Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » De ce nu sunt de acord cu proiectul noii legii a pensiilor
image

Petitie: "De ce nu sunt de acord cu proiectul noii legii a pensiilor"

Facebook share

Aceasta glumă sinistră pe seama românilor.
Acestă lege reprezintă “o lovitura sub centură” aplicată tuturor pensionarilor din România.

Așa cum se discută în mass media românească, proiectul legii pensiilor 2010, atacă dreptul la viață al celor 5,7 milioane de pensionari de azi si a viitorilor pensionari. Politica dezastroasă a actualului guvern este învăluită în minciuni propagandistice, sub masca înşelătoare a luptei împotriva "pensiilor de lux", a "pensiilor nesimţite", a "pensiilor care sfidează", etc.
Încercarea de a adopta proiectul de lege privind sistemul unitar de pensii publice "prin asumarea răspunderii guvernului", prin încălcarea Constituţiei şi peste capul Parlamentului (care este unica putere legiuitoare în democraţia noastră constituţională) şi fără să discute cu partenerii sociali, nu definește statul de drept în care trăim.

Cea mai grea lovitură este dată celor 5,7 milioane de pensionari şi viitorilor pensionari prin atacarea principiului de bază, prin care pensia medie este corelată cu salariul mediu pe economie. Prin confruntări grele s-a reuşit, în anul 2006, să se introducă în lege principiul ca pensia medie să reprezinte în fiecare an cel puţin 45% din salariul mediu pe economie (cu speranţa de a mări în viitor această pondere). În consecinţă, valoarea punctului de pensie ar trebui să fie majorată în fiecare an cu procentul de creştere al salariului mediu prognozat.
Actualul guvern a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a înlătura acest principiu şi a ne întoarce la politicile din perioada 1990-2006, cînd politicienii guvernanţi au diminuat catastrofal pensiile în raport cu salariul mediu pe economie. În acordul cu FMI, înlăturarea acestui principiu a fost concepută prin înscrierea formulei potrivit căreia "pensiile nominale să fie corectate numai cu rata oficială a inflaţiei". Deci, o îngheţare a pensiilor, spun domniile lor. În fapt, are loc o diminuare a puterii de cumpărare a pensionarilor, deoarece creşterea preţurilor la produsele de primă necesitate şi la utilităţi este mai accentuată, iar acestea au o pondere covîrşitoare în bugetele pensionarilor, de care guvernaţii nu vor să ţină seama.

Această politică a fost deja aplicată de guvernul Boc în anul 2009, cînd s-a redus pensia medie de la 45%, la sub 42,5% din salariul mediu prognozat. Ca lovitura să fie şi mai puternică, în anul 2009, modificarea nominală a pensiilor legată de inflaţie nu s-a mai aplicat de la începutul anului, ci s-a decalat în două etape (la 1 aprilie - 3% şi la 1 octombrie - 2%).

În proiectul noii legi se înlătură principiul celor 45%, atenuîndu-se legătura între pensia medie şi salariul brut prognozat. Se declară că se va lua în calcul numai jumătate din creşterea nominală a salariului mediu prognozat.
De aici, politicienii guvernanţi vor realiza "importante economii" pe seama celor 5,7 milioane de pensionari. Şi acest adevăr tragic este ocolit în discursurile domnului Boc.

Starea de sărăcie a milioanelor de pensionari se va agrava. Această stare de sărăcie reiese puternic din analiza nivelului de trai, comparativ cu salariile şi a structurii pensionarilor. Sărăcia în masă, în România, aici se concentrează la milioanele de pensionari aduşi în această situaţie de politicile tranziţiei. Toţi indicatorii în acest domeniu probează starea de sărăcie a pensionarilor, începînd cu nivelul mediu de pensii la toţi pensionarii, care este de 655 lei (în luna august 2009). În structură, din cei 5,7 milioane pensionari, circa 3 milioane de pensionari au pensii sub 600 lei, adică sub salariul minim pe economie; din aceştia, 760 mii au pensii de 300 lei. Cifrele vorbesc de la sine. Politicianul Boc, a hotărît ca, sub falsa denumire de reformă, să-i lovească pe pensionari, să le scurteze viaţa şi să realizeze pe seama lor economii de circa 800 de milioane euro (cum se laudă la toate televiziunile).

Regimul Băsescu - Boc, prin politicile economice dezastruoase, a provocat deficite aberante, care au determinat supraîndatorarea externă a ţării, datoria externă ajungînd la 72 miliarde euro în perioada 2005-2008 şi la plata de dobînzi înrobitoare. În anul 2009, acelaşi regim a înregistrat o cădere economică dezastruoasă şi a contractat noi credite externe, de peste 20 miliarde euro, iar în aceste zile ne ameninţă că nu ar exista bani pentru plata pensiilor şi salariilor. În felul acesta, actualul guvern lasă o moştenire monstruoasă viitoarelor generaţii, o povară apăsătoare, sub forma unei datorii externe de peste 4.000 de euro pentru fiecare cetăţean român.

O alta prevedere a legii Boc, se referă la revizuirea şi reducerea pensiilor în plată ale pensionarilor ce provin din armată, din instituţiile de ordine publică şi de siguranţă naţională şi din alte sectoare speciale de activitate. Revizuirea ar urma să fie pusă în aplicare, în mod efectiv, în termen de 6 luni de la adoptarea legii. După datele comunicate în presă de oficiali, această va afecta un număr de 258.000 de pensionari. Aici, apare o gravă problemă socială.

Motivaţia guvernanţilor - constă în faptul că, modul de calcul al pensiilor la aceste categorii diferă de cel din Legea nr. 19/2000, fiind efectuat pe bază de "legi speciale". Drepturile de pensii cîştigate de categoriile de mai sus, conform legii, nu vor putea fi modificate şi diminuate, cum în mod neîntemeiat susţine domnul Boc. Aceşti pensionari îşi vor recîştiga drepturile în instanţele judecătoreşti din România. Dacă aici nu li se va face dreptate, o vor obţine la CEDO.

Un alt articol din legea Boc se referă la pensiile de invaliditate, deci asupra celor care, din motive de boală, sînt nevoiţi să iasă la pensie. În lege se înăspresc condiţiile pentru a limita ieşirile la pensie pe motiv de boală, se pun condiţii mai rigide pentru documentaţia de pensionare. Legea prevede ca şi certificatul medical să nu mai fie dat ca pînă acum, ci sub controlul medicului asigurărilor sociale, iar gradul III de invaliditate să fie acordat doar după 45 de ani. Pana la 45 de ani nu ai voie conform noii legi să devi invalid, ar fi interzis prin lege. Primul-ministru Boc, a afirmat, că este vorba de o creştere masivă, frauduloasă, a pensionărilor de invaliditate. Ne aflăm, deci, în faţa unei acuzaţii extrem de grave atît la adresa pensionarilor de invaliditate, cît şi la adresa instituţiilor de stat cu atribuţii în acest domeniu. Se știe că starea de sănătate a populaţiei s-a înrăutăţit considerabil în ultimii 5 ani, sistemul de sănătate public a primit serioase lovituri; au fost multe crize cu medicamentele compensate; nu s-au asigurat medicamentele şi cele necesare în spitale; în anul 2009 guvernul Boc a provocat o subfinanţare groaznică, reclamată de unităţile de sănătate din toate judeţele ţării.
Corpul medical din România, Casele de Pensii, organismele Ministerului Muncii - cărora li sau adus grave acuzaţii de către domnul Boc - au datoria să clarifice imediat situaţia învinuirilor formulate sever de acest politician guvernant şi să spună întreg adevărul: dacă este vorba de sute de mii de cazuri nejustificate, frauduloase, ori numai de anumite cazuri.

O lovitură catastrofală este dată femeilor din România care muncesc pentru o pensie. Prin legea Boc se prevede mărirea limitei de vîrstă de pensionare de la 60 la 65 de ani pentru femei. Deci, se va face o egalizare a vârstei de pensionare a femeilor, la nivelul bărbaţilor (treptat, începînd din 2015). Mărirea limitei de vîrstă de pensionare a femeilor este însoţită şi de a doua lovitură, care afectează nivelul pensiilor în sens de diminuare, prin mărirea stagiului complet de cotizare - de la 30 de ani la 35 de ani (treptat, începînd din 2015). Nici nu se putea o batjocură mai mare din partea guvernului care conduce ţara la adresa femeilor care muncesc în România şi a familiilor lor. Această aberaţie socială - prezentată sub denumirea de reformă, ca femeile să iasă la pensie la 65 de ani, este respinsă cu indignare de români, deoarece nu ţine seama în nici un fel de realităţile noastre sociale; de standardul de viaţă scăzut; de starea de sărăcie în masă, de speranţa de viaţă mult mai scăzută decît în ţările dezvoltate. Aceste măsuri nu ţin seama de funcţiile sociale esenţiale pe care le îndeplinesc femeile în România în ceea ce priveşte familia (întreţinere, menaj, gospodărie), creşterea şi educaţia copiilor, pe lîngă prestarea muncii în societate pentru obţinerea unei pensii extrem de modeste.

În loc să prezinte populaţiei în mod cinstit înrăutăţirile considerabile aduse milioanelor de pensionari - prin noua lege - şi să le explice, guvernanţii de la Palatul Victoria au declanşat o propagandă deşănţată despre "pensii de lux" şi "privilegii", amestecînd în mod nepermis cazurile de pensii excesive cu pensiile militarilor şi ale altor categorii de pensionari.
În numeroase intervenţii la radio şi la toate televiziunile, domnul Boc a vrut să abată atenţia pensionarilor de la înrăutăţirile aduse prin noua lege, concentrînd atenţia publică pe anumite excese. Este evident că cetăţenii care trăiesc modest sînt de acord cu înlăturarea unor excese, dar aceasta nu justifică isteria politică a cestor guvernanti pentru inducerea în eroare, astfel încît partenerii sociali să nu îşi exprime în mod corect şi deschis poziţia lor de dezaprobare faţă de înrăutăţirile considerabile aduse pensionarilor, ceea ce interesează pe toţi cei care trăiesc din muncă.

Dacă au existat cazuri de pensii de 35.000 lei pe lună (pensii de lux), domnul Boc trebuia să le arate concret cîte sînt: 1, 3, 5, 10 cazuri; dacă sînt legale sau nu; trebuia să arate cine se face vinovat dintre politicienii guvernanţi în perioada 2005-2009; trebuia să se întreprindă măsuri, să nu se mai repete asemenea cazuri.
Sunt anumite categorii de salariaţi, la care s-a schimbat modul de calcul trecînd de la legea 19/2000 pe anumite "legi speciale". Primul-ministru, Emil Boc, avea obligaţia elementară să arate în mod concret care sînt aceste categorii de pensionari şi cît sînt de mulţi, care au fost condițiile concrete si de ce au apărut aceste legi.

Datele oficiale arată că aceştia sînt în total de 7.800 persoane, din care:
1) personal navigant din aviaţia civilă 1.576 persoane
2) procurori şi judecători 2.488 "
3) personal de specialitate din judecători 1.909 "
4) personal de specialitate la Curtea de Conturi 266 "
5) personal diplomatic 670 "
6) personal de specialitate la Parlament 373 "
7) parlamentari 516 "
Deci, din cei 5,7 milioane de pensionari, pentru circa 7.800 de persoane modul de calcul al pensiilor a fost schimbat faţă de Legea nr. 19/2000. Deci, o cifră nesemnificativă în raport cu totalul pensionarilor.
A vorbi de "pensii de lux", de "pensii nesimţite", la toţi acesti pensionari, cum face domnul Boc reprezintă o aberaţie.

Primul-ministru Boc, se laudă în mod repetat la toate televiziunile că, prin legea sa, se vor realiza economii de 500-800 milioane de euro pe an, dar refuză să informeze concret opinia publică de unde taie, ca să înţeleagă milioanele de pensionari ce-i aşteaptă.
Sumele de la "pensiile de lux" sînt total nesemnificative. Deci, vor tăia de la cei 5,7 milioane de pensionari. În aceasta constă necinstea domnului Boc, care vorbeste numai de "pensii de lux" şi de "privilegii".

Sa vedem si ce spun adevărații specialiști în domeniu, nu miniștrii cabinetului Boc:

“Guvernul prelungeşte vârsta de pensionare pe motiv că a crescut speranţa de viaţă a celor care împlinesc 65 de ani. Numai că 50% din tineri nu apucă această vârstă. În urmă cu zece ani, sistemul de pensii a fost reformat. S-au mărit vârstele de pensionare şi s-a schimbat modalitatea de calcul. Principalul motiv invocat viza îmbunătăţirea sustenabilităţii financiare a sistemului de pensii. Care au fost efectele măsurilor luate atunci? Începând cu 2006, au apărut deficitele la bugetul asigurărilor sociale, ajunse la un nivel record de 1,5 miliarde euro în 2009. Recenta iniţiativă legislativă a Guvernului, de salvare a sistemului de pensii de la dezastru, nu este altceva decât o cosmetizare a vechii legi, care s-a dovedit a fi un eşec. „Noua lege nu diferă cu nimic de Legea nr. 19/2000, în afara faptului că diminuează drastic valoarea punctului de pensie“, explică Mariana Câmpeanu, fost ministru al muncii. „Într-un orizont de timp nu prea îndepărtat, valoarea acestui punct va ajunge sub 30% din salariul mediu pe economie.“ Probabilitatea de a-i face pe liber profesionişti să cotizeze la fondul social este minimă. „Pensia trebuie să reprezinte un factor de motivare pentru salariaţii tineri. Motivarea şi productivitatea depind de salariile pe care le primesc şi de aşteptările privind viitorul. În condiţiile în care foarte mulţi sunt plătiţi cu salariul minim pe economie, iar pensia se va menţine la cele mai mici cote din UE, ne aşteptăm ca migraţia românilor să crească şi mai mult“, anticipează Constantin Ciutacu, director general adjunct la Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE).”
---------------------------------------------------
“False soluţii şi secrete bine păzite. Nici recalcularea pensiilor celor care au beneficiat de legi speciale nu pare să fie o soluţie fezabilă, fie ea şi parţială, pentru reducerea deficitului fondului de pensii. „Aceştia ar putea să atace legea pentru neconstituţionalitate, în cazul în care li se anulează un drept câştigat anterior“, este de părere Magda Volonciu, recunoscut avocat în dreptul muncii. Reducerea numărului de pensionări cu circa 284.000 de persoane, până în 2020, ca urmare a majorării vârstelor de retragere din activitate nu va rezolva mare lucru - a se vedea efectele Legii nr. 19/2000. Multe dintre pensionările anticipate sau pe caz de boală au fost determinate de imposibilitatea reintegrării în muncă a persoanelor trecute de 50 de ani. Şi acest fapt, ca şi starea de sănătate a populaţiei, este cunoscut de către guvernanţi. „Avem o speranţă de viaţă mare de-abia pentru cei de peste 65 de ani, dar 50% mor până să ajungă la această vârstă. Ştiţi câţi oameni sunt sănătoşi realmente la 65 de ani? 12,8%, restul sunt copţi. E vai de mama lor!“, ne lămureşte Petru Dandea, vicepreşedintele Cartel Alfa. „Aşa se şi explică menţinerea actualului sistem de pensii“, confirmă Cătălin Ghinăraru, secretar ştiinţific al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale (INCSMPS). „Mulţi cotizează, dar mor înainte de pensionare. Speranţa de viaţă după 65 de ani nu este relevantă“. Am solicitat preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză, Ion Ghizdeanu, o întrevedere pentru a discuta despre studiile de impact pe care se fundamentează noua lege a pensiilor pentru a vedea care sunt efectele asupra economiei, dar mai ales asupra stării sănătăţii populaţiei, în condiţiile creşterii vârstei de pensionare. Cererea noastră a rămas fără răspuns. De acelaşi zid al tăcerii ne-am lovit şi la Banca Mondială, spre care toţi arată cu degetul că ne-ar fi obligat să revizuim şi sistemele de pensionare. Deşi Cătălin Păuna, economist-senior al Misiunii Băncii Mondiale în România, coordonează activităţile de analiză şi monitorizare macroeconomică ale instituţiei, Domnia sa ne-a îndrumat direct la sursă: „Cei de acolo ar trebui să aibă astfel de analize“. Dar „sursa“ este surdă şi mută. Ne-a explicat, în schimb, Constantin Ciutacu care e secretul tăcerii celor implicaţi în analiza efectelor generate de aceste schimbări: „Dreptul muncii este o frână în calea expansiunii multinaţionalelor, fiindcă ele domină, nu guvernele. Se doreşte o schimbare a principiilor de drept şi de asigurări sociale, iar experimentele se fac în ţările în curs de dezvoltare. Guvernul nostru este prins în acest cleşte. De ce nu fac astfel de experimente în ţările dezvoltate? Doar şi ele se confruntă cu deficite uriaşe la bugetele de pensii!“.
--------------------------------------------
“Nerealistă. Nu se poate da o nouă lege a pensiilor cu perspective de timp atât de mari, de 20 de ani. Avem deja experienţa Legii nr. 19/2000, care s-a dovedit că nu a fost bună, pentru că tot nu ne ajung banii de pensii. Pentru a rezolva problema, Guvernul trebuie să se ocupe de economia reală, de creşterea economică şi de asigurarea locurilor de muncă pentru cei care trebuie să contribuie la susţinerea fondului de pensii. În ultimii 7-8 ani, creşterea economică s-a făcut numai pe seama consumului. Îngheţarea salariilor şi a pensiilor este o măsură care loveşte în consum. Cu două milioane de contracte de muncă încheiate pe salariul minim pe economie nu putem să facem coeziune economică şi socială, deşi suntem membri ai UE. Şocul cel mare va fi în momentul trecerii la moneda unică. Cine mai trăieşte, în ţările dezvoltate ale Europei, cu 5 euro pe zi, cât reprezintă acum pensia medie în România?”
Constantin Ciutacu, director general adj., INCE
-----------------------------------------------
“Nerelevantă. Este mai avantajos să legi calcularea pensiei de câştigurile salariale, pentru că o aduci mai aproape de realitatea de pe piaţa muncii. Sistemul de calcul practicat după Legea nr. 19/2000, prin indexarea pensiei în raport cu salariul mediu brut comunicat de statistică, era mai bun, deoarece câştigul salarial se deplasează mult mai repede şi probabilitatea ca el să fie descrescător este mai mică. Corelarea cu indicele preţului de consum, aşa-zisa inflaţie, nu reflectă mişcările generale ale preţurilor. În acest indice nu sunt cuprinse toate preţurile, iar valorile care sunt date nu reflectă întotdeauna ponderea acelor produse sau servicii în consumul tuturor tipurilor de gospodării. Medicamentele, care reprezintă o categorie importantă de produse în cazul pensionarilor, nici nu sunt trecute în cadrul indicelui preţului de consum, ci apar undeva aparte, într-o grupă.”
Catălin Ghinăraru, secretar ştiinţific, INCSMPS
-----------------------------------------------
“Nefondată. Orice fel de prognoză legată de forţa de muncă, de speranţa de viaţă, de nivelul salariilor luată în formula de calcul a pensiilor este nefondată. Potrivit prognozelor făcute pentru studiul de impact în cazul Legii nr. 19/2000, speranţa de viaţă din acest an trebuia să fie cu trei ani mai mare, şi la bărbaţi, şi la femei. Mai are rost, atunci, să folosim astfel de formule de calcul pentru fundamentarea unei legi? Noi avem speranţa de viaţă egală cu a ungurilor. Nu-i normal să avem şi vârsta lor de pensionare, de 63 de ani? Nu 65 de ani, ca în Germania, unde speranţa de viaţă este mai mare cu zece ani faţă de a românilor. Dacă indexăm punctul de pensie în funcţie de inflaţie, pe termen mediu şi lung se va produce o prăpastie faţă de salarii, aşa cum am mai avut în 2000. Guvernul ar trebui să se preocupe de faptul că doar 4,7 milioane de persoane contribuie la sistemul de pensii, din cele zece milioane care alcătuiesc populaţia activă a României.”
Petru Dandea, vicepreşedinte, Cartel ALFA
------------------------------------------------
“Neprincipială.Trebuie să vedem dacă măsura de recalculare a pensiilor este principială, legală şi oportună. Dacă s-ar reveni asupra dreptului de pensie câştigat anterior de către beneficiarii de reglementări speciale, s-ar încălca principiul neretroactivităţii legii, consacrat prin Constituţie. În discuţie trebuie pus şi principiul reglementării mai favorabile, specific dreptului social, deci şi a sistemului de asigurări. Dacă există o situaţie mai favorabilă, trebuie păstrată aceea. Nu te răzbuni pe oameni pentru că alţi guvernanţi au avut o politică mai favorabilă. În subsidiar, avem şi o problemă cu drepturile cetăţeneşti: este dreptul meu să beneficiez de un sistem de asigurări adecvat momentului în care am optat pentru el. Dacă aş fi ştiut că statul îmi va oferi o altă pensie, nu optam pentru acest sistem. Modificarea îmi aduce prejudicii şi se poate apela şi la instanţele internaţionale.”
Magda Volonciu, avocat, Baroul Bucureşti
---------------------------------------------
“Reforma sistemului de pensii în România a devenit prioritară în contextul în care, anul trecut 1,5 miliarde de euro au fost luaţi din bugetul de stat şi îndreptaţi spre bugetul de asigurări sociale pentru a onora obligaţiile societăţii faţă de cei de vârsta a III a şi a IV a. Noua lege a pensiilor, solicitată imperios de FMI dar şi de realitatea internă, care porneşte de la principiul corect al eliminării discriminărilor nu este corelată cu restul legislaţiei interne care reglementează mecanismul din domeniu. Dincolo de evidenţa potrivit căreia punctul de pensie nu va ajunge la valoarea de 45% din salariul mediu brut pe economie, metodologia de calcul a acestuia va fi modificată printr-o nouă formulă. În mod evident, rapiditatea cu care se introduce egalizarea vârstei de pensionare va crea dificultăţi importante şi va buscula ceea ce a fost considerat de multă lume o constantă firească generată de realitatea demografică. Calculele actuale indică că în prezent bărbaţii se „bucură” statistic timp de patru ani de pensie, iar femeile timp de şase ani. Pe scurt, datorită speranţei de viaţă a românilor – una dintre cele mai scăzute ale Europei şi lumii civilizate – contribuţia pentru pensie s-a transformat într-o taxă de solidaritate devenită miză a unei loterii pe care numai Cel de Sus o poate gestiona. Aşa cum toată lumea ştie, la ieşirea la pensie nu poţi solicita plata pe loc a contribuţiei tale de-a lungul vremii la sistemul de pensii, nu o poţi transforma într-o altfel de rentă decât una viageră, nu o poţi lăsa moştenire partenerului sau urmaşilor tăi. Rezultă de aici că statul confiscă celor activi în câmpul muncii în fiecare lună o sumă de care va dispune practic după bunul plac. Să nu uităm că pensia este un drept al cetăţeanului şi nu o pomană sau un ajutor de stat, că ea rezultă în urma unui contract între stat şi cetăţean şi că plafonul impus la cinci salarii medii pentru calcularea pensiei este o măsură administrativă care nu respectă principiul potrivit căruia plata pensiei trebuie să reflecte contribuţia plătită de-a lungul vieţii active.
Amintindu-mi de Sainte Beuve care spunea: „Îmbătrânirea nu e pe gustul meu, dar e singura metodă de a trăi mai mult”.... mă gândesc cu nelinişte la câte reforme ale legii pensiilor vom mai fi supuşi şi când condiţia de pensionar nu va mai fi o condamnare la paupertate.” Cătălin Turliuc, ziarist
---------------------------------------------
“Trebuie să fii orb sau ticălos să nu observi că de 20 de ani încoace populaţia activă a României a fost constrînsă, progresiv, să părăsească locurile de muncă. Regimurile post-decembriste au prezentat mereu această situaţie ca izvorînd din nevoia de modernizare a economiei naţionale. La început mai cu fereală, apoi tot mai fără perdea, sub pretextul privatizării s-au jefuit toate bunurile ţării. Dincolo de efectele pe termen lung ce decurg din dezindustrializarea şi dezorganizarea activităţilor productive, fenomenul şomajului a devenit o realitate din ce în ce mai greu de suportat. Guvernele vindeau (şi încă mai vînd) fabrici, uzine şi alte capacităţi la preţuri dirijate în beneficiul unor grupuri mai mici sau mai mari de interese.
Muncitorii, tehnicienii, inginerii rămîneau fără locuri de muncă. Cei tineri au fost trecuţi pe listele de aşteptare la Oficiile de muncă, iar vîrstnicii s-au rostuit, cum au putut, de pensii de boală sau chiar de pensii anticipate. Doar o mică parte din banii rezultaţi din privatizări (în marea lor majoritate obiectivele s-au înstrăinat la preţuri subevaluate) au intrat la Bugetul de Stat. Restul sumelor s-au scurs în buzunarele intermediarilor. Guvernele care s-au tot succedat nu au prezentat niciodată o situaţie clară a încasărilor, astfel că e cu neputinţă de văzut dacă s-a vărsat ceva şi în contul fondurilor de pensii. Totodată, punîndu-se pe butuci economia naţională, acel buget nu a mai fost alimentat cu bani, impozitele pe lefuri şi contribuţiile pentru pensii au scăzut şi ele, o dată cu scăderea numărului de salariaţi din sistemul privat, cît şi din sistemul de stat. Din 12 milioane de angajaţi, cîţi erau la începutul anului 1990, au mai rămas, la nivelul lui 2010, doar cca. 3 milioane! În schimb, avem aproape 6 milioane de pensionari. Guvernul nu este capabil să iniţieze programe de ocupare a forţei de muncă în sistemul de stat, pentru că statul nu mai are nimic. Dar nu mai este capabil să stimuleze nici sistemul privat, astfel că s-a ajuns într-o mare fundătură, din care, practic, nu există ieşire decît printr-o schimbare de fond în politicile sociale şi economice ale statului. O schimbare pe care guvernul Boc o rezumă la propagandă, încolo el preocupîndu-se doar de a mai stoarce nişte profituri. Se merge, de fapt, pe ideea că pensionarii şi şomerii ar trebui să dispară. Şi cum să dispară altfel decît prin moarte? Statul ar trebui să-şi regăsească rolul pentru care a şi fost inventat: acela de a gîndi şi de a acţiona în slujba şi în folosul întregii societăţi !
VIOREL ŞTIRBU Ziarist
-------------------------------------------
“Despre recalcularea pensiilor. Noua lege nu poate afecta cuantumul pensiilor aflate in plată, chiar si atunci când modul de calcul al pensiilor se modifică prin noua reglementare, deoarece este inadmisibil ca legea sa opereze retroactiv. Prin Decizia nr. 4612/2002, Curtea Constitutională a reținut, analizând constituționalitatea ordonantei ce prevedea suspendarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, ca: „deși prin noua lege se reglementeaza un nou mod de calcul și de stabilire a pensiilor militare de stat, evident, acest nou mod de calcul se poate aplica doar pensiilor stabilite după data intrării în vigoare a legii."
Prin Decizia nr. 375/2005 Curtea a statuat că; „Noile reglementări nu pot fi aplicate cu efecte retroactive, respectiv, în privința cuantumului pensiilor anterior stabilite, ci numai pentru viitor, începând cu data intrării în vigoare."
Recalcularea pensiilor aflate în plată încalcă principiul neretroactivității legii, înscris in art. 15 alin. (2) din Constituție. În consecință, proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii publice nu poate prevedea o dispozitie care să conducă la desființarea unui drept câștigat, atâta vreme cât dreptul la pensie este un drept garantat de art. 47 alin. (2) din Constituția României.
Existența unor sisteme de pensii speciale, aplicabile unor categorii profesionale diferite este în deplină concordanță cu prevederile internaționale. În același timp, este necesar să fie evitată apariția unor noi forme de discriminare între categoriile care desfășoară activități supuse unui risc special și cu o importanță deosebită în arhitectura sociala, menționează CSM. “
Consiliul Superior al Magistraturi
--------------------------------------------
“Legea unitară a pensiilor nu va trece de Curtea Constituţională. Deşi a dat aviz favorabil proiectului de lege, Consiliul Legislativ atrage atenţia asupra neconstituţionalităţii prevederilor cu privire la recalcularea pensiilor speciale. După cum „Săptămâna Financiară” a atras atenţia în mai multe rânduri, propunerile de integrare în sistemul public a pensiilor de serviciu aflate în plată, prin recalcularea şi reducerea lor proporţională cu contribuţia beneficiarilor la asigurările sociale, se vor lovi de „zidul” Curţii Constituţionale. În plus, Consiliul Legislativ, cu toate că acordă aviz favorabil proiectului de lege, arată că, în cazul magistraţilor (din care este formată şi Curtea Constituţională) şi militarilor, pensiile speciale nu vor putea fi desfiinţate nici pentru cei care urmează să se pensioneze în viitor. Asta în pofida faptului că Legea fundamentală garantează doar dreptul la pensie, nu şi la un anumit cuantum sau la o anumită modalitate - privilegiată - de calcul al pensiei.
Discuţiile asupra proiectului de lege privind sistemul unitar de pensii vor începe imediat după adoptarea bugetului pe 2010, declara, pe 6 ianuarie, premierul Boc. Atât bugetul de stat, cât şi cel al asigurărilor sociale au fost votate de Parlament la sfârşitul săptămânii trecute, iar Guvernul dispune de majoritatea necesară pentru a adopta proiectul cu pricina.
Însă, chiar dacă va trece de Parlament, acesta nu are nicio şansă să reziste reclamaţiilor de neconstituţionalitate ce vor surveni cu siguranţă din partea categoriilor socio-profesionale care îşi vor vedea drepturile de pensie diminuate în urma aprobării noii legi. Şi de data asta nu o spunem noi, ci Consiliul Legislativ - organul consultativ de specialitate al Parlamentului, care are sarcina de a aviza proiectele de acte normative şi de a verifica concordanţa lor cu prevederile şi principiile Constituţiei.”

Pensionarii „speciali” au „imunitate constituţională”. Măsura privind recalcularea pensiilor stabilite prin legi speciale, aflate în plată la data introducerii sistemului unitar de pensii publice, nu se poate face decât cu încălcarea principiului neretroactivităţii legii, prevăzut la art. 15 alin. (2) din Constituţie, potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile, se arată în avizul Consiliului Legislativ asupra proiectului de lege privind sistemul unitar de pensii publice, transmis Parlamentului încă de la începutul lunii noiembrie a anului trecut.
„În cazul de faţă, deoarece măsurile propuse nu sunt de natură penală, ci au caracter civil, ele pot viza doar cazurile care se pot ivi după intrarea în vigoare a proiectului, nu şi situaţiile deja existente”, subliniază Consiliul Legislativ. Astfel, arată Consiliul, actualele pensii de serviciu au fost acordate în baza unor legi emise de statul român, în vigoare la momentul calculării. „O recalculare a acestor pensii, care au fost acordate legal, ar însemna o încălcare de către stat a propriei legislaţii, iar a o modifica retroactiv ar avea repercusiuni asupra caracterului de stat de drept”, avertizează Consiliul Legislativ, care, cu toate acestea, a acordat aviz favorabil propunerii legislative.

Se anunţă un val de procese. În avizul Consiliului Legislativ se mai spune că modificarea retroactivă a unor drepturi civile deja câştigate nu este posibilă fără a se încălca prevederile constituţionale, ceea ce ar putea conduce la sesizarea Curţii Constituţionale şi la declararea de către aceasta a neconstituţionalităţii acestei măsuri. „Este de relevat, totodată, că există posibilitatea ca un mare număr de pensionari afectaţi de recalcularea pensiilor să se adreseze instanţelor de judecată, naţionale şi internaţionale, pentru contestarea diminuării unui drept câştigat, cu şanse de a obţine câştig de cauză în procesele respective”, atrage atenţia Consiliul.
Instituţia citează ca exemple, în sprijinul afirmaţiilor sale, şi câteva mostre de jurisprudenţă a Curţii Constituţionale în materie de pensii. Astfel, în decizia Curţii nr. 120/2007, se spune că „în cazurile în care, din recalculare, rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”. În concluzie, pensiile aflate în plată constituie drepturi legal câştigate şi nu pot fi afectate prin recalculare, orice nouă reglementare aplicându-se numai pe viitor, adică pensiilor stabilite după intrarea în vigoare a acesteia, conchide Consiliul Legislativ.

Pensiile magistraţilor şi militarilor - de neatins. În avizul Consiliului Legislativ se mai arată că, în cazul pensiilor magistraţilor şi militarilor, nu doar reducerea prin recalculare a celor aflate în plată, în acord cu contribuţiile plătite, este imposibilă din punctul de vedere al interpretării Legii fundamentale de către Curtea Constituţională, ci şi integrarea în sistemul public a celor viitoare. „Curtea Constituţională s-a pronunţat, prin Decizia nr. 20 din 2 februarie 2000, în sensul constatării ca fiind neconstituţionale dispoziţiile prin care s-a abrogat art. 103 din Legea 92/1992, prin care se stabileau condiţiile de acordare a pensiilor de serviciu pentru magistraţi”, se spune în aviz.
Articolul cu pricina, preluat apoi în Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, prevede că magistraţii cu o vechime de cel puţin 25 de ani în magistratură beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din venitul net realizat din salariul de bază plus sporuri şi că partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul asigurărilor sociale se suportă din bugetul de stat.
Însă Consiliul mai arată că, în viziunea Curţii Constituţionale, pensiile de serviciu ale magistraţilor au fost instituite în baza aceloraşi argumente ca şi cele ale militarilor şi că, în concluzie, nici acestea nu pot fi desfiinţate. „Curtea Constituţională reţine că instituirea pensiei de serviciu pentru cadrele militare şi pentru magistraţi nu reprezintă un privilegiu, ci este justificată în mod obiectiv, ea constituind o compensare parţială a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutelor speciale cărora trebuie să li se supună magistraţii şi militarii”, arată Consiliul Legislativ.

Adevărul despre pensiile de stat: nu sunt contributive. „Argumentul de desfiinţare a pensiilor de serviciu potrivit căruia acestea nu respectă principiul contributivităţii pare a fi contrazis de faptul că principiul fundamental al pensiilor de stat constă în faptul că salariaţii de azi îi întreţin pe pensionarii de azi. Pensionarii de azi nu-şi recuperează contribuţia lor, ci din acea contribuţie i-au întreţinut, când erau angajaţi, pe pensionarii generaţiei lor, iar cei care contribuie acum, când vor ieşi la pensie, vor fi întreţinuţi de cei care vor lucra în acel moment”, afirmă Consiliul Legislativ.
Raţionamentul Consiliului face lumină asupra structurii reale de funcţionare a sistemului public de pensii, care nu oferă nicio garanţie nimănui, ci doar ia cu forţa bani de la salariaţii actuali, contra unei promisiuni în alb că îi va întreţine după retragerea din activitate. Totuşi, acesta nu este un argument împotriva desfiinţării pensiilor speciale, ci unul pentru reformarea cât mai rapidă a întregului sistem de pensii, în condiţiile în care este greu de crezut, de exemplu, că persoanele care intră astăzi în sistem vor primi, peste 40-45 de ani, la pensie, o sumă cât de cât civilizată, dat fiind că, atunci, pensionarii vor reprezenta 30% din populaţia României, dublu decât în prezent.
Saptamana Finaciara 15 ian. 2010
---------------------------------------------------------
E din ce în ce mai scump să munceşti în România.Taxele şi contribuţiile obligatorii ale angajatorilor cu forţa de muncă consumă, în medie, în România, 34,2% din profitul companiilor, semnificativ peste media ţărilor din Europa de Est şi Asia Centrală (23,1%) şi chiar a statelor membre OECD, care grupează cele mai bogate, dar şi cele mai „sociale“ state ale lumii, în special din Europa (24,4%).
Prin comparaţie, în Bulgaria, ţară vecină şi cu un sistem de impuneri sociale extrem de asemănător cu cel românesc, totalul contribuţiilor cumulate ale angajatorului şi angajatului, pentru pensie, sănătate, şomaj, accidente de muncă şi garantarea creanţelor salariale, este de 30,5% din venitul brut lunar, faţă de 44,25%, în România. CAS-ul pentru pensii, în Bulgaria, este de 10% pentru angajator şi 8% pentru angajat. Şi în Ungaria, totalul contribuţiilor este sub nivelul de la noi (41,5%).

De reţinut că „legendarul“ stat asistenţial suedez impune angajatorilor şi angajaţilor, cumulat, contribuţii sociale totale de doar 38,42%, din care 31,42% pentru angajatori, acestea din urmă fiind reduse, în 2008, la 21,30% pentru salariaţii între 18 şi 25 de ani.
Motivul principal pentru care sistemul public de pensii este deficitar este unul extrem de simplu: potrivit INS, la o populaţie activă de 9,3 milioane, cu un număr de 4,36 milioane de salariaţi, România beneficiază de 5,7 milioane de pensionari. În ceea ce priveşte populaţia activă, din cele 4,3 milioane de salariaţi, numai 3 milioane activează în sectorul privat direct productiv, 1,3-1,4 fiind angajaţi la stat. Diferenţa până la 9,3 milioane este alcătuită din casnici, din lucrători în agricultură sau din angajaţi pe piaţa neagră. Dar cum se explică amploarea muncii la negru din România? Să se fi născut românul evazionist, aşa cum sugerează actualul guvern? Sau să fie vorba doar de un calcul cost-beneficiu: costurile impuse de stat prin taxe şi impozite în principal să fie mai mari decât beneficiile pe care acesta i le-ar aduce? În pofida convingerilor opiniei publice, un evazionist sau un lucrător la negru are costuri suplimentare extrem de importante: costul cu evitarea controalelor instituţiilor statului, riscul amenzilor şi penalităţilor pe care ar putea să le primească şi, nu în ultimul rând, imposibilitatea contractării de credite de la bănci. Şi totuşi, de ce preferă această alternativă? Nivelul ridicat al taxelor pe forţa de muncă este o motivaţie extrem de puternică. În pofida a ceea ce susţin guvernanţii, nivelul de peste 30% din salariul brut CAS este suportat în mare parte de angajat, angajatorul transferându-i-l cum este şi firesc.

Saptamana Finaciara 1 feb. 2010
-------------------------------------------
“In urma unei legi nemodificate de 50 de ani, zeci de mii de cetățeni ai Republicii Moldova primesc pensii de la statul român fără să fi muncit și să fi plătit asigurarile sociale in România. Dezvăluirea a fost făcută de către deputatul UDMR Kerekes Karoly, secretar al Comisiei pentru Muncă din Camera Deputaților. Începând cu anul 1990 mai mulți cetățeni moldoveni își luau pensia din România, iar din 2001 până acum numărul lor a ajuns la cateva zeci de mii, potrivit datelor furnizate de Direcția Relații Internaționale a Casei Naționale de Pensii si alte Asigurari Sociale (CNPAS). Și în prezent sunt înregistrate spre soluționare alte mii de cereri.
Pentru a-și încasa banii de la noi din țară, pensionarii de dincolo de Prut trec, lunar, prin punctul de frontiera Albița sau prin alte puncte de frontieră. Convenția, încheiată la 24 decembrie 1960 între Republica Populara Româna și țările din componența fostei URSS, valabilă și în prezent, permite ca pensionarii respectivelor state, care și-au stabilit domiciliul in România, să beneficieze de aceeași pensie pe care o primesc românii, calculată după criteriile de la noi. Potrivit lui Karoly, moldovenii se mută de forma în România, primesc pensia și se duc și consuma banii în Moldova. Mai există și o convenție cu Republica Moldova, datând din perioada de dupa Revoluție, care este și acum in vigoare. În ea se spune că orice cetățean din Moldova, care se stabilește în România, are dreptul de a primi pensie de la statul roman, în contul muncii depuse în Moldova. Este bizară această convenție întrucat prevede că muncești și cotizezi într-un stat și iei pensie de la alt stat.”
Kerekes Karoly, secretar al Comisiei pentru Munca din Camera Deputatilor
---------------------------------------------------------------

Din declarațiile domnului Boc:

"E nevoie de o lege nouă a pensiilor, e o urgență. Adoptarea acestei legi este necesară României și românilor pentru ca pe termen mediu și lung în această țară să poată fi plătite pensiile. Dacă menținem actualul sistem, va trebui să împrumutăm miliarde de euro pentru ca pensiile sa fie plătite".
(De ce să împrumutăm, domnule ministru ? Haideți să vedem ce s-a facut numai cu o parte din bani de la buget, în ultima perioadă :
* câteva zile de dezăpezire = 80 milione de Euro ! conform afirmației domnului Berceanu
* ministrul Udrea dă aproape 1 milion de Euro pe indicatoare turistice !
* domnul Șeitan (acționar la o firma de brokeraj – datorie la stat peste ¼ milon de lei), Berceanu (acționar majoritar la firma AVI SRL – datorie la stat aproape ½ milion de lei) și domnița Udrea (actionar la Dalli Internaţional Co.) cu datorii la stat. Acești miniștri au uitat să își plătească taxele către acest guvern ! Noi platim taxe, dânșii nu....
Nu cred că ar fi cazul să mai continuăm…
Oricum bugetul reprezinta banii publici, și ca cetățean am dreptul să știu ce s-a facut cu banii pe care mi-i luați pe taxe)

"Acest proiect de lege este corect față de români si Guvernul și-a luat angajamentul ca acesta va fi dezbătut de urgență". (Dacă este în dezbatere publică, unde pot fi contactate persoanele autorizate să dea răspunsuri asupra acestui proiect. Un asemenea proiect, de o importanță deosebită pentru toți românii, trebuia supus unui referendum, nu făcut în regim de urgență).

"Economiile care se fac din recalcularea acestor pensii speciale vor fi de 500 - 800 de milioane de euro". (De unde atâtea economii? De la 7800 de pensionari „speciali” ? Avem cumva pensionari milionari in Euro și noi nu știm ? Aici vorbiți de milioane iar in declarația din primul paragraf vorbeați de miliarde de Euro. Unde este adevarul domnule prim ? Ce anume aveți de ascuns ?)

"Avem un raport inechitabil între cea mai mică si cea mai mare pensie". (Desigur, că doriți o pensie unică, cât mai mică și egală pentru toata lumea, că doar suntem încă în comunism)

"Pensiile speciale vor fi recalculate în termen de cinci luni de la data intrarii în vigoare a Legii pensiilor. Acestea vor fi recalculate după principiul contributivității, fără nicio excepție". (Vă contraziceți, mai jos declarând că numai 15 % din pensiile speciale vor fi recalculate și apoi, domnule Boc, sunteți jurist de profesie: ați auzit cumva de legea fundamentală a țării, CONSTITUȚIA, pe care cu multă ardoare, doriți să o încălcați cu această faimoasă ”recalculare” ?)

"Pentru 85% din pensiile speciale cuantumul nu va fi modificat, doar pentru restul de 15% acestea vor fi recalculate. Prin recalculare nu se afecteaza principiul neretroactivitații". (Economiile din 15 % pensii speciale recalculate vor aduce 800 milione de Euro ? Pe cine vreți să păcăliți ?)

Ce se poate înțelege din asemenea declarații confuze, contradictorii și nefondate ? Și acesta este Primul Ministru al României !

UNDE ESTE ADEVĂRUL, Domnule prim... ?

Pentru motivele expuse mai sus, NU sunt de acord cu noul proiect al Legii Pensiilor.Și am lăsat la urmă, un punct mai sensibil pentru mine:

EU nu sunt „NESIMȚITUL” de care tot vorbiți în mass media. Am plătit taxe mari și mai plătesc încă taxe mari (din pensie) pentru salariu dvs. Ar trebui sa conștientizați că noi „nesimțiții” dvs., „golanii si animalele” lui Iliescu, „țiganii împuțiți” a lui Basescu și „stupid people” ai lui Brucan vă punem pâinea „cea de toate zilele” pe masă. Nu vă rămâne în gât, la cină ?
Niciodată nu mi-am permis să vă calific ca „incompetent”, „incapabil” sau „terminatorul” pensionarilor, așa cum vă situați în momentul de față și cum veți intra în istoria României. Nu mă pot coborâ la nivelul dvs.
Mi-am riscat viața în fiecare clipă a meseriei pe care am practicat-o de-a lungul întregii cariere și nu vă permit să folosiți aceste calificative pentru mine și celorlați oameni care și-au sacrificat viața, sănătatea, și familia prestând o profesiune plină de riscuri și neprevăzut.
Oricare dintre noi poate îndeplinii funcția de prim ministru, dar dvs. nu veți putea practica niciodată meseria de pilot, care necesită pe lângă o pregătire profesională specială, o înaltă răspundere pentru viețile celor pe care îi transportă, inclusiv pe Dvs. domnule.....prim ministru.


Cu stima,
Simi

Petitie intocmita in baza articolelor aparute in presa romaneasca.
Ca sa realizati in ce conditi si care sunt cerintele in care isi desfasoara activitatea personalul navigant din aviatia civila urmati:
http://www.petitieonline.ro/petitie-p40645046.html

22/02/2010

Autor: Simi
Destinatar: Oricine vrea sa citeasca si sa deschida ochii asupra a ceea ce se intampla in Romania fiindca Presedentia si Guvernul nici nu vor sa vada asa ceva
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =