Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Petiţie pentru susţinerea Centrului de Zi şi Ambulatoriu pentru Copii cu Dizabilităţi Severe "Perseveren...
image

Petitie: "Petiţie pentru susţinerea Centrului de Zi şi Ambulatoriu pentru Copii cu Dizabilităţi Severe "Perseverenţa""

Facebook share

Grupul de iniţiativă al părinţilor copiilor cu dizabilităţi severe beneficiari ai serviciilor Centrului "Perseverenţa" şi colectivul de specialişti ai centrului fac un apel către toţi cetăţenii cu responsabilitate civică să facă un gest de solidaritate şi să sprijine prin semnarea prezentei petiţii demersurile depuse către autorităţi pentru împiedicarea închiderii Centrului de Zi din cadrul Centrului "Perseverenţa" care funcţionează în cadrul Fundaţiei Alpha Transilvană.

Menţionăm că Centrul de zi „Perseverenţa” este unicul centru pentru copii cu dizabilitate severă din Tg.-Mureş şi deserveşte în realitate întreg judeţul deoarece cu excepţia unui centru similar în Sighişoara, nu mai exista un alt serviciu social de acest tip în judeţul Mureş pentru copii care provin din familii în condiţiile în care sunt înregistraţi la DGASPC Mureş 664 de copii cu dizabilitate severă.

Atât părinţii beneficiarilor Centrului, cât şi colectivul acesteia consideră că serviciile Centrului Perseverenţa se vor putea oferi în continuare în mod gratuit prin crearea unui parteneriat public-privat între Consiliul Judeţean Mureş prin DGASPC Mureş, Primăria Tg.-Mureş, Inspectoratul Şcolar Mureş şi Fundaţia Alpha Transilvană unde prin contracte de colaborare multianuale încheiate se va putea rezolva susţinerea pe lungă durată a serviciilor prestate către copiii cu dizabilităţi severe.

Pentru o mai bună înţelegere a fondului problemei care a dus la formularea prezentei petiţii puteţi accesa o prezentare detailată a Centrului "Perseverenţa" ( http://bit.ly/9hHitE si http://www.disabnet.ro/ ) respectiv, mai jos, aveţi o descriere prescurtată a problematicii. Vă mulţumim pentru sprijin şi sperăm că autorităţile competente, inclusiv în vegherea respectării drepturilor acestor copii, se vor sesiza şi ele şi vor interveni, iar autorităţile de care ţine direct rezolvarea problemei vor înţelege în sfârşit şi îşi vor exercita rolul lor definit prin lege.

Istoricul problemei:
În anul 2002, DGASPC Mureş în parteneriat cu Fundaţia Alpha Transilvană a beneficiat de o finanţare prin programul "Copii mai întâi" pentru înfiinţarea unui Centru de zi şi ambulatoriu pentru copii cu nevoi speciale în Tîrgu-Mures (PHARE RO 9905.02-MS119A). Toate achiziţiile de bază pentru centru (echipamente şi mobilier, inclusiv un microbus dotat cu rampa hidraulică) s-au realizat prin acest proiect.

Timp de 4 ani (1 an finanţare Phare şi 3 ani finanţare Consiliul Judeţean Mureş), Centrul de zi şi ambulatoriu pentru copii cu nevoi speciale „Perseverenţa” din Tîrgu-Mures a fost gestionat de DGASPC Mureş, Fundaţia Alpha Transilvană având statutul de partener.

La sfârşitul anului 2006, Centrul Perseverenţa a fost externalizat către Fundaţia Alpha Transilvană: serviciile noastre au fost contractate de către DGASPC Mureş, personalul a fost transferat la Fundaţia Alpha Transilvană, iar bunurile, echipamentele, maşina rămânând în proprietatea DGASPC Mureş şi date în folosinţă la Fundaţia Alpha Transilvană. La momentul preluării, Centrul Peseverenţa deservea anual 30 de copii cu dizabilităţi severe în centrul de zi şi 70 de copii cu dizabilităţi accentuate, medii şi uşoare în ambulatoriu.

În anul 2009, DGASPC Mureş a decis unilateral retragerea din parteneriat şi încetarea finanţării Centrului Perseverenţa. La acel moment Centrul Perseverenţa deservea 26 copii cu dizabilatati severe în programul de zi şi 323 de copii cu dizabilitati uşoare, medii şi accentuate în programul ambulatoriu.

Astfel:
1. În anul 2009, Fundaţia Alpha Transilvană a suportat din venituri proprii 60% din costurile aferente.
2. Pentru anul 2010 am încercat să determinăm autorităţile publice să finanţeze serviciul – Consiliul Judeţean Mureş prin DGASPC Mureş, Primăria Tîrgu-Mures, Primăriile din localităţile de unde avem beneficiari. Demersurile noastre au avut următorul rezultat:
a. Consiliul Judeţean Mureş şi DGASPC Mureş au refuzat total orice finanţare,
b. Consiliul Local Tîrgu-Mures a introdus în bugetul Primăriei Tîrgu-Mures finanţarea în proporţie de 30% din serviciu, însă Primăria Tîrgu-Mures nu a virat încă nici o sumă aferentă acoperirii costurilor, iar
c. Primăriile din judeţ au un comportament similar cu Primăria Tîrgu-Mures, dacă nu ne-au refuzat de-a dreptul de la bun început.
4. În baza legislaţiei în vigoare responsabilitatea asigurării serviciilor de tip Centre de zi revin Consiliilor Locale, iar cele de asigurare a serviciilor specializate (recuperare/reabilitare) sunt de competenţa şi responsabilitatea Consiliilor Judeţene prin DGASPC-uri. Este drept, nu există o metodologie clară prin care se precizează modalitatea finanţării.
5. În 23 aprilie 2010, DGASPC Mureş ne-a solicitat predarea microbusului şi a altor bunuri, echipamente, mobilier achiziţionate prin proiect şi aflate în proprietatea DGASPC Mureş, dar folosite şi în prezent de Centrul de zi şi ambulatoriu pentru copii cu nevoi speciale „Perseverenţa”. Mai mult DGASPC Mureş nu a acceptat propunerea noastră ca dânşii să asigure în continuare transportul zilnic al copiilor la şi de la centru.

După ce Fundaţia Alpha Transilvană în cadrul căreia funcţionează Centrul Perseverenţa şi care va trebui să închidă Centrul de Zi din data de 15 mai 2010 a epuizat toate căile de convingere a autorităţilor publice locale de a finanţa acest serviciu, am ajuns a ne adresa fiecărui cetăţean responsabil şi cu simţul solidarităţii faţă de semenii lui pentru a solicita sprijin şi a găsi răspunsuri şi soluţii la întrebările noastre de mai jos:

Astfel nu înţelegem de ce:

1. În condiţiile în care acest serviciu au fost iniţiat de către DGASPC Mureş printr-un proiect PHARE şi în condiţiile în care legislaţia prevede obligaţia oferirii acestor servicii către copii cu dizabilităţi severe cum este posibil ca autorităţile publice să fie imposibil de convins să susţină financiar măcar parţial acest serviciu? Cum este posibil ca după 8 ani de existenţă să ajungem în punctul de a suspenda serviciul datorită neimplicării totale a autorităţilor publice - Consiliul Judeţean Mureş, DGASPC Mureş, Primăria Tg.-Mureş, Primăriile din localităţile unde avem beneficiari?

2. În condiţiile în care facem eforturi supraomeneşti pentru finanţarea Centrului de zi şi ambulator pentru copii cu nevoi speciale Perseverenţa cum este posibil a se lua şi bunurile, echipamentele şi mai ales maşina de transport pentru copii (amintesc: special dotată cu rampă hidraulică, huse speciale şi centuri de siguranţă pe fiecare scaun) de către instituţia care ar trebui să reprezinte interesele acestor copii?

Din moment ce nevoia socială există şi e evidentă, s-au investit bani ai contribuabililor europeni şi români pentru înfiinţarea acestui serviciu, s-au investit resurse umane şi materiale considerabile pentru profesionalizarea şi prestarea de servicii la nivel de standard european, considerăm că este intolerabil să ajungem ca din lipsa de înţelegere a autorităţilor publice a rolului pe care îl au, toţi aceşti bani, toate aceste resurse implicate să fie pe punctul de a se irosi iremediabil.

Andreia Moraru
Director

08/05/2010

Autor:  
Destinatar: populatia judetului Mures
Categorie: Sanatate, Social.
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =