Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Cerem introducerea votului la distanta pentru diaspora!
image

Petitie: "Cerem introducerea votului la distanta pentru diaspora!"

Facebook share

Parlamentul Republicii Moldova
Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova
Ministerul Afacerilor Externe şi a Integrării Europene a Republicii Moldova
Biroul pentru relaţii cu diaspora (Cancelaria de Stat) a Guvernului Republicii Molodva

CERERE

Prin prezenta, cetăţenii Republicii Moldova, ne exprimăm indignarea faţă de modul în care au fost organizat şi gestionat turul 2 al alegerilor pentru funcţia de Preşedinte a Republicii Moldova şi cerem:a
MODIFICAREA CODULUI ELECTORAL AL REPUBLICII MOLDOVA
1. Introducerea opţiunilor suplimentare de vot la distanţă: vot prin corespondenţă şi votul electronic pentru cetăţenii aflaţi în afara ţării.
2. Permisiunea ca cetăţenii Republicii Moldova, aflaţi peste hotarele ţării, să voteze în baza buletinului de identitate, care constituie documentul de bază al cetăţeanului.
TRAGEREA LA RĂSPUNDERE A PERSOANELOR RESPONSABILE PENTRU PROCESUL DE DESFĂŞURARE AL ALEGERILOR LA FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
3. Demisia tuturor responsabililor pentru incompetenţa demonstrată în organizarea procesului de votare.
4. Sesizarea organelor responsabile cu urmărirea penală, pentru demararea investigaţiilor legale.
Noi, cetăţeni ai Republicii Moldova declarăm că:
Drept rezultat al:
a. Incompetenţei sau rău-voinţei Comisiei Electorale Centrale, care nu a pregătit în mod adecvat şi eficient procesul de alegere al Preşedintelui Republicii Moldova
Deşi, între 30 octombrie 2016 şi 13 noiembrie 2016, intenţiile de vot ale diasporei, au fost clar exprimate, Comisia Electorală Centrală nu a întreprins măsuri care să asigure exercitarea dreptului fundamental la vot.
b. Lipsei de acţiune a Parlamentului Republicii Moldova, care nu a consultat pe larg societatea şi diaspora la modificarea Codului Electoral al Republicii Moldova
Nu a existat un proces larg şi mediatizat de consultare cu cetăţenii Republicii Moldova. Practica defectuoasă de consultare, prin plasarea pur şi simplu a informaţiei pe pagini web şi fără organizarea consultărilor directe cu cetăţenii, inclusiv peste hotarele ţării a lezat dreptul constituţional al cetăţenilor de a alege.
c. Lacunelor legislative şi a altor acte normativ-reglatorii, care limitează atât opţiunile de vot cu diferite acte de identitate, cât şi numărul limitat al buletinelor de vot
Studiile şi datele ţărilor de destinaţie pot estima numărul cetăţenilor aflaţi peste hotarele ţării. Sintagma „Birourilor electorale ale secţiilor de votare constituite în afara Republicii Moldova Comisia Electorală Centrală le expediază buletinele de vot cu cel puţin 3 zile înainte de ziua alegerilor, pornind de la numărul estimativ de alegători stabilit în baza informaţiei prezentate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi a celei acumulate de Comisia Electorală Centrală, dar nu mai mult de 3000 de buletine de vot pentru fiecare secţie de votare”, prezentă în Codel Electoral al Republicii Moldova, art. 49, alineat 3 este unul cel puţin discriminatoriu şi nu ia în considerare numărul anual al cetăţenilor Republicii Moldova, care pleacă peste hotare .
Codul Electoral nu este adaptat noilor tehnologii şi bunelor practici ale ţărilor care se confruntă cu migraţia masivă a propriilor cetăţeni.
Conform Codului Electoral al Republicii Moldova, Nr. 1381, Publicat : 08.12.1997 în Monitorul Oficial Nr. 81, art Nr : 667, din: 08.12.1997 „Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor prin apărarea principiilor democratice şi a normelor dreptului electoral”
În vederea asigurării dreptului constituţional la vot al cetăţenilor,
Luând în considerare numărul mare de cetăţeni aflaţi peste hotarele Republicii Moldova şi tendinţele migraţionale crescânde,

Menţionând necesitatea Statului de a se adapta la nevoile cetăţenilor,
Cerem:
a. Constituirea urgentă a grupului de lucru pentru modificarea Codului Electoral al Republicii Moldova
b. Asigurarea unui proces de consultare extinsă şi deschisă cu cetăţenii
c. Instituirea unui proces permanent de comunicare cu cetăţenii Republicii Moldova, din şi în afara ţării.

13/11/2016

Autor: Angela Stafii
Destinatar: comisia electorala centrala, Guvernul Republicii Moldova, Parlamentul RM
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =