Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Petitie online impotriva discriminarii in ocuparea functiei de profesor in invatamantul prescolar sau primar
image

Petitie: "Petitie online impotriva discriminarii in ocuparea functiei de profesor in invatamantul prescolar sau primar"

Facebook share

Pe site-ul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, a fost publicat PROIECT - O R D I N privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor în învăţământul primar.
(http://www.edu.ro/index.php/articles/13290)

In cuprinsul acestui PROIECT - ORDIN, la art. 1, se mentioneaza
"(2) Condiţiile de ocupare a funcţiei didactice de profesor în învăţământul preşcolar sunt îndeplinite şi de absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic cu una din specializările „Educatoare”, „Educatoare - Învăţător” sau „Învăţător - Educatoare” repartizaţi în învăţământul preuniversitar pe posturi de: educatoare, educatoare/educator sau educatoare/educator itinerant/de sprijin, care au finalizat cu diplomă de absolvire/licenţă şi studii universitare de scurtă sau lungă durată ori ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat, având înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una din specializările cuprinse în Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 6052/2009
(3) Condiţiile de ocupare a funcţiei didactice de profesor în învăţământul primar sunt îndeplinite şi de absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic cu una din specializările „Învăţător”, „Educatoare - Învăţător” sau „Învăţător - Educatoare” repartizaţi în învăţământul preuniversitar pe posturi de: învăţător, învăţător-educator sau învăţător itinerant/de sprijin, care au finalizat cu diplomă de absolvire/licenţă şi studii universitare de scurtă sau lungă durată ori ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat, având înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una din specializările cuprinse în Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 6052/2009"

La art. 2, se mentioneaza:
"(2) Absolvenţii cu examen de diplomă ai colegiului universitar pedagogic sau a unei şcoli echivalente liceului pedagogic repartizaţi în învăţământul preuniversitar pe posturi de: educatoare, educatoare/educator, educatoare/educator itinerant/de sprijin, învăţător, învăţător-educator sau învăţător itinerant/de sprijin, care au finalizat cu diplomă de absolvire/licenţă şi studii universitare de scurtă sau lungă durată ori ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat, cu excepţia specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” îndeplinesc condiţiile de ocupare a funcţiei de institutor."


Adresam aceasta petitie domnului Daniel Petru Funeriu - Ministrul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru a-i solicita eliminarea discriminarilor introduse in PROIECTUL - ORDIN, prin tratarea diferentiata a absolventilor cu diplomă ai liceului pedagogic si a absolventilor cu examen de diplomă ai colegiului universitar pedagogic sau ai unei şcoli echivalente liceului pedagogic.

Timp de decenii, aceasta discriminare nu a existat. Atat absolventii cu diploma ai liceului pedagogic, cat si absolventii cu examen de diploma ai colegiului universitar pedagogic sau ai unei scoli echivalente liceului pedagogic au avut drepturi egale atat in incadrarea pe functii, cat si in salarizare.
In Legea nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic, in vigoare si astazi, la art. 5 lit. a si b sunt mentionate functiile didactice specifice nivelului de invatamant prescolar si primar:
a) în învăţământul preşcolar: educator/educatoare; institutor/institutoare;
b) în învăţământul primar: învăţător/învăţătoare; institutor/institutoare;
La art. 7 alin 1, se mentioneaza condiţii de studii pentru ocuparea functiilor didactice specifice nivelului de invatamant prescolar si primar::
a) pentru funcţia de educator/educatoare în învăţământul preşcolar - absolvirea cu examen de diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, ori absolvirea cu diplomă de licenţă sau de absolvire, urmată de un curs în domeniul psihopedagogic şi metodic specific;
b) pentru funcţia de învăţător - absolvirea cu examen de diplomă a liceului pedagogic, secţia pentru învăţători, sau a secţiei educatoare-învăţători ori a unei şcoli echivalente;
c) pentru funcţia de institutor - absolvirea cu examen de diplomă a colegiului universitar pedagogic, a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, urmată de absolvirea unei instituţii de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată ori de absolvirea cu diplomă de licenţă sau de absolvire, urmată de un curs specific în domeniul psihopedagogic şi metodic;
Se poate constata ca nu exista o diferentiere intre absolventii cu examen de diploma ai colegiului universitar pedagogic, cei ai liceului pedagogic sau ai unei scoli echivalente.

Invatatorii proveniti din scolile pedagogice, din colegiul universitar pedagogic, sau din scolile echivalente liceului pedagogic au urmat aceleasi proceduri de perfectionare didactica, au avut acelasi statut formal si informal.

Astazi, prin PROIECTUL - ORDIN publicat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, se incearca introducerea unei discriminari pe motive arbitrare.

Absolventii cu diploma ai liceului pedagogic
care au finalizat cu diplomă de absolvire/licenţă şi studii universitare de scurtă sau lungă durată ori ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat, având înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una din specializările cuprinse în Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 6052/2009 vor putea ocupa functia didactica de profesor in invatamantul primar,

iar

absolventii cu examen de diploma ai colegiului universitar pedagogic sau ai unei scoli echivalente liceului pedagogic
care au finalizat cu diplomă de absolvire/licenţă şi studii universitare de scurtă sau lungă durată ori ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat, având înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una din specializările cuprinse în Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 6052/2009
vor putea ocupa functia de institutor.

Trebuie tinut cont in aceasta situatie, de faptul ca diferentele formale intre pregatirea absolventilor liceelor pedagogice (liceu vocational de 5 ani) si a absolventilor colegiului universitar pedagogic (liceu + 2,3 ani) sau ai unei scoli echivalente liceului pedagogic (liceu + 2,3 ani), nu sunt atat de semnificative incat sa furnizeze un criteriu natural de clasificare diferentiata a celor doua categorii.

Tocmai din cauza aceasta, diferentierea realizata nejustificat si arbitrar, inexistenta in legislatia anterioara, intre cele doua categorii de absolventi, este de natura sa introduca nemultumiri in randurile cadrelor didactice.

Domnule Ministru, va rugam sa luati act de aceasta discriminare si sa dispuneti corectarea ei, prin eliminarea diferentierii intre absolventii cu diploma ai liceului pedagogic si absolventii cu examen de diploma ai colegiului universitar pedagogic sau ai unei scoli echivalente liceului pedagogic.

Va multumim,

Semnatarii

08/02/2010

Autor: autorul a ales ca aceasta informatie sa nu fie publica
Destinatar: Ministrul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Categorie: Educatie, invatamant.
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =