Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Scrisoare deschisă pentru o viaţă decentă şi umană a persoanelor cu handicap!
image

Petitie: "Scrisoare deschisă pentru o viaţă decentă şi umană a persoanelor cu handicap!"

Facebook share

Spune DA:
- beneficierii persoanelor cu handicap de medicamente gratuite
- păstrării personalului de asistent personal al persoanei cu handicap grav
- reangajării de îndată a personalului de asistent personal disponibilizat pe motivul reducerii cheltuielilor publice şi efectului crizei economice
- plăţii în timp util a indemnizaţiei de handicap şi a drepturilor salariale ale asistentului personal a persoanei cu handicap grav
- păstrării salariilor şi aşa modeste ale asistentului personal a persoanei cu handicap grav

Spune DA pentru o viaţă decentă şi umană a persoanelor cu handicap!Scrisoare deschisă

Către
Preşedintele României Dl. Traian Băsescu,
Prim-Ministrul României Dl. Emil Boc
Viceprim-Ministru Dl. Markó Béla
Ministerul Finanţelor Publice Dl. Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Dl. Mihai Constantin Şeitan
Ministrul Sănătăţii Dl. Cseke Attila
Preşedintele Senatului Dl. Mircea Geoană
Preşedintele Camerei Deputaţilor Dna. Roberta Alma ANASTASE
Secretar Gerneral al Guvernului Dna. Daniela Nicoleta Andreescu
Curtea Constituţională
Consiliul Legislativ

În această perioadă instituţiile publice ale statului caută soluţii viabile pentru depăşirea crizei economice. Noi (persoanele cu venituri mici, care trăim mai mult din indemnizaţii sociale şi cu capacitate de muncă redusă sau inexistentă), care suntem cel mai tare afectaţi de „criză”, încercăm să supravieţuim, deoarece nici până acum nu am putut duce un trai decent şi nu am avut resursele necesare ca să ne bucurăm de drepturile noastre declarate prin documentele internaţionale, Uniunii Europene sau recunoscute de legislaţia română. Totuşi, era mult mai bine decât în anii `90. Lucrurile au evoluat în favoarea persoanelor cu handicap, fapt ce mulţumim pe această cale acelora care au făcut posibil acest lucru. Dezvoltarea, ce ar fi trebuit să continue pozitiv a dispărut brusc. Nivelul de trai decent rămâne în continuare o utopie.
Prin prezenta scrisoare deschisă, formulată în numele persoanelor cu handicap grav, vă supunem atenţiei dvs. starea factuală legată de medicamentele prevăzute de legea specială drept gratuite pentru persoanele cu handicap, problema reducerii personalului de asistenţi personali, exercitarea abuzivă de către autorităţi a dreptului de opţiune între indemnizaţia lunară şi asistent personal, respectiv reducerea cu 25% şi plata întârziată a salariilor ale asistenţilor personali.

Totodată, vă solicităm cu respect, ca prin exercitarea atribuţiilor dvs. să promovaţi ameliorarea situaţiei persoanelor cu handicap grav, situaţie care s-a agravat prin acele decizii inumane, fără efect real în obţinerea unei economii sustenabile care sunt justificate cu consecinţele crizei economice.
Urmează prezentarea problemelor mai sus menţionate:


I. SĂNĂTATE – MEDICAMENTE GRATUITE

Prevedere legală: Recuperarea şi tratamentul persoanelor cu handicap prezintă o importanţă deosebită. Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 448/2006: “Persoanele cu handicap se bucură de asistenţă medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Pe de altă parte, persoanele cu handicap beneficiază şi de tratament medical, dispozitive medicale, respectiv tratamente balneare gratuite.”

Situaţia actuală: Deşi legea prevede că persoanele cu handicap sunt îndreptăţite să beneficieze de medicamente gratuite, totuşi, majoritatea persoanelor cu handicap grav sunt nevoite să utilizeze medicamente care nici măcar nu sunt compensate.

Propunere: În lumina celor de mai sus vă solicităm să reveniţi asupra GRATUITĂŢII medicamentelor - indiferent de natura acestora - prin ordonanţă de urgenţă pentru o rezolvare cât mai rapidă şi eficientă, deoarece preţurile medicamentelor nu se pot achita din veniturile infime al persoanelor cu handicap.


II. ASISTENTUL PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV

Prevedere legală:
• Persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială conform art. 50 din Constituţie.
• Persoana cu handicap grav are dreptul la angajarea unui asistent personal (art. 35 din Legea 448/2006).
• Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă şi să garanteze în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii (art. 39 alin.(1) din Legea nr. 448/2006).
• Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare (art. 42 alin. (4) legea nr. 448/2006).
În concluzie, dreptul de opţiune prevăzut la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 poate fi exercitat doar de persoana cu handicap grav sau de către reprezentantul său legal.

Situaţia actuală: În mai multe localităţi (oraşe, comune, sate) au fost disponibilizaţi asistenţii personali pe motivul că nu mai au fonduri în buget pentru plata salariilor acestora. Salarii, care în multe localităţi sunt plătite cu 3-4 luni întârziere (la fel indemnizaţiile de însoţitor). Instituţiile publice sunt constrânse să reducă personalul şi cheltuielile, iar ei reduc personalul abuziv şi în contradicţie cu legislaţia în vigoare unde este indispensabil reducerea de personal, deoarece starea care tocmai a impus angajarea asistentului personal - din nefericire - nu se schimbă. Persoanele cu handicap grav din păcate nu se însănătoşesc, ca să poată trăi fără să fie asistaţi. Veniturile lor nu cresc ca să poată trăi cu demnitate şi în mod autonom, sau să-şi plătească un îngrijitor.
Ne punem următoarele întrebări:
o Ce se va întâmpla cu persoanele cu handicap grav, cărora le este imposibilă autoîngrijirea, dacă lor li se ia şi acest beneficiu – de angajare de asistent personal?
o La cei disponibilizaţi se spune că nu pot beneficia de indemnizaţia de şomaj în cazul în care mai au şi alte calificări în domeniul în care se mai găsesc locuri de muncă şi se pot angaja. Cine mai îngrijeşte persoana cu handicap grav, dacă asistentul personal se angajează în alt domeniu?
o Ce se întâmplă cu persoana cu handicap grav dacă după terminarea perioadei de şomaj nu vor fi reangajaţi asistenţii personali? Nimeni nu garantează, nici măcar nu promite, că vor reangaja asistenţii personali. Nu vor avea asigurare de sănătate, nici pensii, chiar dacă lucrează mai mult de 8 ore pe zi.

Chiar şi proiectul de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ din 31.08.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, spune următoarele la punctul 3: alineatul (7) al art. 42 se modifică şi va avea următorul cuprins: Art. 42 - (7) În situaţia în care angajatorul nu poate asigura angajarea asistentului personal, se acordă îndemnizaţia prevăzută la alin. (4), chiar în absenţa opţiunii prevăzute la alin.(1) şi (4) – această reglementare – cu norme permisive în locul celor imperative - nu este în favoarea rezolvării problemelor mai sus menţionate. Dacă proiectul de OUG va rămâne în această variantă datorită normei permisive se va reduce drastic angajarea asistenţilor personali. Acesată reglementare nu aduce ameliorare persoanelor cu handicap grav...este în defavoarea lor (a noastră).

Exercitarea dreptului de opţiune privind indemnizaţia lunară şi asistent personal aparţine persoanei cu handicap grav şi nu autorităţilor publice.

Propunere: În lumina celor de mai sus vă solicităm să reveniţi asupra acestei probleme cu sprijinirea sumelor pentru autorităţi sau prin obligarea lor de a rezolva acest aspect în favoarea persoanelor cu handicap grav aşa cum este stipulat în lege.

III. REDUCEREA SALARIILOR CU 25%

Prevedere legală:
• Persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială conform art. 50 din Constituţie.

Situaţia actuală: Salariile mici ce primesc asistenţii personali pentru 8 ore, dar care de fapt lucrează 24 de ore din 24, se mai reduc cu 25% pentru a „ameliora” efectele crizei economice. În foarte multe cazuri într-o familie, venitul este constituit numai din salariul asistentului personal şi indemnizaţia persoanei cu handicap grav – aceste venituri modice fiind plătite cu mari întârzieri - care împreună nu ajung nici măcar la 1000 de RON. Vă daţi seama din ce mai cumpără medicamente, din ce plătesc consumul, hrana necesară, îmbrăcămintea, etc.? Ştim bine cu toţii că nu de aceea se numesc persoane cu nevoi speciale că nu ar avea nevoi speciale. În căminele speciale, rezidenţiale de profil, costul îngrijirii acestei nevoi se cuantifică pentru o persoană aprox. la 1800 RON.

Propunere: În lumina celor de mai sus vă solicităm să reveniţi asupra acestor probleme prin ordonanţă de urgenţă pentru ca aceste persoane - cu venituri foarte mici - să fie scutite de reducerea de 25% din salariile lunare.


În calitate de persoană cu dizabilitate (handicap), mă întreb că Dvs., cei care aveţi menirea să apăraţi şi să asiguraţi respectarea drepturilor noastre, a cetăţenilor, aţi încercat să trăiţi măcar o lună din veniturile pe care le avem noi, persoanele cu dizabilităţi? Cauza acestor decizii inadecvate, absurde ar fi oare aceea că aţi uitat în ce scop vă aflaţi în exercitarea unei funcţii publice sau sunteţi funcţionar public?
Deciziile inoportune ce se iau zi de zi afectează în mod negativ viaţa persoanelor cu dizabilităţi, împiedicând pe aceştia să ducă o viaţă demnă într-o societate care face parte din Comunitatea Uniunii Europene.

Sperând că semnalând starea gravă în care se află persoanele cu handicap grav şi că gesturile umane înnobilează sufletul şi dau dovadă de un simţ al răspunderii dezvoltat faţă de membrii societăţii, veţi contribui în mod real la ameliorarea condiţiilor de trai ale acestei categorii sociale.

Vă rugăm, cu respect să reflectaţi asupra celor prezentate şi să luaţi de îndată măsurile eficiente care se impun în condiţiile legii.


În numele persoanelor cu handicap grav şi ai asistenţilor personali, mulţumim pentru atenţia acordată.

Cu stimă,

Simon Judit-Gy.
preşedintele
Asociaţiei Hifa România Ajutor pentru ToţiTg. Mureş, 30.08.2010

01/09/2010

Autor:  
Destinatar: Preşedintele României Dl. Traian Băsescu
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
Stiri in legatura cu aceasta petitie:

Informatii 07/01/2011
http://www.sursadestiri.ro/ue-ratifica-prevederile-conven-iei-na-iunilor-unite-privind-drepturile-persoanelor-cu-handicap-s064046556.html

*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =