Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Petitie privind posibila evacuare forţată a peste 120 de familii de pe strada Cantonului din Cluj
image

Petitie: "Petitie privind posibila evacuare forţată a peste 120 de familii de pe strada Cantonului din Cluj"

Facebook share

Membrii Grupului de Lucru al Organizaţiilor Civice (www.gloc.ro) şi semnatarii acestei petiţii, sesizează Primăria Cluj-Napoca, Compania Naţională de Căi Ferate SA Bucureşti, Regionala CF Cluj, Judecătoria Cluj-Napoca şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în legătură cu aspectele legale, morale şi sociale grave ale posibilei evacuări forţate a celor peste 120 de familii care locuiesc pe strada Cantonului, Cluj. Considerăm că un asemenea demers încalcă drepturile fundamentale ale omului recunoscute de Organizaţia Naţiunilor Unite.

Persoanele care locuiesc pe strada Cantonului fără număr din municipiul Cluj-Napoca au primit o citaţie datată 31 mai 2011, Dosar Nr. 13912/211/2011 pentru chemare în judecată în calitate de pârât de către Compania Naţională de Căi Ferate SA Bucureşti, Regionala CF Cluj, reclamant de fond. Reclamantul solicită emiterea unei ordonanţe prezidenţiale fără somaţie sau trecerea unui termen pentru ridicarea construcţiilor improvizate pe terenul CFR al Staţiei Cluj-Napoca Est şi plata cheltuielilor de judecată. CFR revendică: pârâţii să fie obligaţi să ridice toate construcţiile, iar în caz că refuză, CFR să fie autorizată să elibereze terenul pe cheltuila pârâţilor. În citaţie se face referire la adresa nr. 84789, 84810/20.04.2011 a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca ce comunică faptul că Primăria “a întreprins demersuri pentru construirea de locuinţe sociale pentru persoanele defavorizate în zona Pata Rât, urmând ca pe viitor să se analizeze situaţia cetăţenilor de etnie romă şi necesitatea construirii altor zone pentru relocarea acestora în funcţie de oportunitatea acestor demersuri” (pag. 3, paragraful 7 al Citaţiei din 31 mai 2011).

În acest context, Grupul de Lucru al Organizaţiilor Civice (gLOC) solicită instituţiilor abilitate ca prin respectarea legislaţiei româneşti şi a celei internaţionale să nu recurgă la evacuarea forţată a familiilor de pe strada Cantonului, ci să găsească soluţii imediate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuire şi asigurarea incluziunii sociale.

Solicitarea semnatarilor acestei petiţii este fundamentată pe următoarele considerente:
- familiile şi persoanele singure ce locuiesc pe strada Cantonului au o situaţie economică deosebit de precară, în rândurile lor fiind mai mulţi copii minori şi persoane vârstnice cu o stare de sănătate fragilă
- prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, şi ale Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
- în Citaţie se nominalizează explicit cetăţenii de etnie romă, fapt care contravine Legii Nr. 27/2004 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi prevederile din H.G. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor
- mai multe dintre aceste familii, evacuate din alte părţi ale Clujului, au fost mutate pe strada Cantonului începând cu anii 2000 sub girul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca
- aceste familii au primit în folosinţă gratuită, pe baza unor contracte de comodat, căsuţe construite de organizaţii de caritate, cu acordul autorităţilor locale
- aceste organizaţii, la rândul lor, au încheiat Protocoale de colaborare cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca în 2004, precum şi în 2005, prin care se afirmă că terenul de pe strada Cantonului aparţine Primăriei şi Primăria se obligă să asigure terenul pentru construirea a 30, respectiv a 20 de locuinţe, precum şi documentaţia şi avizele necesare construirii
- în legislaţia internaţională, evacuările forţate sunt definite drept dislocarea temporară sau permanentă a oamenilor împotriva voinţei lor din locuinţele sau de pe terenurile pe care le ocupă, fără consultarea şi notificarea lor adecvată şi fără a li se asigura locuinţe alternative adecvate şi compensaţii. Conform prevederilor internaţionale, orice evacuare forţată este ilegală (rezoluţia Organizaţiei Naţiunilor Unite, Comisia Drepturilor Omului nr. 24/2004).
- conform Comitetului Naţiunilor Unite pentru Drepturi Economice, Sociale şi Culturale posesiunea unei locuinţe cunoaşte forme diferite, printre ele locuinţe de necesitate şi aşezăminte informale; toate persoanele trebuie să beneficieze de o anumită securitate privind posesiunea, ceea ce trebuie să le garanteze protecţie legală împotriva evacuărilor forţate; statele semnatare trebuie să ia măsuri imediate pentru a conferi securitate legală persoanelor care nu beneficiază de astfel de protecţie
- conform Constituţiei României tratatele internaţionale ale drepturilor omului au prioritate faţă de legislaţia naţională şi odată ratificate, tratatele internaţionale devin parte a legislaţiei româneşti
- România a semnat (şi) tratatele internaţionale şi regionale în cauză
- pe 10 iunie 2011 Primăria Municipiului Cluj-Napoca a semnat un Memorandum de colaborare cu Programul de Dezvoltare al Naţiunilor Unite în care se prevede că Primăria acceptă să ia măsuri care urmăresc asigurarea incluziunii sociale în contextul planului de dezvoltare urbană.

În consecinţă, atragem atenţia factorilor de decizie asupra situaţiei dramatice a persoanelor care trăiesc în sărăcie acută în zonele marginale ale oraşului, a căror situaţie se va înrăutăţi şi mai mult în urma unei evacuări forţate, ce încalcă prevederile legislaţiei internaţionale şi drepturile fundamentale ale omului. Sperăm că autorităţile locale îşi vor dovedi competenţa profesională, responsabilitatea politică şi grija faţă de toţi locuitorii oraşului prin implementarea unor soluţii viabile în favoarea celor dezavantajaţi.

INIŢIATORII PETIŢIEI, membrii gLOC:
Pavel Doghi, Asociația Amare Prhala, Cluj
Prof. dr. Eniko Vincze, Fundația Desire, Cluj
Lect. dr. Cristina Raț, Catedra de sociologie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj
Adrian Dohotaru, secretar Grupul pentru Acțiune Socială, Cluj
Prof. dr. Maria Roth, Catedra de asistență socială, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj
Bert Loiij, Fundația Pro Roma, Cluj
Conf. dr. Gabriel Bădescu, Catedra de Științe Politice, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj
Dr. Cătălin Berescu, Asociația Frontal, București
Florin Tala, Asociația Amare Prhala, Cluj

16/06/2011

Autor: autorul a ales ca aceasta informatie sa nu fie publica
Destinatar: Primăria Municipiului Cluj-Napoca; Compania Naţională de Căi Ferate SA Bucureşti, Regionala CF Cluj; Judecătoria Cluj-Napoca; Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =