Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Petiţie pentru desfiinţarea UDMR
image

Petitie: "Petiţie pentru desfiinţarea UDMR"

Facebook share

Articolul 1

(1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.
(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

Articolul 2

(2) Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.

Articolul 3

(1) Teritoriul României este inalienabil.
(2) Frontierele ţării sunt consfinţite prin lege organică, cu respectarea principiilor şi a celorlalte norme general admise ale dreptului internaţional.

Articolul 4

(2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.

Articolul 6

(1) Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.
(2) Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni români.

Articolul 13

În România, limba oficială este limba română.

Acestea sunt doar câteva paragrafe din Legea Supremă a ţării. Le-am citat aici pentru a demonstra simplu şi concret de ce UDMR (RMDSZ) este o organizaţie ilegală, cu acţiuni neconstituţionale şi care sunt împotriva intereselor României şi a cetăţenilor săi.

UDMR atentează la integritatea statului român, atacând primul punct (1) din Constituţie.

UDMR doreşte să-şi asume în nume propriu suveranitatea unor teritorii româneşti, violând articolul 2, punctul (2) din Constituţie. Ei îi spun autonomie. Nu vă lăsaţi păcăliţi. Este vorba de suveranitate.

UDMR doreşte să redeseneze harta României, în ciuda faptului că frontierele României sunt recunoscute internaţional, violând articolul 3, punctul (2) din Constituţie.

UDMR doreşte să împartă România pe zone folosind strict criteriul etnic, violând articolul 4 punctul (2) din Legea Supremă.

UDMR îşi urmăreşte interesele proprii care nu coincid cu interesele cetăţenilor români, indiferent de etnia lor. Referendumul "eşuat" din Harghita şi Covasna a demonstrat acest lucru. UDMR este o organizaţie etnică separatistă, a cărei statut şi acţiuni contravin legii constitutive a României.

Din acest motiv consider că UDMR ar trebui declarată în afara legii şi desfiinţată.

02/11/2008

Autor: autorul a ales ca aceasta informatie sa nu fie publica
Destinatar: Curtea Constitutionala
Categorie: Politica, Social.
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =