Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Introducerea unui nou alineat la articolul 208 - Cod Penal – definirea hărţuirii psihologice la locul de m...
image

Petitie: "Introducerea unui nou alineat la articolul 208 - Cod Penal – definirea hărţuirii psihologice la locul de muncă ca infracţiune contra libertăţii persoanei"

Facebook share

SĂ FIE OARE hărţuirea morală/psihologică la locul de muncă un alt termen neglijat de noi, fie prin omitere, dezinteres sau necunoaştere? De ce să ne intereseze acest tip de hărţuire? Pentru că zilnic în România şi celelalte ţări ale Uniunii Europene (cf. Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă) milioane de persoane sunt supuse acestui tip de hărţuire la locul de muncă prin exercitarea greşită a unei funcţii sau abuz de funcţie.
Este un comportament iraţional, repetat, faţă de un angajat sau grup de angajaţi, constituind un risc pentru sănătate şi securitate. Manifestare agresivă, discriminatorie, petrecută oarecum pe neobservate, dar într-un fel teribil de eficace, cu răutate,în cadrul unor instituţii care favorizează un stil de management dur, bazat pe stres.
Cadrul legal nu defineşte hărţuirea psihologică la locul de muncă, dar a fost completat şi modificat în ce priveşte definirea infracţiunilor de hărţuire sexuală sau pe criterii de sex, discriminare directă şi indirectă (Codul Penal din 28 Iunie 2004, Ordonanţa Guvernului nr. 84 din 19 August 2004, Acordul Cadru al funcţionarilor publici RO0409102F).
Legea 571 din 2004 privind protecţia personalului din instituţiile şi autorităţile publice oferă protecţie celor care sesizează încălcări ale legii din partea şefilor ierarhici şi incriminează şi unele infracţiuni care sunt legate de hărţuirea psihologică: practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii, folosirea abuzivă a resurselor umane, partizanatul politic, evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare sau eliberare din funcţie. Conform legii, sesizările angajaţilor pot fi făcute inclusiv organizaţiilor sindicale sau patronale.
Dezbaterile din România s-au axat fie pe discriminarea pe criterii politice, fie pe hărţuirea sexuală sau pe criterii de sex şi nu pe hărţuirea psihologică în general.
Conform Institute of Marketing and Polls (Institutul de Marketing şi Sondaje, IMAS) doar o victimă din 10 a depus plângere către şef, însă nici una nu s-a adresat către sindicat, poliţie sau instanţele de judecată.

16/02/2010

Autor: Narcisa Ioana
Destinatar: Camera Deputaţilor-Guvern-Parlament
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =