Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Cerem Președintelui României, Avocatului Poporului și Parlamentarilor Români punerea în aplicare a Refere...
image

Petitie: "Cerem Președintelui României, Avocatului Poporului și Parlamentarilor Români punerea în aplicare a Referendumului din 2009 care cere maximum 300 de parlamentari"

Facebook share

Prin Referendumul din 2009 Noi cetățenii României am cerut ca numărul parlamentarilor să nu fie mai mare de 300. Constituţia prevede la Art.2 că „Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum." Statul Român învestit cu legitimitate de către Noi cetățenii României, a nesocotit voinţa noastră, exprimată prin referendum, şi a permis alcătuirea unui Parlament cu 588 de parlamentari, chiar dacă Curtea Constituţională a stabilit, prin Decizia nr.682/27.06.2012 că Referendumul, deşi consultativ, are caracter obligatoriu pentru Statul Român.

Argumentația juridică aferentă solicitărilor din această petiție este conformă cu adresa emisă de Avocatul Poporului de la acest link: http://www.tody.ro/document/2013-08-02-Senator-Valeriu-Todirascu-Raspuns-Avocatul-Poporului-solicitare-atacare-CC-Legea-35-2008

Noi cetățenii României, revoltaţi împotriva Statului care nu ne respectă opţiunea liber exprimată cerem reprezentanților Statului aplicarea voinţei noastre. Viitoarele alegeri parlamentare riscă să se desfăşoare după aceeaşi lege care permite validarea unui număr de până la 600 de parlamentari.

Astfel:


Domnule Președinte al României, Traian Băsescu,

conform prevederilor Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale unde, la Art.34, alineatul 1 care menţionează: “Curtea Constituţională soluţionează conflictele juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice, la cererea Preşedintelui României …”, vă cerem să sesizați Curtea Constituţională pentru rezolvarea conflictului între Preşedinţie care a iniţiat Referendumul din 2009 şi Parlamentul României care nu a pus în aplicare rezultatul acestuia, rezolvare ce presupune declararea ca neconstituţională a Legii nr.35/2008 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi obligarea Parlamentului să modifice această lege pentru a o pune în acord cu voinţa poporului exprimată prin Referendumul din 2009.


Doamnă Avocat al Poporului, Ecaterina Teodorescu,

conform prevederilor Constituţiei Romaniei şi Legii nr. 35/1997 prevederile art. 13 alin. f şi art. 14, vă cerem declararea la Curtea Constituţională ca neconstituţională a Legii nr.35/2008 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, întrucât nu respectă voinţa poporului exprimată prin Referendumul din 2009.


Doamnelor și Domnilor Senatori şi Deputaţi,

conform jurământului dat la investirea în această înaltă demnitate publică, vă cerem să respectați voinţa noastră prevăzută în Constituție și exprimată prin Referendum de modificare a Legii nr.35/2008 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului pt. a o pune în acord cu deciziile Referendumului din 2009.


În acest sens:


1. am completat solicitarea adresată Președintelui României și am trimis-o prin E-mail: procetatean@presidency.ro sau/și prin Tel/Fax: 021.410.05.81 sau/și prin poştă: Palatul Cotroceni, Bulevardul Geniului nr.1-3, sector 6, CP060116, Bucureşti;

SOLICITARE CĂTRE PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
pentru aplicarea Referendumului din anul 2009 privind numărul maxim de 300 de parlamentari

Stimate domnule Preşedinte al României,

Au trecut aproape 5 ani de când Parlamentul României nu aplică cerinţele Referendumului consultativ din anul 2009, privind alegerea unui număr maxim de 300 de parlamentari, referendum care a fost declarat valid şi cu aplicare obligatorie de către Curtea Constituţională a României.
Având în vedere că alegerile parlamentare din 2012 au determinat creşterea numărului de parlamentari la 588, în dispreţul total al rezultatului Referendumului din 2009, şi probabilitatea mică de validare a unei noi Constituţii care să includă modificările cerute de rezultatul Referendumului,
solicit Preşedintelui României, D-lui Traian Băsescu, să apeleze la Curtea Constituţională pentru rezolvarea unui conflict între autorităţile statului (Preşedintele care a iniţiat Referendumul şi Parlamentul României care refuză să îl pună în aplicare) şi aceasta să constate că actuala Lege nr. 35/2008 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului a devenit neconstituţională în urma validării referendumului din 2009.

Prin DECIZIA nr. 682 din 27 iunie 2012, Curtea Constituţională a stabilit, în motivarea acestei decizii, că Referendumul din 2009, deşi consultativ, are caracter obligatoriu. De aceea, consider că este foarte probabil ca, la solicitarea preşedintelui României, Curtea Constituţională să certifice neconstituţionalitatea Legii nr. 35/2008 şi, în această situaţie, Parlamentul ar fi obligat ca, în termen de 45 de zile, să modifice Legea alegerilor parlamentare, pentru a o acorda cerinţelor Referendumului de reducere a numărului de parlamentari la 300.

Precizez ca această solicitare adresată preşedintelui României se bazează pe prevederile Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale unde, la Art. 34, alineatul 1 se menţionează: “Curtea Constituţională soluţionează conflictele juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice, la cererea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a primului-ministru sau a preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii”.
Stimate D-le preşedinte Traian Băsescu,

Cetăţenii care au participat la Referendumul din 2009 aşteaptă aplicarea cerinţelor acestuia, în pofida rezistenţei majorităţii parlamentare de astăzi. Prin demersul dumneavoastră de contestare la Curtea Constituţională a actualei Legi privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, aţi putea stopa aplicarea actualei Legi şi declanşa aplicarea rezultatului referendumului înainte de sfârşitul mandatului de preşedinte al domniei voastre, evitând astfel nesocotirea în continuare a voinţei suverane a poporului român exercitată prin Referendumul din 2009.

Cu stimă,

numele şi prenumele:
adresă domiciliu:
telefon:
e-mail:
semnătură:
dată:


2. am completat cererea de mai jos către Avocatul Poporului și am trimis-o prin E-mail: avp@avp.ro sau/și prin Fax: 021.312.49.21 sau/și prin posta: str. Eugeniu Carada 3, sector 3, Bucureşti

CERERE CATRE AVOCATUL POPORULUI

Vă solicit să sesizaţi Curtea Constituţională a României privind neconstituţionalitatea Legii nr. 35/2008 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, neconstituţionalitate manifestată după desfăşurărea Referendumului din 2009 privind numărul maxim de 300 de parlamentari, iniţiat de Preşedintele României, validat de Curtea Constituţională şi nepus în aplicare de către Parlamentul României nici până astăzi. Solicitarea în cauză se bazează pe prevederile Constituţiei Romaniei şi LegiI nr.35/1997 prevederile art.13 alin.f şi art.14.

Prin DECIZIA nr.682 din 27 iunie 2012 Curtea Constituţională a stabilit, în motivarea acestei decizii, că Referendumul din 2009, deşi consultativ, are caracter obligatoriu. De aceea, consider că este foarte probabil ca CCR să certifice, la solicitarea dumneavoastră, neconstituţionalitatea legii nr. 35/2008 şi, în această situaţie, Parlamentul ar fi obligat să modifice legea pentru a o acorda cerinţelor Referendumului de reducere a numărului de parlamentari la 300.

În situaţia în care Legea nr.35/2008 nu se va modifica şi Constituţia Romaniei va rămâne nemodificată până la alegerile din 2016, este posibil ca şi la alegerile parlamentare din acel an să se voteze pe baza aceleiaşi legi neconstituţionale, în plin dezacord cu decizia suverană a poporului român exercitată prin referendum şi astfel, cetăţeanul român va fi nevoit să suporte în continuare cheltuielile legate un Parlament supradimensionat şi ilegitim.

Cu stimă,

numele şi prenumele:
adresă domiciliu:
telefon:
e-mail:
semnătură:
dată:


3. am completat sesizarea de mai jos și am trimis-o Parlamentul României prin E-mail: infopub@senat.ro și E-mail: srp@cdep.ro sau/și poștă, la adresa: Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5, Bucureşti.

SESIZARE CĂTRE PARLAMENTUL ROMÂNIEI

În calitate de cetăţean liber al României, cer Parlamentului României să modifice Legea nr. 35/2008, pentru a o pune de acord cu rezultatul referendumului din 2009.

În anul 2009, cetăţenii României au cerut, prin referendum, ca numărul parlamentarilor, senatori şi deputaţi, să nu fie mai mare de 300. Referendumul a fost validat ce Curtea Constituţională, dar Statul Român, cu cele trei puteri ale sale, Statul Român, învestit cu legitimitate de către Noi cetățeniiI României, a nesocotit voinţa noastră, exprimată prin referendum, şi a permis, în dispreţ total pentru cetăţenii săi, alcătuirea unui Parlament cu 588 de parlamentari. Suportăm astăzi cu toţii consecinţele acestei nesocotiri a voinţei populare.

Deşi Curtea Constituţională a stabilit, prin Decizia nr. 682 din 27.06.2012 că Referendumul, deşi consultativ, are caracter obligatoriu pentru Statul Român, Parlamentul Romaniei nu a modificat legea actuală după care se organizează alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, lege care permite validarea unui număr de până la 600 de parlamentari.

În situaţia în care Legea nr.35/2008 nu se va modifica şi Constituţia Romaniei va rămâne nemodificată până la alegerile din 2016, este posibil ca şi la alegerile parlamentare din acel an să se voteze pe baza aceleiaşi legi neconstituţionale, în plin dezacord cu decizia suverană a poporului român exercitată prin referendum şi astfel, cetăţeanul român va fi nevoit să suporte în continuare cheltuielile legate un Parlament supradimensionat şi ilegitim.

numele şi prenumele:
adresă domiciliu:
telefon:
e-mail:
semnătură:
dată:

07/03/2014

Autor: autorul a ales ca aceasta informatie sa nu fie publica
Destinatar: Președintelui României D-lui Traian Băsescu, Avocatului Poporului D-nei Ecaterina Teodorescu și Parlamentarilor Români
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =