Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Petitia de Lupta Impotriva Saraciei
image

Petitie: "Petitia de Lupta Impotriva Saraciei"

Facebook share

Noi, cetăţenii Europei

Considerăm că sărăcia este problema tuturor. Factorii de decizie la nivel european, naţional, regional şi local sunt responsabili împreună cu cetăţenii pentru recunoaşterea şi înţelegerea sărăciei şi pentru luarea de măsuri împotriva acesteia. În acest efort comun, solidaritatea trebuie să reprezinte un angajament de durată şi – împreună cu dreptatea şi binele comun - un principiu fundamental.

Ne angajăm să utilizăm timpul, abilităţile şi energia noastră din sfera politică, civică şi personală pentru a lupta împotriva sărăciei şi a construi o societate de includere.

Astfel, în acest an european împotriva sărăciei şi excluderii sociale, îndemnăm factorii decizionali şi politicienii să se dedice următoarelor obiective:

1) Eradicarea sărăciei copiilor din Europa

începând prin înjumătăţirea, până în 2015, a numărului de copii care trăiesc în familii aflate sub pragul de sărăcie.
O măsură pe care o recomandăm cu tărie este garantarea alocaţiilor pentru fiecare copil, indiferent de statutul părinţilor acestuia.

2) Asigurarea nivelului minim de protecţie socială pentru toată lumea

astfel încât, până în 2015, sistemele de protecţie socială să garanteze un standard de viaţă decent pentru toată lumea.
Măsurile pe care le recomandăm cu tărie sunt garantarea de pensii decente, indemnizaţii pentru persoanele bolnave şi un venit minim adecvat pentru persoanele, care nu dispun de suficiente resurse pentru condiţii de viaţă decente.

3) Creşterea furnizării de servicii sociale şi de asistenţă medicală

asigurând accesul în mod egal (din punct de vedere al accesibilităţii şi disponibilităţii), pentru toată lumea, la servicii sociale şi de asistenţă medicală de calitate până în 2015.

Măsuri pe care le recomandăm cu tărie: sporirea cu 50% a disponibilităţii locuinţelor sociale în Europa; recunoaşterea şi suportul îngrijirilor la domiciliu ca un serviciu social eficient.

4) Asigurarea de locuri de muncă decente pentru toată lumea

şi, până în 2015, reducerea ratei şomajului la mai puţin de 5%.

Măsurile recomandate sunt: garantarea accesului în mod egal la instruirea profesională, programe de educare şi formare profesională continuă, alte oportunităţi de angajare; şi asigurarea de locuri sociale de muncă pentru cei care au nevoie de protecţie specială.

În toate aceste domenii, se va acorda o atenţie specială grupurilor de persoane excluse, precum emigranţii, minorităţile etnice, persoanele care trăiesc cu sau sunt afectate de HIV/SIDA şi persoanele cu dizabilităţi

12/07/2010

Autor: autorul a ales ca aceasta informatie sa nu fie publica
Destinatar: Parlamentul European
Categorie: Social.
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =