, luăm decizia de a trimite această petiţie publică adresată întregului Sfânt Sinod, exprimându-ne teama pentru mântuirea sufletelor noastre şi a semenilor noştri.
Abaterile săvârşite de Episcopul Serafim Vasluianul, ne-au determinat în repetate rânduri să cerem soluţionarea problemelor din România. Acum însă, prin semnăturile noastre, cerem Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruseşti, să fie pus capăt eresului, combătut de Sfintele Canoane, după cum povăţuirile Scripturistice ne învaţă că mădularele ce smintesc, să se taie şi să se arunce în focul cel veşnic.
Trebuie ţinut cont că Episcopul Serafim învaţă erezii şi le răspândeşte în Biserică, călcând totodată rânduielile dogmatisite ale Sfintei Ortodoxii, Sfintele Canoane şi deciziile Sfintelor Sinoade Ecumenice şi Locale. Printre abaterile săvârşite de acesta, vrednice de caterisirea sa, enumerăm:
1. Slujirea Sfintei Liturghii după consumarea de alimente, băuturi şi fără Pravila impusă de Sfintele Canoane (7 Laude) a se săvârşi înaintea Sfintei Jertfe;
2. Împărtăşirea Mirenilor fără a fi săvârşit Taina Mărturisirii/Spovedaniei, fără post şi chiar mâncaţi şi băuţi înainte de Sf. Liturghie;
3. Împărtăşirea ereticilor şi schismaticilor nou-calendarişti asemenea unor dreptslăvitori, fără a ţine seama de Sf. Canoane şi de înşelarea în care stăruiesc;
4. Îndelunga petrecere fără Pravilă, Canon şi Sfânta Liturghie;
5. Tăgăduirea puterii Sfântului şi Marelui Mir;
6. Tăgăduirea autenticităţii Sfintelor Canoane şi deciziilor Sfintelor Sinoade Ecumenice şi Locale;
7. Hirotonirea în treptele Preoţiei asupra unor mireni lipsiţi de pregătirea duhovnicească pastorală, fără trăire duhovnicească, bazându-se pe dorinţa lor de a deveni „clerici” fără a fi vrednici sau capabili de acest jug.
8. Căderea în Ecumenism prin slujirea împreună cu ereticii, în Duminica Sfintei Învieri a Domnului, 2011;
9. Vădirea faptelor de desfrânare şi preadesfrânare în faţa mirenilor şi a clericilor, tăinuindu-se de sponsorii săi, pentru a nu se lipsi de beneficiile primite de la aceştia;
Aceste fapte ne determină să promovăm şi să semnăm petiţia şi să cerem cu verticalitate caterisirea pe drept a Episcopului Serafim Vasluianul, cu frică de Dumnezeu, cu ascultare de Sfintele Canoane şi cu Mărturisirea de Credinţă neîncălcată şi Adevărul de Credinţă nemistificat.

03/07/2011

Autor: autorul a ales ca aceasta informatie sa nu fie publica
Destinatar: Pr. Veniamin ilie
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =