Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » SALVAȚI SPORTUL ROMÂNESC. PÂNĂ NU ESTE PREA TÂRZIU!
image

Petitie: "SALVAȚI SPORTUL ROMÂNESC. PÂNĂ NU ESTE PREA TÂRZIU!"

Facebook share

Având în vedere starea de decădere a sportului românesc și slabele speranțe de redresare a acestuia, datorită: 1. Lipsei unei strategii naționale privind dezvoltarea activitîților de educație fizică și sport la nivel național, deși aceasta este obligatorie prin lege (art. 18 lit.a din Legea nr. 69/2000); 2. Lipsa sau proasta administrare a infrastructurii sportive și dezinteresul de a întocmi o evidență a acesteia, deși este obligatorie prin Lege (art. 78 (2) din Legea nr. 69/2000); 3. Lipsa accesul gratuit la infrastructura sportivă a federațiilor sportive naționale, persoane juridice de interes național și de utilitate publică (asimilate autorităților publice) în vederea desfățurărilor activităților de utilitate publică din propriile statute; 4. Slaba capacitate de administrare a federațiilor sportive naționale de către propriile organe de conducere (marea majoritate neavând propriile strategii de dezvoltare a ramurilor de sport, strategie obligatorie conform art. 37 alin. 1 lit a din Legea nr. 69/2000); 5. Degradarea stării de sănătate a populației și lipsa de motivație a tinerior pentru activitățile sportive; Am decis să lansez această Petiție, prin care solicit o dezbatere publică sub patronajul Președintelui țării, având ca obiective principale următoarele: 1. Stabilirea unui termen limită pentru elaborare a Strategiei naționale privind educația fizică și sportul la nivel național, cu următoarele secțiuni: - Politici publice privind educația fizică și sportul (sportul demasă, sportul școlar și universitar, sportul de performanță,etc); - Elaborarea unui Plan de amenajarea a teritoriului privind infrastructura sportivă în funcție de distribuția a nivel național a structurilor sportive pe ramuri de sport; - Stabilirea surselor de finanțare privind implementarea Strategiei naționale pentru sport; 2. Stabilirea unor criterii de finantare a sportului de performanță bazate pe strategiile de dezvoltare a ramurii sportive elaborate de către federațiile sportive naționale; 3. Integrarea activităților sportive în proiectele de dezvoltare durabilă ale autorităților publice locale și naționale, finanțate prin fonduri europene și/sau guvernamentale. 4. Alte obiective rezultate în urma dezbaterilor. Public această petiție în vederea susținerii de cei interesați și implicați în activitatea sportivă și solicit Președintelui țării să stabilească o dată în vederea organizării acestei dezbateri, la care să participe, pe lângă cei implicați în activitatea sportivă, următoarele instituții publice: - Ministerul Tineretului și Sportului; - Ministerul Educației; - Ministerul de Finanțe; - Ministerul Lucrărilor Publice și Infrastructurii; - Ministerul Sănătății; - Parlamentul României (Senat și Camera Deputaților) - Comitetul Olimpic și Sportiv Român - Alte instituții publice interesate.

18/12/2019

Autor: POPESCU ȘTEFAN
Destinatar: Președintele României
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =