Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Declarati Masivul Ciucas Parc National
image

Petitie: "Declarati Masivul Ciucas Parc National"

Facebook share

Destinatar: Ministerul Mediului
Cu privire la declararea Parcului Naţional Ciucaş

în urma cercetãrilor efectuate de cãtre Institutul Bavarez pentru Pãduri, în colaborare cu Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice din Bucureşti (ICAS), au fost trase urmatoarele concluzii:

Pe suprafaţa masivului se înregistreazã un numar de 22 de habitate naturale de interes comunitar, care sunt protejate de Directiva Habitatelor a U.E. Dintre acestea, 6 sunt considerate habitate prioritare, regãsindu-se în Tratatul de Aderare al Romanieie la U.E.
Masivul Ciucaş reprezintã un mozaic de ecosisteme, având peste 1200 de specii de plante şi 1738 de specii de animale. Dintre speciile de plante, 152 sunt strict protejate, iar dintre speciile de animale, 182. Sunt prezente 38 de asociaţii vegetale arborescente, iar un endemism demn de precizat sunt insectele xilobionte, ultimii martori ai existentei unor pãduri virgine (ing. dr. Cristian STOICULESCU).

Conform Legii 5/2000 privind amenajarea teritoriului naţional, Legii 90/2000 privind protejarea speciilor de lilieci din Europa, Ordonanţei de urgenţa 236/2000, Legii 462/2001 privind regimul ariilor protejate şi conservarea habitatelor naturale, faunã si florã sãlbaticã (Anexa 8 şi 9), Masivul Ciucaş ar trebui declarat parc naţional.

Actorii locali doresc ca acel areal sã rãmânã zonã axatã pe o dezvoltare durabilã, considerând cã activitãţile existente nu dãuneazã habitatelor prezente, însa cercetãrile efectuate demonstreazã contrariul. Mãsurile de protecţie trebuie instalate în regim de urgenţã, în caz contrariu riscãm a pierde un important element de patrimoniu floristic şi faunistic din peisajul României.

04/11/2009

Autor:  
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =