Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Romtelecom şi Astra Asigurări s-au pus pe înşelarea abonaţilor telefonici
image

Petitie: "Romtelecom şi Astra Asigurări s-au pus pe înşelarea abonaţilor telefonici"

Facebook share

Mai mulţi cetateni, abonaţi ai Romtelecom, au avut in aceasta perioada o „surpriză” de proporţii. „Cu factura Romtelecom am primit o ofertă de asigurare a locuinţei, de la firma Astra, pentru trei luni, gratis, cu opţiune de prelungire pentru un an cu reducere de 50%. Cum am avut câteva întrebări, m-am decis să sun la numărul indicat (ce-i drept pentru prelungirea asigurării) şi, spre surprinderea mea, un robot mi-a mulţumit direct pentru că am optat pentru prelungire şi m-a informat că suma se va regăsi pe nota telefonică. Chiar dacă presupunem că numai eu am crezut că la acel număr pot primi şi informaţii, ceea ce sincer mă îndoiesc, cred că trebuia indicat explicit că apelul este egal cu acceptul, şi nu poate fi făcut decât de la postul propriu, altfel încărcându-se factura telefonica greşită (eu n-am sunat de acasă). De altfel, din ofertă nu reiese explicit nici dacă cei 10 euro sunt pentru un an sau numai un trimestru. După primirea facturii am fost la ghişeul Romtelecom unde am găsit înţelegere (şi chiar aprobare) şi am fost ştearsă fără probleme din baza de date Astra. Cu cei 10 euro care se vor regăsi pe factura serviciului, n-am rezolvat încă nimic,” precizeaza un abonat.
Abuzurile în acest caz, al contractelor încheiate de Romtelecom cu Astra, fără a fi mandataţi de client şi prin folosirea datelor personale (dobândite la data încheierii contractului de telefonie), sunt practicate de furnizorul de servicii de telecomunicaţii în întreaga ţară.

Înşelătorie pe faţă

Clientul este ameninţat că dacă în 10 zile de la primirea plicului cu factura şi poliţa de asigurare nu-şi anunţă opoziţia faţă de acesta, se prezumă că şi-a dat acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Astra SA, în scopul administrării poliţei de asigurare a locuinţei, în condiţiile în care clientul nici măcar nu va şti dacă s-a depăşit sau nu acel termen, pur şi simplu pentru ca plicul care vine de la Romtelecom nu are nici o ştampilă de Poştă cu data expedierii. La începutul documentului trimis de Romtelecom, este scrisă fraza: „De aceea v-am pregătit, împreună cu Astra, o asigurare gratuită de locuinţă”. De fapt nu este vorba de nimic gratuit, clientul fiind bun de plată în orice condiţii. Cea mai gravă consecinţă a înşelătoriei practicate de Romtelecom şi Astra este faptul că dacă clientul face imprudenţa să sune la numărul de telefon, indicat ce-i drept pentru prelungirea asigurării, îi va răspunde un robot, mulţumindu-i direct pentru că a optat pentru prelungire şi anunţându-l că cei 10 euro se vor regăsi pe următoarea factură telefonică. Pe lângă faptul că ar fi trebuit specificat explicit că apelul este echivalent cu acceptul, ar fi trebuit să se specifice şi faptul că apelul trebuie efectuat de la postul telefonic propriu… sau robotul ar fi trebuit să aibă un mesaj de întâmpinare, de genul „dacă doriţi prelungirea asigurării, apăsaţi 1”, ca sa mai poţi închide. Evident scopul nu a fost informarea corectă ci înşelarea consumatorului.

Romtelecom şi Astra încalcă simultan mai multe prevederi legale

Contractul dintre Romtelecom şi Astra încalcă simultan mai multe prevederi legale printre care: dreptul la informare corectă, dreptul de a dispune de datele cu caracter personal şi dezvăluirea acestora către terţe părţi, validitatea contractului prin inexistenţa unei înţelegeri semnate de ambele părţi nu de către intermediari în numele uneia dintre părţi fără nici un acord de reprezentare, modalitatea ilegala de a solicita semnarea unei cereri pentru a se renunţa la un contract ce nu a fost nici măcar semnat, dar care se consideră acceptat din oficiu şi pentru care vor decurge obligaţii pentru ambele părţi, impunerea unor termene până la care se pot parcurge diferite etape contractuale fără a exista un acord în prealabil, impunerea condiţiilor contractuale fără ca acestea să fi fost în prealabil negociate între părţile direct implicate, competiţia neloială şi poziţia de forţă adoptată de Romtelecom SA prin asocierea cu alte firme şi oferirea directă a informaţiilor personale ale clienţilor în condiţii ilegale, în scopuri nedezvăluite public dar vădit comerciale, subrogarea in drepturile si obligatiile unei terte persoane si bunuri cu care nu exista rapoturi contractule sau de interes directe.

PENTRU ACEASTA PRIN SEMNREA ACESTEI PETITII VA ROG SA VA DATI ACORDUL CA ACEASTA SA FIE DEPUSA LA COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR CU SOLICITAREA DE EXCLUDERE A SOCIETATII ASTRA DIN POLUL DE ASIGURARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE SI INTERZICEREA INTOCMIRII DE CONTRACTE DE ASIGURARE A LOCUINTELOR PENTRU O PERIOADA DE CEL PUTIN 6 LUNI, PRECUM SI DEPUNEREA ACESTEIA LA CONSILIU CONCURENTEI PENTRU AMENDAREA SOCIETATII ROMTELECOM S.A.

05/05/2010

Autor: autorul a ales ca aceasta informatie sa nu fie publica
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
Stiri in legatura cu aceasta petitie:

Informatii 10/05/2010
Asigurarea, la pachet cu factura de telefon - Amendă pentru Romtelecom
http://www.cotidianul.ro/amenda_pentru_romtelecom-114306.html

*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =