Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Sondaje online » Maxim 300 de mandate în Parlamentul României
image

Sondaj: "Maxim 300 de mandate în Parlamentul României"

Pentru promovarea acestui sondaj, puteti folosi urmatorul link: https://petitieonline.ro/sondaj-s51924047.html

Maxim 300 de mandate în Parlamentul României

25/08/2018

Dacă strângem 100.000 de semnături online putem încerca să strângem și semnături pe hârtie pentru a propune o inițiativă legislativă pentru a modifica legea electorală! Propuneri de modificare a Legii 208/2015 Populația României este de 22847689 din care 653689 cetățeni cu drept de vot posesori de pașaport CRDS. Parlamentul actual e rezultatul normelor de reprezentare actuale și a redistribuirii voturilor. 329 deputați 1/73.000 (real 69.445) locuitori 136 senatori 1/168.000 (real167.997) locuitori ***Pentru a avea un Parlament cu 300 de mandate, conform optiunii referendumului din 2009 trebuie modificat Art5 din legea electorală și pentru reprezentarea reală a diasporei acesta trebuie să aibă forma: Art5. Paragraf nou: 1) Senatorii și deputații se aleg prin scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proporționale. (2) Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaților este de un deputat la 114238 [forma actuală prevede (73.000) de locuitori. (3) Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la 228447 [forma actuală prevede (168.000)] de locuitori. ***[Datorită migrării populației între granițele țării și a posibilității de a pleca la muncă în state UE fără a fi posesor de pașaport foarte mulți cetățeni români își schimbă domiciliul în altă circumscripție electorală. Articolul 84(1) impune exercitarea dreptului la vot doar în circumscripția electorală în care e înscris alegătorul, ceea ce este imposibil pentru un mare număr de alegători. Art5(4) trebuie modificat pentru a reflecta cât mai fidel populația fiecărei circumscripții electorale și pentru a ușura actualizarea domiciliului în registrul electoral] (4) ar trebui să aibă forma: (4) Numărul locuitorilor care se iau în calcul este actualizat lunar pe baza a) populației după domiciliu, raportat de Institutul Național de Statistică la data de 1 ale lunii precedente [forma actuala prevede data de (1 ianuarie a anului precedent anului)] în care au loc alegeri la termen. b) cererilor de modificare a domiciliului/rezidenței făcute de cetățeni către Registrul Electoral. ***[Pentru a trata cererile de la Art5(4) punctul b) trebuie creat un formular de înscriere în Registrul Electoral prin care un cetățean care dorește anunțarea domiciliului în străinătate să aibă și posibilitatea înregistrării copiilor minori (posesori de CNP) ca având domiciliul în străinătate. De asemenea ar fi utilă implementarea unei soluții informatice de accesare online a Autorității Electorale Permanente pentru depunerea actelor necesare modificării domiciliului. Pentru asigurarea autentificării și securității aplicației ar putea fi implementată o colaborare între instituțiile financiare românești si AEP astfel încât odată ce un cetățean este logat în contul sau bancar să existe o aplicație AEP pe pagina băncii sale care să-i ofere acces la contul său securizat pe situl AEP (Registrul Electoral). Această aplicație si colaborare: Instituție financiară AEP ar putea fi utilizată și pentru exprimarea online a votului] ***[Datorită propuneri de modificare a reprezentării Art5 (4) trebuie modificat numărul minim de mandate corespunzator unei circumscripții (5)] (5) Numărul de mandate pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputaților se determină prin raportarea numărului de locuitori al fiecărei circumscripții electorale la normele de reprezentare prevăzute la alin. (2) - (4), la care se adaugă un mandat de senator, respectiv de deputat, pentru ceea ce depășește jumătatea normei de reprezentare, fără ca numărul mandatelor de senator dintr-o circumscripție electorală să fie mai mic de 1 [forma actuală (2)], iar cel de deputat, mai mic de 2 [forma actuala(4)]. ***[Trebuie precizat clar actualizarea anexei 1. La data de 1 ale fiecărei luni.] (6) Numărul de mandate pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputaților, pe fiecare circumscripție în parte, sunt prevăzute în anexa nr. 1. Actualizată la data de 1 a lunii precedente alegerilor la termen. ***[Din cauza aceleiași mobilități a populației Art5(7) trebuie modificat în forma: (7) În cazul alegerilor parlamentare anticipate se iau în calcul datele privind numărul locuitorilor la data de 1 ale lunii precedente datei stabilite pentru alegerile anticipate. [Forma actuală (utilizate la ultimele alegeri parlamentare la termen) Având în vedere că prin plecarea românilor în străinătate pierde doar România propun și întrebarea Sunteți de acord ca pașapoartele CRDS să aibă cost "0"(zero) pentru cetățenii români și valabilitate de 15 ani pentru adulți și 3 ani pentru minori ***22847689 locuitori 1 deputat la 114238 locuitori=200 deputați 1 senator la 228477 locuitori=100 senatori

1. Sunt de acord cu adaugarea unui nou paragraf: În prezenta lege prin termenul "locuitor " pentru circumscripția parlamentara #43 se înțelege "cetățeanul român minor sau major cu drept de ședere într-un stat străin"


2. Sunt de acord cu noua formulare a pct(2) Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaților este de un deputat la 114238 locuitori


3. Sunt de acord cu noua formulare a pct.(3) Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la 228447 locuitori


4. Sunt de acord cu noua formulare a pct.(4) Numărul locuitorilor care se iau în calcul este actualizat lunar pe baza a) populației după domiciliu, raportat de Institutul Național de Statistică la data de 1 ale lunii precedente date alegerilor


5. Sunt de acord cu noua formulare a pct.(4) Numărul locuitorilor care se iau în calcul este actualizat lunar pe baza b) cererilor de modificare a domiciliului/rezidenței făcute de cetățeni către Registrul Electoral.


6. Sunt de acord ca numărul minim de parlamentari pentru o circumscripție electorală să fie de1 senator si 2 deputați


7. Sunt de acord cu noua formulare a pct.6) Numărul de mandate pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputaților, pe fiecare circumscripție în parte, sunt prevăzute în anexa nr. 1. Actualizată la data de 1 a lunii precedente alegerilor la termen.


8. Sunt de acord cu noua formulare a pct(7) În cazul alegerilor parlamentare anticipate se iau în calcul datele privind numărul locuitorilor la data de 1 ale lunii precedente datei stabilite pentru alegerile anticipate.


9. Sunt de acord ca Anexa1 a legii 208/2015 să fie actualizată lunar


10. Sunt de acord ca minoritățile să fie reprezentate de parlamentari cu drept de inițiativă, cu drept de cuvânt dar fără drept de vot


11. Sunt de acord ca pașapoartele CRDS să aibă cost "0"(zero) pentru cetățenii români și valabilitate de 15 ani pentru adulți și 3 ani pentru minori


12. Sunt posesor de: =


Autor: Ioan Mureșan

Vezi rezultatele pentru sondajul: Maxim 300 de mandate în Parlamentul României