Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
image

Comentarii "SOLIDARITATE CU MIRCEA VULCĂNESCU. Nu modificaţi denumirea Liceului Tehnologic Mircea Vulcănescu", pagina 1

Facebook share
 
Ceacar Sorin Ioan (2 Iulie 2017, 21:23)
Consilier local Consiliul Local sector 4
Consilier local Consiliul Local sector 4
Raspunde    Comentariu nou     Recomanda:
Ceacar Sorin Ioan (3 Iulie 2017, 15:29)
Lista vot
http://www.activenews.ro/stiri-locale/Consilierii-Sectorul-4-au-votat-schimbarea
-denumirea-liceului-Mircea-Vulcanescu-in-liceul-Traian-Popovici.-Lista-celor-car
e-l-au-condamnat-pe-marele-filozof-a-doua-oara.-Discursul-CURAJOS-al-unui-consil
ier-care-s-a-OPUS-144376
Raspunde    Comentariu nou     Recomanda:
Emanoil (5 Iulie 2017, 19:46)
Doamne, ajută neamul nostru românesc
http://fgmanu.ro/sentinela.php#s110

PSALMI:

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=12#3

http://www.bibliaortodo
xa.ro/carte.php?id=65&cap=17#20

12. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
Cap. 20
8. Află-se mâna Ta peste toţi vrăjmaşii Tăi, dreapta Ta să afle pe toţi cei ce Te urăsc pe Tine.
Cap. 24
2. Spre Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmaşii mei.
20. Vezi pe vrăjmaşii mei că s-au înmulţit şi cu ură nedreaptă m-au urât.
Cap. 29
1. Te voi înălţa, Doamne, că m-ai ridicat şi n-ai veselit pe vrăjmaşii mei împotriva mea.
Cap. 30
8. Şi nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmaşului; pus-ai în loc desfătat picioarele mele.
Cap. 36
20. Că păcătoşii vor pieri, iar vrăjmaşii Domnului, îndată ce s-au mărit şi s-au înălţat, s-au stins, ca fumul au pierit.
Cap. 40
2. Domnul să-l păzească pe el şi să-l vieze şi să-l fericească pe pământ şi să nu-l dea în mâinile vrăjmaşilor lui.
5. Vrăjmaşii mei m-au grăit de rău zicând: "Când va muri şi va pieri numele lui?"
7. Împreună împotriva mea şopteau toţi vrăjmaşii mei; împotriva mea gândeau de mine rele.
11. Întru aceasta am cunoscut că m-ai voit, că nu se va bucura vrăjmaşul meu de mine.
Cap. 42
2. Că Tu eşti, Dumnezeule, întărirea mea; pentru ce m-ai lepădat? Pentru ce umblu mâhnit când mă necăjeşte vrăjmaşul meu?
Cap. 43
7. Cu Tine pe vrăjmaşii noştri îi vom lovi şi cu numele Tău vom nimici pe cei ce se scoală asupra noastră.
Cap. 67
1. Să se scoale Dumnezeu şi să se risipească vrăjmaşii Lui şi să fugă de la faţa Lui cei ce-L urăsc pe El.
22. Dar Dumnezeu va sfărâma capetele vrăjmaşilor Săi . . .
Cap. 82
2. Că iată, vrăjmaşii Tăi s-au întărâtat şi cei ce Te urăsc au ridicat capul.
Cap. 88
11. Tu ai smerit ca pe un rănit pe cel mândru; cu braţul puterii Tale ai risipit pe vrăjmaşii Tăi.
22. Nici un vrăjmaş nu va izbuti împotriva lui şi fiul fărădelegii nu-i va mai face rău.
23. Şi voi tăia pe vrăjmaşii săi de la faţa lui şi pe cei ce-l urăsc pe el îi voi înfrânge.
Cap. 91
9. Că iată vrăjmaşii Tăi, Doamne, vor pieri şi se vor risipi toţi cei ce lucrează fărădelegea.
Cap. 96
3. Foc înaintea Lui va merge şi va arde împrejur pe vrăjmaşii Lui.
Cap. 107
14. Cu Dumnezeu vom birui şi El va nimici pe vrăjmaşii noştri.
Cap. 138
20. Aceştia Te grăiesc de rău, Doamne, şi vrăjmaşii Îţi hulesc numele.
21. Oare, nu pe cei ce Te urăsc pe Tine, Doamne, am urât şi asupra vrăjmaşilor Tăi m-am mâhnit?
Raspunde    Comentariu nou     Recomanda:
Spoiala (2 Iulie 2017, 17:30)
Sa va fie rușine pt ce ați facut
Sa va fie rușine pt ce ați facut
Raspunde    Comentariu nou     Recomanda:
dan dabija (5 Iulie 2017, 22:21)
e prea mult!
E prea mult ca o organizatie obscura numita pompos "institut" sa dicteze unui popor intreg pe cine sa cinsteasca si pe cine nu, cine este criminal si cine nu, cine fura istoria si cine spune adevarul, cine trebuie sa plateasca si cui pentru nu stiu care crime inventate. E prea mult!!!
Raspunde    Comentariu nou     Recomanda:
Camelian Propinaţiu (5 Iulie 2017, 23:28)
Îngrijorarea a multă intelectualitate onestă
Nu contează la noi o manifestaţie de 300 000 mii de oameni, dar o petiţie! Este însă bine să fie semnalată cumva îngrijorarea a multă intelectualitate onestă că e posibil ca un alt lider PNL să vină mâine cu iniţiativa unei radicalizări a legii aplicate acum de PSD Sector 4, şi să ajungă nefrecventabile încă un lot de personalităţi, de la Eminescu şi Blaga până la eseiştii recenţi. Literar, devine ridicol să mai serbezi Centenarul Marii Uniri altfel decât prin nişte lansări previzibile de-ale bestsellarilor postromânismului despre inconsistenţa acestui eveniment de la 1918 al unui popor cam fără Trecut. Tocmai Mircea Vulcănescu are în Enciclopedia României Mari Regale, un text canonic, fascicula Răsboiul pentru Întregirea Neamului (pdf): http: sas.unibuc.ro/uploads_ro/1153/143/razboiul-intregirea-neamului.pdf
Raspunde    Comentariu nou     Recomanda:
Viorica BĂLTEANU (19 Iulie 2017, 02:05)
Trăiască România dodoloață și demnă!
NeoNKVD-iștii de tip Alexandru Florian (alias Feinsein) sau Radu Ioanid, frate vitreg al primului și la fel de avid după bani, trebuie invitați să se instaleze într-o țară stalinistă! Alexandru Șafran, Wilhelm Fielderman, Nicolae Steinhardt, Raul Șorban, Shimon Peres, Elie Caufman, Norman Finkelstein. Noah Chomski, Yair Sheleg și alte voci de oameni de etnie evreiască și având demnitate admirabilă și minte strălucită au spus adevărul: industria cinică a exploatării holocaustului evreilor în scopul extorcării de bani este un boomerang primejdios. În România NU a existat un holocaust al concitadinilor evrei. Iar Mircea Vulcănescu NU a fost antisemit. Cum nici legionarii NU au fost naziști ori fasciști, adevăr precizat la Procesele de la Nurnberg. Ajunge cu minciunile, cu falsificarea istoriei noastre! De altfel, impostorul (a decedat cu un an în urmă) ce s-a dat - timp de decenii - drept Elie Wiesel, încasând și premiul Nobel pentru Pace în mod fraudulos, a compromis definitiv această sinistră afacere.
Raspunde    Comentariu nou     Recomanda: