Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Petitie pentru modificarea Legii Tehnicianului Dentar, (96/2007)
image

Petitie: "Petitie pentru modificarea Legii Tehnicianului Dentar, (96/2007)"

Facebook share

In virtutea Art 47, Art 21, Art 29 aliniat 1) si Art 30 aliniat 1) din Constitutia Romaniei, initiem urmatoarea petitie de modificare a Legii 96/2007.

Motivele sunt urmatoarele:

Legea nr 96/2007, privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, are multe lacune, creeaza nedreptate sociala si intra in contradictie cu prevederile Constitutiei Romaniei, privind libera asociere si dreptul neingradit la munca, precum si cu unele dintre normativele Uniunii Europene, privind libera circulatie si dreptul la munca pe Teritoriul Comunitar. De asemenea, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania constituie o incalcare grava a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetateanului, tehnician dentar, care astfel este conditionat si obligat sa faca parte dintr-o asociatie, impotriva vointei sale; in caz contrar, este privat de dreptul de a-si practica liber si independent meseria.

In fapt,

Constitutia Romaniei, la art 37, privind dreptul de asociere, spune ca:

” Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere. “

Reiese evident din textul legii fundamentale ca “se pot asocia” reprezinta un act voit, voluntar, la alegerea cetateanului. Ori, prin Legea 96/2007,la art.7 se spune ca:
"Art. 7. - (1) ”Profesia de tehnician dentar poate fi exercitată pe teritoriul României de orice persoană prevăzută la art.1, care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) este posesoare a unui titlu oficial de calificare in profesia de tehnician dentar, prevazut de prezenta lege;
b) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei profesii;
c) nu are antecedente penale;
d) este membra a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania."

De unde se trage concluzia ca, numai fiind membru al Ordinului iti poti exercita profesia.
Aceste prevederi din Legea 96/2007 aduc si o incalcare a prevederilor art 38 din Constitutia Romaniei, care spune ca:

”Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă. “.
O alta incalcare grava a drepturilor cetateanului este prevederea de la Art.7 litera c)! Faptul ca un tehnician dentar are antecedente penale nu trebuie sa-i ingradeasca dreptul la munca!

Pe de alta parte, chiar Art 1 din Legea 96/2007, intra in contradictie cu articolele 7 si 10 ale aceleiasi legi, intrucat acest Art 1 spune ca:
"Art. 1. - (1) Profesia de tehnician dentar se exercita, pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare in profesia de tehnician dentar, […]

Cu alte cuvinte, atata timp cat detii o diploma de calificare intr-o meserie oarecare, este firesc si logic sa-ti poti exercita acea meserie, in limita competentelor, fara sa fii OBLIGAT sa te inscrii intr-un sindicat, patronat, asociatie, sau "organizaţie profesională, nonprofit, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public, cu patrimoniu şi buget proprii, autonomă şi independentă", asa cum se defineste Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania.

In plus fata de cele expuse, dorim sa adaugam ca infiintarea Ordinului Tehnicienilor Dentari, este, daca nu ilegala, macar discutabila! Este drept ca avem nevoie de un for care sa ne protejeze si sa ne sustina, in relatiile cu terte persoane si cu autoritatile statului . Consideram insa ca obligativitatea apartenentei la Ordin ,ca singura modalitate de a ne exercita meseria este o incalcare grosolana a libertatii individuale, si a drepturilor omului.
De asemenea, exista de mai bine de 10 ani Asociatia Nationala a Tehnicienilor Dentari din Romania, asociatie care a promovat interesele tehnicienilor dentari si pana la aparitia Legii 96/2007, si s-a achitat cu succes de indatoririle ce si le-a asumat, fara ca sa oblige insa vreun tehnician sa faca parte din randurile sale.
Din aceste ratiuni, consideram ca Legea nr 96/2007, asa cum a fost modificata si de Legea 269/2008 trebuie modificata !

In drept, solicitam

Modificarea Art.3 prin eliminarea referirilor la OTRD;

Actual: Art.3 – (1)Controlul şi supravegherea exercitării profesiei de tehnician dentar se realizează de către Ministerul Sănătăţii Publice şi de către Ordinul Tehnicienilor Dentari din România, denumite în continuare autorităţi competente române.
(2) Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania are obligatia furnizarii datelor si a informatiilor privind exercitarea profesiei de tehnician dentar catre coordonatorul national de recunoastere a calificarilor profesionale."

Modificat: Art.3.–Controlul şi supravegherea exercitării profesiei de tehnician dentar se realizează de către Ministerul Sănătăţii Publice .

Modificarea Art 7, prin eliminarea punctelor c) si d);

Actual: Art. 7 - Profesia de tehnician dentar poate fi exercitată pe teritoriul României de orice persoană prevăzută la art.1, care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) este posesoare a unui titlu oficial de calificare in profesia de tehnician dentar, prevazut
de prezenta lege;
b) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei profesii;
c) nu are antecedente penale;
d) este membra a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania.

Modificat: Art. 7 - Profesia de tehnician dentar poate fi exercitată pe teritoriul României de orice persoană prevăzută la art.1, care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) este posesoare a unui titlu oficial de calificare in profesia de tehnician dentar, prevazut
de prezenta lege;
b) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei profesii.

Modificarea Art. 9 prin eliminarea referirilor la OTDR

Actual: Art. 9. – Tehnicianul dentar are următoarele obligaţii:
a) să cunoască şi să respecte reglementările legale în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de tehnician dentar;
b) să respecte Codul de etică şi deontologie al profesiei de tehnician dentar şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România;
c) sa se pregateasca prin programe de educatie profesionala continua, avizate de Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania si de Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar;
d) să colaboreze cu medicul dentist la alegerea celei mai bune soluţii protetice în acord cu interesul pacientului;
e) să respecte indicaţiile scrise de medicul dentist privind soluţia protetică aleasă de acesta pentru fiecare caz în parte, să îşi asume întreaga răspundere în realizarea acesteia, din punct de vedere tehnic, morfologic, funcţional şi estetic, în conformitate cu comanda primită, semnată şi parafată şi să elibereze un certificat de conformitate.

Modificat: Art. 9. – Tehnicianul dentar are următoarele obligaţii:
a) să cunoască şi să respecte reglementările legale în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de tehnician dentar;
b) să respecte Codul de etică şi deontologie al profesiei de tehnician dentar ;
c) sa se pregateasca prin programe de educatie profesionala continua, avizate de Ministerul Sanatatii Publice;
d) să colaboreze cu medicul dentist la alegerea celei mai bune soluţii protetice în acord cu interesul pacientului;
e) să respecte indicaţiile scrise de medicul dentist privind soluţia protetică aleasă de acesta pentru fiecare caz în parte, să îşi asume întreaga răspundere în realizarea acesteia, din punct de vedere tehnic, morfologic, funcţional şi estetic, în conformitate cu comanda primită, semnată şi parafată şi să elibereze un certificat de conformitate.

Eliminarea sectiunii a 2-a din Lege continand Art. 10 si 11

Modificarea Art. 14 , prin eliminarea referirilor la OTDR

Actual: Art. 14. Programele de pregatire profesionala continua se realizeaza de furnizori acreditati, cu avizul Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania.;

Modificat: Art 14. Programele de pregatire profesionala continua se realizeaza de furnizori acreditati, cu avizul Ministerului Sanatatii Publice.

Modificarea Art. 20, prin eliminarea referirilor la OTDR, precum si prin completarea sa cu prevederi legale.

Actual: Art. 20. Litigiile sau abaterile de la etica profesională se analizează, iar măsurile se iau de conducerea unităţii ori de către Ordinul Tehnicienilor Dentari din România, după caz, potrivit Codului de etică şi deontologie al profesiei de tehnician dentar.

Modificat: Art. 20. Litigiile sau abaterile de la etica profesională se analizează si se solutioneaza potrivit Codului de Etică şi Deontologie a profesiei de tehnician dentar, de catre conducerea unităţii . In cazul negasirii unei solutii amiabile, se va pronunta instanta de judecata teritoriala.

Abrogarea Capitolului 2 din lege, de la art 24 si pana la art 48 , plus art 50 .Sunt articolele prin care se infiinteaza si functioneaza OTDR-ul.

Introducerea dupa articolul 49 a unui nou articol, articolul 491, cu urmatorul cuprins:

"Art. 491. Elaborarea , supravegherea si respectarea Codului de Etica si Deontologie a profesiei de tehnician dentar revine Asociatiei Nationale a Tehnicienilor Dentari din Romania. De asemenea, ANTD ii revine si obligatia de a colabora cu Ministerul Sănătăţii Publice precum si cu Ministerul Educatiei Nationale la :
-elaborarea şi monitorizarea programelor de formare, specializare şi perfecţionare a pregătirii profesionale teoretice şi practice a tehnicienilor dentari;
-elaborărarea normelor specifice şi a reglementărilor privind profesia de tehnician dentar;

Modificarea Art 52 dupa cum urmeaza:

Actual Art. 52. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile referitoare la profesia de tehnician dentar cuprinse în art. 67 al Legii nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.578 din 30 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte dispoziţii contrare se abrogă.

Modificat: Art. 52 .La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile referitoare la profesia de tehnician dentar cuprinse în legi anterioare, precum şi alte dispoziţii contrare se abrogă.

Renumerotarea articolelor de lege, conform noilor modificari.

Drept pentru care, urmatorii semnam:(urmeaza semnaturile)

13/01/2009

Autor: autorul a ales ca aceasta informatie sa nu fie publica
Destinatar: Curtea Constitutionala, Avocatul Poporului
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =