Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Poziția Grupului de Inițiativă pentru Promovarea Statului Secular față de inițiativa introducerii obiect...
image

Petitie: "Poziția Grupului de Inițiativă pentru Promovarea Statului Secular față de inițiativa introducerii obiectului religiei în școală"

Facebook share

Poziția Grupului de Inițiativă pentru Promovarea Statului Secular

față de inițiativa introducerii obiectului religiei în școală

6 mai 2010

Către:

Parlamentul Republicii Moldova

Guvernul Republicii Moldova / Ministerul Educaţiei

Biserica Ortodoxă din Moldova / Mitropolia Basarabiei / alte culte religioase

Copie:

Partidelor politice

Organizațiilor societăţii civile / Cetățenilor

Mass-media

Organizațiilor internaționale acreditate în Republica Moldova
Luând act de intenția Mitropoliei Moldovei de a organiza un referendum pentru introducerea obligatorie a cursului „Bazele Ortodoxiei” în școală precum și de poziția incertă a autorităților statului față de subiectul introducerii religiei ca obiect de studiu în școală

Pornind de la necesitatea respectării și promovării drepturilor fundamentale ale omului, a libertății conștiinței și a egalității între oameni, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială

Avînd în vedere principiul separării religiei de stat1, caracterul secular al învăţămîntului de stat2 și dreptul prioritar al părinţilor de a alege sfera de instruire a copiilor3, consfințite în Constituţia Republicii Moldova și Legea privind cultele religioase, precum și în tratatele internaționale4 la care Republica Moldova este parte

Ținând cont de perioada dificilă din punct de vedere social-moral, politic și economic în care se află Republica Moldova în acest moment, de tensiunile social-politice care au scindat societatea în ultima perioadă precum și de incertitudinea social-politică cauzată de eventualitatea unor noi campanii electorale într-un viitor previzibil

Recunoscând și apreciind rolul cultelor religioase din Republica Moldova, inclusiv al Bisericii Ortodoxe, în cultivarea reperelor moral-spirituale în societate

Grupul de Inițiativă pentru Promovarea Statului Secular
Consideră că oricare intenție de a introduce în mod obligatoriu obiectul religia în școală este contrarie principiului constituţional de separare a religiei de stat,

Apreciază că contextul legal şi cel social din Republica Moldova este adecvat pentru ca oricare cult religios, curent ideologic să-și poată desfășura activitatea de educare în afara sistemului educaţional public, prin intermediul organizării școlilor duminicale, fondarea organelor de presă, etc

Consideră ca introducerea predării în şcoală în mod obligatoriu a obiectului religia poate limita libertatea de conștiință şi conduce la polarizarea societății pe criterii religioase şi ideologice

Solicită autorităților statului, Guvernului Republicii Moldova, inclusiv Ministerului Educației, altor organe publice să adopte o poziție clară, în conformitate cu legislația națională și internaționlă în domeniu, față de dorința Mitropoliei Moldovei de a introduce drept obligatoriu obiectul religiei în școală

Încurajează Ministerul Educației să caute soluții în societate, prin colaborare cu școala, pedagogii, părinții și elevii, cultele religioase, asociaţiile şi ONG-uri și alte părți interesate pentru cultivarea într-o manieră echilibrată, deschisă și pluralistă a valorilor general-umane și moral-spirituale ale tinerei generații

Îndeamnă autoritățile statului să realizeze în practică principiul constituţional al separării bisericii de stat prin consolidarea statului secular în Republica Moldova, prin neadmiterea imixtiunii religiilor şi curentelor ideologice în activitatea instituţiilor publice şi, reciproc, neadmiterea imixtiunii organelor publice în activitatea cultelor şi curentelor ideologice, prin neafișarea în instituțiile publice a simbolurilor religioase, abținerea statului de a favoriza, sau, din contra, a defavoriza, explicit sau implicit, o biserica, o religie, sau o convingere nereligioasă.

Recomandă partidelor politice să se abțină de la exploatarea în scopuri politice a subiectului predării religiei în școală, extrem de sensibil, mai ales în contextul unor campanii electorale previzibile, declarând moratoriu asupra acestuia

Încurajează cetățenii Republicii Moldova, părinții și elevii, pedagogii și directorii instituțiilor de învățământ preuniversitar, partidele politice, ONG-urile și cultele religioase să adere la chemarea Grupului de Inițiativă pentru Promovarea Statului Secular, în care religia şi ideologia este separată de stat, și să subsemneze acestui mesaj
Semnătura:

07/05/2010

Autor: Grupul de Inițiativă pentru Promovarea Statului Secular
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =