Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Nu debarcaţi Echipajul de noapte!
image

Petitie: "Nu debarcaţi Echipajul de noapte!"

Facebook share

Prin prezenta solicit o analiză pertinentă şi obiectivă a situaţiei create la Radio România Cluj, ca urmare a eliminării din grila de programe a emisiunii Echipajul de noapte, şi reintroducerea acesteia în structura editorială.
Menţionez că numita producţie a fost realizată şi difuzată cu regularitate timp de 7 ani, putând fi recepţionată în FM pe lungimile de unda 95,6 (Cluj Napoca), 95,4 (Sibiu şi Alba Iulia), 87,9 (Satu Mare, Sighet şi Baia Mare, precum şi pe internet.
În toţi aceşti ani, Echipajul de noapte a reprezentat o veritabilă şi polivalentă platformă de comunicare, cunoaştere, educare şi apropiere, o fereastră de prezentare liberă şi neîngrădită a
ideilor şi opiniilor, fără abateri de la normele deontologice, atitudinale sau de compartament.
Ca urmare emisiunea s-a bucurat de o bună reputaţie şi audienţă în ţară (atât în mediul urban cât şi în cel rural) dar şi pe alte meridiane, având ascultători (şi participanţi activi din S.U.A. , Germania, Republica Moldova, Marea Britanie, Belgia, Spania, etc. În plus, dezbaterile pe teme sociale, de cultură, sănătate publică, civilizaţie, etc. au fost completate cu intervenţii originale, echilibrate şi valoroase pe site-ul şi forumul emisiunii. (www.echipajul.eu).
În consecinţă apreciez că scoaterea acestei emisiuni din programele săptămânale nu a avut în atenţie toate împrejurările şi consecinţele care ar putea (sau nu) să argumenteze o asemenea decizie şi solicit reintroducerea acesteia în structura editorială. Completez susţinerea acestei petiţii prin trimiterea la cap.II din Constituţia României unde la art.30, 31, 33 se consfinţesc Libertatea de exprimare, Dreptul la informare şi Accesul la cultură. De asemenea cred că trebuie avute în atenţie şi prevederile art. 19 din Declaraţia Drepturilor Omului, unde este stipulat: " Orice om are dreptul la libertatea opiniilor şi exprimării; acest drept include libertatea de a avea opniii fara imixtiune din afară, precum si libertatea de a căuta, de a primi şi de a raspândi informaţii şi idei prin orice mijloace şi independent de frontierele de stat". De asemenea, apreciez că este profund incorect, ca o societate de stat (S.R.R.), susţinută în mare măsură prin taxele plătite de majoritatea persoanelor fizice şi juridice, să alcătuiască grilele de programe în mod arbitrar.
Consider cu tărie că reintroducerea acestei emisiuni în structura editorială ar constitui, pe lângă satisfacerea doleanţelor unui număr important de ascultători, şi o dovadă grăitoare a respectării legilor specifice domeniului, respectiv Legea privind organizarea şi funcţionarea S.R.R. şi a S.R.T.V. (nr.41/1994) şi Legea Audiovizualului (nr. 504/2002).

07/09/2012

Autor:  
Destinatar: Consiliul de Administraţie al S.R.R., Consiliul de Administraţie al Radio România Cluj.
Categorie: Muzica, tv, radio.
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =